Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Přípravný kurz pro uchazeče o studium - 3. část

Datum: 24. 2. 2021

Gymnázium Chotěboř připravilo pro uchazeče o studium na naší škole přípravné kurzy. Mohou si v nich zopakovat a procvičit učivo, které bude předmětem přijímací zkoušky. Účast na kurzech není v žádném případě povinná, lze absolvovat i kteroukoliv část samostatně.

Zájemce o přípravný kurs budeme očekávat od 14:15 u vchodu do nové tělocvičny Gymnázia Chotěboř.

V pavilonu TV budou mít k dispozici šatnu. S sebou doporučujeme vzít přezůvky, psací a rýsovací potřeby.

 

Časový plán pro žáky z 5. tříd:

14:30 - 15:15   český jazyk: Slovesa

15:25 - 16:10   matematika: Geometrie

 

Časový plán pro žáky z 9. tříd:

14:30 - 15:15   český jazyk: Skladba

15:25 - 16:10   matematika: Porozumění matematickým pojmům, orientace ve strukturovaných matematických operacích (slovní úlohy, práce s tabulkami a grafy)