Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

EU peníze SŠ - Gymnázium Chotěboř

Gymnázium Chotěboř dosud zpracovalo v rámci šablon II/2 a III/2 DUMy pro následující tematické oblasti:

Ročník           

Předmět           

Tematická oblast

kvarta Chemie Obecná chemie metodou CLIL
kvinta Chemie Anorganická chemie metodou CLIL
kvinta Biologie Botanika
druhý Biologie Zoologie
první, třetí a čtvrtý Biologie Obecná biologie
kvinta Německý jazyk Německý jazyk - kvinta
sexta Německý jazyk Německý jazyk - sexta
septima Německý jazyk Německý jazyk - septima
čtvrtý Deskriptivní geometrie Rovinné obrazce
čtvrtý Deskriptivní geometrie Tělesa
čtvrtý Deskriptivní geometrie Prostorové konstrukce
první Matematika Rovnice a nerovnice
druhý a třetí Matematika Planimetrie a stereometrie
druhý a třetí Matematika Funkce, goniometrie
třetí Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
třetí a čtvrtý Matematika Analytická geometrie
septima Vybrané kapitoly z matematiky Diferenciální a integrální počet
třetí a čtvrtý Český jazyk, Dějiny umění Literatura a umění 20. století
sekunda Český jazyk Pravopisné jevy
první a druhý Český jazyk Jazykověda
čtvrtý Základy společenských věd Novověká filozofie
prima Občanská výchova Rodinný život
prima, kvarta Občanská výchova Člověk v rytmu času
prima Matematika Geometrie prima
sekunda Matematika Geometrie sekunda

 

Veškeré DUMy na požádání rádi poskytneme ostatním pedagogickým pracovníkům v České republice.

E-mailový kontakt: chalupa@gch.cz