Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

O gymnáziu

Gymnázium Chotěboř s identifikačním číslem IZO 102006920 je státní škola s právní subjektivitou, která hospodaří formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Kraj Vysočina. V současné podobě bylo Gymnázium zřízeno od 1. července 1991, zřizovací listina byla vystavena 20. prosince 1991. Poslední rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku vydalo MŠMT ČR pod č.j. 3964/2009-21 dne 20. 2.2009.

Na škole jsou zavedeny obory vzdělání:

  • 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 7941K81 Gymnázium (osmileté)

Oba obory denní studium. Aktuálně je na škole 12 tříd, studuje celkem 374 žáků.

Škola poskytuje úplné střední vzdělání a úspěšným ukončením studia dle vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb. získá absolvent maturitu. Cílem vzdělávací koncepce školy je vytváření profilu absolventa všeobecně vzdělaného s individuálním zaměřením na předměty, které bude uplatňovat při studiu na vysoké škole, nebo při jiné formě dalšího vzdělávání. Individuální zájem žáků je zajišťován volbou volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia.

Aktuální články

Tradiční akce – „Zasaď si svůj strom“

Mgr. Eva Jirsová, PaedDr. Marcela Chalupová, 20.10.2020

V úterý 6. října jsme se s naší třídou prima zúčastnili programu „Zasaď si svůj strom“. Akce se konala v Sobíňově, kam jsme dojeli vlakem. Dále jsme pokračovali pěšky do nedalekého lesa. Tam nás přivítali pracovníci společnosti Lesy ČR. V úvodu nás… Celý článek »

Volby do Školské rady na Gymnáziu Chotěboř

Mgr. Eva Podolková, 13.10.2020

Oznámení V letošním roce se konají volby do Školské rady na Gymnáziu Chotěboř, Jiráskova 637. Zájemci o práci ve školské radě z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů odevzdají přihlášku nejpozději v pátek 6. 11. 2020… Celý článek »

Organizace výuky v době uzavření školy od 14. 10. 2020

Mgr. Vladislav Smejkal, 13.10.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a mimořádných opatření příslušných ministerstev shrnuji, jak bude organizována výuka od středy 14. 10. 2020. Výuka bude probíhat distančním způsobem podle platného rozvrhu a… Celý článek »

Archiv článků »