Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

„Ekologové přivezli z krajského kola stříbro“

Mgr. Vladislav Smejkal, 18.11.2019 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

Ve středu 23. října jsme my tři studentky chotěbořského gymnázia, Tereza Stehnová (oktáva), Štěpánka Pilařová (septima) a Lenka Dejmalová (sexta), vyrazily s paní profesorkou Žákovou na krajské kolo Ekologické olympiády. Letos všichni nadšení ekologové zavítali na Čeřínek a to 4,5 kilometru pěšky z vlakového nádraží v Kostelci u Jihlavy. Ovšem tím naše účast na Ekologické olympiádě zdaleka nezačala. Již dlouho před odjezdem jsme musely vypracovat domácí úkol, který se týkal kvality půdy v našem městě. Odebíraly jsme vzorky půdy, připravovaly filtráty, pěstovaly pokusné organismy a hlavně se pokoušely odvozovat závěry. Mimo to jsme zpracovávaly celkem 30 témat týkajících se kvality půd, vod a ovzduší a všestranně se na soutěž připravovaly.

Na krajské kolo dorazilo celkem devět týmů. První na programu byl test, který se týkal všech tří základních pilířů otázek - vody, půdy  a vzduchu. Nedílnou součástí všech přírodovědeckých soutěží jsou poznávačky, zde byly zaměřená na organismy ve vodě a typy vod. Večer jsme měli přednášku, na které jsme si zkoušeli práci sensorika. Přednáška byla opravdu zajímavá a je úžasné, že se touto prací někdo živí. Rozpoznat složení vody pouhým čichem je pořádný „meisterstich“.

Druhý den byly každému týmu přiděleny tři lokality, na kterých jsme měly odebrat vzorky vody, změřit pH a vodivost, množství fosforečnanů a dusičnanů. Nám byly přiděleny tři studánky. Tento úkol byl náročný zejména časově, protože se studánky nacházely docela daleko a měření bylo také zdlouhavé. Odpoledne nás čekala malá maturita (nejobávanější část celé soutěže), na které jsme měly prezentovat výsledky našeho dopoledního úkolu, domácího úkolu a odpovídat na dvě vytažené maturitní otázky. Na večer bylo naplánované pozorování hvězd. Po téměř snovém „cestování“ Mléčnou dráhou jsme se vydali všichni do postelí a očekávali poslední den, kdy se dozvíme konečné výsledky.

V pátek jsme společně vyrazili na exkurzi na blízké Hojkovské rašeliniště, kde nás po celou dobu doprovázel odborník, který rozšířil naše znalosti o tomto zvláštním biotopu. Na oběd jsme se vrátili s promáčenýma botama, ale teplá polévka nás zachránila. Poté následovalo už jenom vyhlášení. Obsadily jsme skvělé druhé místo a obdržely krásné ceny. Nakonec nás čekala zase cesta z Čeřínku do Kostelce u Jihlavy. Díky přípravě na olympiádu a olympiádě samotné jsme se naučily spoustu nových užitečných věcí. Děkujeme paní profesorce Jirsové za přípravu a paní profesorce Žákové za doprovod a podporu na olympiádě.

Lenka Dejmalová a Štěpánka Pilařová