Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Vstupní adaptační kurz 1.A

Datum: 29. 8. 2018 - 31. 8. 2018

Vstupní adaptační kurz se bude zaměřovat na:

  • vzájemné poznávání nových spolužáků
  • využívání zážitkových metod
  • studijní problémy při přechodu na vyšší typ školy
  • organizaci školního roku, vnitřní řád školy
  • prevenci sociálně patologických jevů

 

Místo konání: Rekreační středisko „Štíří důl“ – Hluboká u Krucemburku (tel. 602 248615)

 

Datum konání: 29. 8. 2018 – 31. 8. 2018 (středa – pátek)

 

Všichni účastníci se sejdou ve středu 29. 8. 2018 v 8.00 před hlavním vchodem budovy gymnázia. Do Štířího dolu odjedeme autobusem. Návrat do Chotěboře plánujeme taktéž autobusem v pátek 31. 8. 2018 zhruba v 13.30. Pravidelná výuka začne v pondělí 3. 9. 2018 v 8.10 hodin.

 

S sebou: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potřebné léky, sešit, psací potřeby, přezůvky, věci osobní potřeby, sportovní oblečení a obutí (obojí i náhradní, počítejte s možným zašpiněním či poničením), šátek, recesní společenské oblečení, kapesné, účastnický poplatek 960,- Kč a dobrou náladu.

 

Účastnický poplatek:  960,- Kč. V poplatku je zahrnuto 2x ubytování, 2x plná penze (390,- Kč plus 40 Kč příplatek za krátkodobý pobyt), jeden oběd navíc, jízdné autobusem. Přesné vyúčtování bude provedeno po skončení kurzu. Poplatek budeme vybírat ve středu 29. 8. 2018 po příjezdu na Štíří důl.

 

Personální zajištění:

vedoucí kurzu: PaedDr. Marcela Chalupová, výchovná poradkyně (telefon 720 236521)

třídní učitel: RNDr. Petr Chalupa (telefon 728 560927)

lektoři: Mgr. Richard Macků, Ph.D., a Bc. Martina Blažková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích