Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Přípravný kurz pro uchazeče o studium - 2. část

Datum: 17. 2. 2021

Gymnázium Chotěboř připravilo pro uchazeče o studium na naší škole přípravné kurzy. Mohou si v nich zopakovat a procvičit učivo, které bude předmětem přijímací zkoušky. Účast na kurzech není v žádném případě povinná, lze absolvovat i kteroukoliv část samostatně.

Zájemce o přípravný kurs budeme očekávat od 14:15 u vchodu do nové tělocvičny Gymnázia Chotěboř.

V pavilonu TV budou mít k dispozici šatnu. S sebou doporučujeme vzít přezůvky a psací potřeby.

 

Časový plán pro žáky z 5. tříd:

14:30 - 15:15   český jazyk: Přídavná jména, zájmena, číslovky

15:25 - 16:10   matematika: Jednotky, převody jednotek, výpočet obvodu a obsahu

 

Časový plán pro žáky z 9. tříd:

14:30 - 15:15   český jazyk: Tvarosloví

15:25 - 16:10   matematika:  Užívání proměnné (úpravy výrazů, řešení rovnic a jejich soustav)