Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Upravená výuka v maturitních ročnících

Datum: 1. 4. 2019 - 29. 4. 2019

Pro žáky bude povinná výuka v maturitních předmětech společné i profilové části maturitní zkoušky, volitelných předmětech a tělesné výchově.

V této době bude výuka zaměřena především na prohlubování a upevňování učiva a přípravu na maturitní a přijímací zkoušky.

Žáci mohou docházet i na ostatní předměty.