Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Adaptační kurz prima

Datum: 1. 9. 2017 - 3. 9. 2017

Vstupní adaptační kurz bude zaměřen na:

  • vzájemné poznávání
  • využívání zážitkových metod
  • studijní problémy
  • organizaci školního roku, vnitřní řád školy
  • prevenci sociálně patologických jevů

 

Místo konání: Rekreační středisko „Štíří důl“ – Hluboká u Krucemburku (tel. 602 248615)

 

Datum konání: 1. 9. 2017 – 3. 9. 2017 (pátek – neděle)

 

Všichni účastníci se sejdou v pátek 1. 9. 2017 ve 12.00 před hlavním vchodem budovy gymnázia. Do Štířího dolu odjedeme autobusem. Návrat do Chotěboře plánujeme taktéž autobusem v neděli 3. 9. 2017 zhruba v 13.30. Pravidelná výuka začne v pondělí 4. 9. 2017 v 8.10 hodin.

 

S sebou: průkaz zdravotní pojišťovny, potřebné léky, sešit, psací potřeby, přezůvky, věci osobní potřeby, sportovní oblečení a obutí (obojí i náhradní, počítejte s možným zašpiněním či poničením), šátek, žertovné oblečení společenského charakteru (slaměný klobouk, kravata, šátek, staré sako,...),, kapesné, účastnický poplatek 770,- Kč a dobrou náladu.

 

Účastnický poplatek:  770,- Kč. V poplatku je zahrnuto 2x ubytování, 2x plná penze (325,- Kč plus 40 Kč příplatek za krátkodobý pobyt), jízdné autobusem. Přesné vyúčtování bude provedeno po skončení kurzu. Poplatek budeme vybírat v pátek 1. 9. 2017 před odjezdem do Štířího dolu.

 

Personální zajištění:

vedoucí kurzu: PaedDr. Marcela Chalupová, výchovná poradkyně (telefon 720 236521)

třídní učitelka: Mgr. Lucie Dostálková

lektoři: Mgr. Richard Macků, Ph.D., a Bc. Martina Blažková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Program kurzu