Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Gymnázium Chotěboř získalo Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost

Mgr. Vladislav Smejkal, 28.11.2018 | Kategorie: O gymnáziu

V úterý 27. 11. 2018 převzal ředitel Gymnázia Chotěboř Mgr., Bc. Vladislav Smejkal ve Španělském sále Pražského hradu Národní cenu za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejného sektoru.

Co je Společenská odpovědnost organizací?

Společenská odpovědnost organizací (CSR - corporate social responsibility) je koncept, v rámci kterého organizace na dobrovolné bázi integrují sociální a environmentální aspekty do svých každodenních činností a vztahů se zainteresovanými stranami. Nová definice Evropské komise z roku 2011 ji shrnuje jako odpovědnost organizací za jejich vliv na společnost.

Koncept CSR je relativně nový. Na jeho počátku stálo uvědomění si, že pro udržení konkurenceschopnosti je nutné dosahovat ne jen okamžitého maximálního zisku, ale jeho dosahování v dlouhodobé perspektivě. Vedle korektního vztahu ke svým zákazníkům a dalším obchodním partnerům směřují proto organizace svoji pozornost i na uspokojování potřeb a očekávání ostatních zainteresovaných stran (občanů, organizací státní správy i územní samosprávy, občanských sdružení aj.) a na péči o životní prostředí. Kromě ekonomického pilíře tedy organizace stejnou měrou rozvíjejí i pilíř sociální a environmentální.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost je vyhlašována pro kategorie: Podnikatelský sektor a Veřejný sektor

 

 

 

 

(Foto: Mgr. Miloslav Vaněk)