Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

„Hoď krátký pohled na kamenolom Pohled“…podruhé

Mgr. Eva Jirsová, 16.4.2018 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

Na podzim jsem se se svými spolužáky ze septimy a pod vedením paní Mgr. Jirsové přihlásila do soutěže Quarry Life Award. S naším návrhem na revitalizaci lomu Pohled se nám podařilo v soutěži dostat do finále a nyní náš projekt postoupil do fáze přípravy a v některých krocích již k samotné realizaci.  

V rámci našeho projektu plánujeme vybudovat několik prvků, kterými zpříjemníme návštěvu lomu veřejnosti. Chceme, aby si odnesli nové poznatky o tomto lomu i o geologii obecně. Po několika schůzkách s odborníky, porotci a podrobném prozkoumání lokality jsme se rozhodli naplánovat či přímo zrealizovat několik věcí. Naše plány hodně souvisí s již schválenou rekultivací lomu, která má proběhnout po ukončení těžby, což je plánováno asi za dva roky. Snažíme se, aby plánované kroky byly realizovatelné a reálné.

Spodní část lomu má být zatopena vodou a na břehu upravena písečná pláž pro rekreační účely. V klidné části vodní plochy má být vytvořeno litorální pásmo pro obojživelníky a vodní bezobratlé. My bychom k tomu rádi přidali suchý biotop, skalku z hornin, které se zde přímo nacházejí. Na skalce by byly rostliny, které tato místa přirozeně osidlují a tím ještě podpořili přirozenou biodiverzitu, kterou opuštěné lomy v krajině představují. Podél přístupové cesty k vodě by byly rozmístěny velké bloky hornin se základními informacemi, případně by tyto tabulky mohly být přímo u obnažených skalních stěn, samozřejmě s ohledem na bezpečnost návštěvníků.

Na nejvyšším bodě nad lomem bychom rádi vybudovali vyhlídku, ze které by bylo vidět nejen do prostoru lomu, ale i do vzdálenějšího okolí. Na vyhlídce chceme postavit menší posezení a rádi bychom, aby se nám v budoucnu podařilo vyhlídku připojit na cyklostezku, která vede z Havlíčkova Brodu. Na vyhlídce, ale také u vstupu do prostoru lomu, bychom rádi umístili tabule s informacemi o historii lomu, těžbě i rekultivaci a přirozené sukcesi.

Doufáme, že do lomu zavítají i rodiče s dětmi, takže nezapomínáme ani na ně. Průvodcem po všech atrakcích lomu bude skřítek „Kameníček“. Pro nejmladší návštěvníky budou vytvořeny geoomalovánky, pro starší děti připravíme pracovní listy.

Aby se o lomu dozvěděli i lidé z okolí, vytvoříme propagační materiál v podobě brožury, který umístíme na informační centra do blízkých obcí. Vytváříme web a krátké video o tvorbě našeho projektu. Při první návštěvě v lomu jsme si nasbírali vzorky hornin a nerostů, které přilepíme na dřevěnou lištu a vystavíme u nás ve škole i u vstupu do lomu. Na závěr bychom rádi uspořádali výstavu s fotografiemi z lomu a s informacemi o našem projektu.

Za projektový tým Aneta Málková, septima Gymnázia Chotěboř