Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

O gymnáziu

Gymnázium Chotěboř s identifikačním číslem IZO 102006920 je státní škola s právní subjektivitou, která hospodaří formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Kraj Vysočina. V současné podobě bylo Gymnázium zřízeno od 1. července 1991, zřizovací listina byla vystavena 20. prosince 1991. Poslední rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku vydalo MŠMT ČR pod č.j. 3964/2009-21 dne 20. 2.2009.

Na škole jsou zavedeny obory vzdělání:

  • 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 7941K81 Gymnázium (osmileté)

Oba obory denní studium. Aktuálně je na škole 12 tříd, studuje celkem 365 žáků.

Škola poskytuje úplné střední vzdělání a úspěšným ukončením studia dle vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb. získá absolvent maturitu. Cílem vzdělávací koncepce školy je vytváření profilu absolventa všeobecně vzdělaného s individuálním zaměřením na předměty, které bude uplatňovat při studiu na vysoké škole, nebo při jiné formě dalšího vzdělávání. Individuální zájem žáků je zajišťován volbou volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia.

Aktuální články

Třída 3. A v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Mgr. Eva Jirsová, 7.11.2017

V minulém školním roce vyhráli nynější studenti třídy 3. A Gymnázia Chotěboř výlet do Štrasburku a zde celodenní návštěvu Evropského parlamentu. Tuto odměnu získali účastí v soutěži Euroscola, ke které je přivedl profesor Mgr. Roman Kubát. Na… Celý článek »

Volby do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř

Mgr. Eva Podolková, 30.10.2017

Oznámení V letošním roce se konají volby do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř. Zájemci o práci ve školské radě z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů odevzdají přihlášku nejpozději v pátek 10. 11. 2017 osobně nebo… Celý článek »

Exkurze primánů na Doubravku

Natálie Krédlová, prima, 28.10.2017

V úterý 17. 10. vyrazila třída prima na historicko-češtinářskou exkurzi na Doubravku! Jeli jsme vlakem do Bílku a odtamtud jsme šli údolím řeky Doubravy do Chotěboře. Cestou jsme si povídali pověsti, sbírali odpadky a obdivovali podzimní krajinu. … Celý článek »

Archiv článků »