Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Andere Länder – andere Sitten? – ein interkultureller Austausch der Traditionen

Partnerská spolupráce v Německu, 29.8.2019 | Kategorie: O gymnáziu

Ještě neskončil nás úspěšný projekt Unsere Heimat, unser Leben, unsere Zukunft a již dnes máme radostnou zprávu, že nám byl Domem zahraniční spolupráce schválen nový, navazující projekt tentokrát s tematikou zvyků a tradic. Jde o dvouletý bilaterální projekt s naší partnerskou školou Carl-von-Ossietzky Oberschule Werder začínající v září 2019 a končící v srpnu 2021. Projekt je plně hrazen z evropského fondu Erasmus+. Projektu se bude moci zúčastnit 10 studentů, kteří budou průběžně během dvou let pracovat na úkolech – výstupech projektu a během dvou setkání na partnerských školách budou tyto výstupy prezentovány. Partnerská setkání jsou jedenáctidenní. Ubytování a stravování probíhá v rodinách. Je to ideální způsob, jak si jazyk osvojit nejlépe a poznat život v sousední zemi.

Na vlastním projektu započneme intenzívně pracovat během podzimu 2019, kdy se budou upřesňovat priority projektu mezi koordinátory na jednotlivých školách, proběhne výběr zájemců z řad studentů kvarty – sexty a 1. A a 2. A a rozdělíme si jednotlivé úkoly a témata.

Cílem projektu je poznání partnerských zemí, jejich tradic, získání praktických dovedností v IT a sociálních sítích, prohloubení jazykových kompetencí atd. Výstupy projektu by se mohli využívat i při výuce cizích jazyků. Studenti se budou účastnit videokonferencí, natáčet krátká videa o jednotlivých tradicích, oblíbených receptech, sestavit PowerPointové prezentace o své zemi a její kultuře, vznikne také českoněmecká kuchařka, deník projektu a film o projektu. Výměnná setkání studentů by se mohla uskutečnit na partnerské škole v dubnu 2020 a u nás na gymnáziu v říjnu 2020.

Vše je teprve ve fázi příprav, přesto budeme rádi, když se již během září budou případní zájemci hlásit v kabinetu německého jazyka (N27). Kromě vstupního poplatku 2.500,- Kč je celý dvouletý projekt pro účastníky zdarma. Takže jestli máš chuť se zúčastnit a jsi-li z kvarty, kvinty, sexty nebo z 1. A a 2. A, neotálej a zastav se u nás! 

Bis bald!

Mgr. Tomáš Scholz

vedoucí projektu

Logo EU