Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Distanční výuka od 5. 10. 2020

Mgr. Vladislav Smejkal, 2.10.2020 | Kategorie: O gymnáziu

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zakázala žákům všech středních škol v Kraji Vysočina osobní přítomnost ve škole v období od 5. 10. do 18. 10. 2020 (viz http://www.khsjih.cz/soubory/uredni-deska/informace/386.pdf). Opatření má omezit šíření covid-19 v populaci. Zákaz osobní přítomnosti ve škole se nevztahuje na žáky plnící povinnou školní docházku.

Výuka ve třídách prima, sekunda, tercie a kvarta bude nadále probíhat standardně. V maximální míře budeme dodržovat doporučení MŠMT (Provoz škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19). Dle výše citovaného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se výuka hudební výchovy musí v tomto období obejít bez zpěvu a tělesná výchova se uskuteční formou vycházek, v případě zhoršeného počasí formou jiných než sportovních aktivit v tělocvičně.

Žáci vyššího gymnázia (třídy kvinta, sexta, septima a oktáva) a čtyřletého gymnázia (třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A) se budou vzdělávat distančním způsobem. Při distanční výuce bude dodržován platný rozvrh a aktuální suplování. K zadávání úkolů, zasílání studijních materiálů, předávání informací bude využíván školní informační systém Bakaláři aplikace Komens, k distanční výuce mohou učitelé využívat software Office 365 aplikaci Teams. Všichni žáci vyššího a čtyřletého gymnázia mají na období od 5. 10. do 16. 10. 2020 odhlášený oběd ve Školní jídelně Chotěboř, Smetanova 603. 

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy