Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Přípravný kurz pro uchazeče o studium - 4. část

Datum: 3. 3. 2021

Gymnázium Chotěboř připravilo pro uchazeče o studium na naší škole přípravné kurzy. Mohou si v nich zopakovat a procvičit učivo, které bude předmětem přijímací zkoušky. Účast na kurzech není v žádném případě povinná, lze absolvovat i kteroukoliv část samostatně.

Zájemce o přípravný kurs budeme očekávat od 14:15 u vchodu do nové tělocvičny Gymnázia Chotěboř.

V pavilonu TV budou mít k dispozici šatnu. S sebou doporučujeme vzít přezůvky, psací a rýsovací potřeby.

 

Časový plán pro žáky z 5. tříd:

14:30 - 15:15   český jazyk: Předpony s-, z-, vz-; psaní ě-je, vě-vje, bě-bje, pě

15:25 - 16:10   matematika: Slovní úlohy

 

Časový plán pro žáky z 9. tříd:

14:30 - 15:15   český jazyk: Komplexní jazykové rozbory

15:25 - 16:10   matematika: Práce s geometrickými objekty v rovině a prostoru

                                              (konstrukce rovinných útvarů, metrické úlohy v rovině a prostoru)