Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Beseda s dětmi z Dětského domova se školou v Jihlavě

Mgr. Vladislav Smejkal, 17.11.2019 | Kategorie: O gymnáziu

Ve středu 13. 11. 2019 proběhla v rámci prevence sociálně patologických jevů u nás v tercii beseda se dvěma dětmi a jejich dvěma učiteli z Dětského domova se školou v Jihlavě. Přijela za námi čtrnáctiletá Agáta a patnáctiletý Oldřich.

Nejdříve nám vysvětlili, že dětský domov se školou se dříve jmenoval výchovný ústav (lidově „pasťák“) a pobyt v něm je dítěti nařízen soudem. Agáta nám vyprávěla, že se do domova dostala pouze proto, že dělala problémy ve škole, ale dále se sem také dostanou děti, které kradou, berou drogy, chovají se násilně, šikanují a podobně.

V dětském domově je přísný režim, děti jsou pod neustálým dohledem ve dne i v noci. Pokud se dobře chovají, mohou každý den odpoledne jít na vycházku, a být tak chvíli bez dozoru. Ubytované jsou v bytech po skupinách po osmi, pokoje mají po dvou nebo po třech. Musejí se samy o sebe postarat, připravují si snídaně, svačiny, večere a o víkendu i obědy. Samy si jídlo nakupují a musí hospodařit s velmi nízkým rozpočtem – sto korun na den a osobu. Pokoušeli jsme se uhádnout tuto částku, ale většina z nás tipovala podstatně víc. Nezbývá jim proto peněz ani na sladkosti.

Agáta s Oldou upřímně a otevřeně odpovídali na naše dotazy, někdy to bylo smutné až dojemné vyprávění.  Olda například říkal, že když ho soud poslal do domova, musel opustit svého malého brášku.

Oba nám popřáli, abychom se nikdy nedostali do problémů jako oni a vážili si toho, že můžeme každý den jít domů. Na závěr jsme se s nimi rozloučili malým dárkem v podobě dvou powerbanek. Akci hodnotím kladně a myslím, že se každý z nás dozvěděl spoustu nových informací o tomto tématu. A věřím, že se příště všichni důkladněji zamyslíme nad svými činy…

Marek Pavlíček, třída tercie