Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Vstupní adaptační kurz 1.A

Datum: 28. 8. 2020 - 30. 8. 2020

Vstupní adaptační kurz se bude zaměřovat na:

  • vzájemné poznávání nových spolužáků
  • využívání zážitkových metod
  • studijní problémy při přechodu na vyšší typ školy
  • organizaci školního roku, vnitřní řád školy
  • prevenci sociálně patologických jevů

 

Místo konání: Rekreační středisko „Štíří důl“ – Hluboká u Krucemburku (www.stiridul.cz, tel. 602 248615)

 

Datum konání: 28. 8. 2020 – 30. 8. 2020 (pátek – neděle)

 

Většina účastníků se sejde v pátek 28. 8. 2020 ve 13:00 na vlakovém nádraží v Chotěboři. Do Štířího dolu odjedeme vlakem ve 13:34. Studenti, kteří bydlí ve Ždírci nad Doubravou a okolí, na nás počkají na tamním vlakovém nádraží ve 13:45. Dále budeme pokračovat pěšky přes Staré Ransko směr rybník Řeka. Zvolte vhodnou obuv a cestovní zavazadlo. Návrat do Chotěboře plánujeme autobusem v neděli 30. 8. 2020 zhruba ve 14:30. Pravidelná výuka začne v úterý 1. 9. 2020 v 8:10 hodin.

 

S sebou: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potřebné léky, hygienické potřeby, sešit, psací potřeby, přezůvky, věci osobní potřeby, sportovní oblečení a obutí (obojí i náhradní, počítejte s možným zašpiněním či poničením), šátek, recesní společenské oblečení, kapesné, účastnický poplatek 950,- Kč a dobrou náladu.

 

Pokyny a nařízení k ochraně zdraví vzhledem k aktuální epidemiologické situaci:

Všicni účastníci kurzu odevzdají vedoucí kurzu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde

Nošení roušek nebude vyžadováno, ale doporučujeme vzít dostatečný počet roušek s sebou.

 

Účastnický poplatek:  950,- Kč. V poplatku je zahrnuto 2x ubytování, 2x plná penze (415,- Kč plus 40 Kč příplatek za krátkodobý pobyt), jízdné autobusem a vlakem. Přesné vyúčtování bude provedeno po skončení kurzu. Poplatek budeme vybírat v pátek 28. 8. 2020 po příjezdu na Štíří důl.

 

Adaptační kurz bude řídit výchovná poradkyně ve spolupráci s třídní učitelkou a lektory. Všechny dotazy proto adresujte na Marcelu Chalupovou, tel.: 720 236521, e-mail: chalupova@gch.cz.

 

Program kurzu