Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Kamenolom Pohled potřetí!

Mgr. Eva Jirsová, 4.9.2018 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

V minulém roce jsme se přihlásili do soutěže QuarryLifeAward s projektem, jak po ukončení těžby zrekultivovat a zpřístupnit kamenolom Pohled veřejnosti. V prosinci náš projekt vybrali mezi šest nejlepších a dostali jsme tak prostor k tomu, abychom naše plány zrealizovali. Tato soutěž se už pomalu blíží ke konci, a proto bychom Vás rádi informovali o tom, co vše se nám podařilo vytvořit.

V průběhu projektu nám byli nápomocni koordinátoři a porotci celé této soutěže. V naší práci jsme museli brát ohled na již naplánovanou rekultivaci. Spodní část lomu má být zatopena a využívána k rekreačním účelům, ale také vznikne zajímavý prostor k životu mnoha organismů. Podél přístupové cesty k vodě bychom rádi umístili bloky hornin, které jsme za pomoci odborníků vybrali a zatím uložili na bezpečné místo. Tyto horniny budou opatřeny tabulkami s informacemi. Případně by tyto popisky mohly být přímo u obnažených skalních stěn, samozřejmě s ohledem na bezpečnost návštěvníků.

Na nejvyšším bodě nad lomem je naplánovaná vyhlídka s posezením a napojením na nedaleko probíhající cyklostezku z Havlíčkova Brodu. Na vyhlídce, ale také u vstupu do prostoru lomu, budou umístěny tabule s informacemi o historii lomu, těžbě i rekultivaci a přirozené sukcesi, které jsou již v digitální podobě a čekají pouze na vyhotovení.

Předpokládáme, že do lomu zavítají i školy a rodiče s dětmi, takže nezapomínáme ani na ně. Průvodcem po všech atrakcích lomu je skřítek „Kameníček“, pro nejmladší návštěvníky máme zhotoveny geoomalovánky a pro starší děti pracovní listy. Tyto pracovní listy společně s informační tabulí, brožurou, případně výkladem odborníka mají sloužit především školním skupinám při terénní výuce geologie. Dále jsme pro lepší informovanost vytvořili propagační materiál v podobě brožur, které po zpřístupnění lomu návštěvníkům umístíme na informační centra do blízkých obcí. Nechybí ani krátké informační video o tom, jak jsme v našem projektu postupovali (https://www.youtube.com/watch?v=7tvLLzA5cME&feature=share). Všechny informace a materiály si můžete prohlédnout na našem blogu (https://www.quarrylifeaward.cz/node/56971).

Při návštěvách v lomu jsme si nasbírali vzorky hornin a nerostů, které jsme připevnili na dřevěnou lištu. Jednu lištu jsme o prázdninách zabudovali v naší školní zahradě a druhá je připravena a bude umístěna v lomu. Fotografie z projektu budou vystaveny ve škole a veřejnosti je rádi představíme během vernisáže výstavy, o které vás budeme včas informovat.

Doufáme, že se Vám náš projekt na revitalizaci lomu Pohled líbí. O letních prázdninách jsme zpracovávali závěrečnou práci, kterou do 20. září musíme odevzdat. Pak už budeme pouze čekat na celkové umístění. Držte nám palce!

Za projektový tým Aneta Málková, oktáva Gymnázia Chotěboř

Velké poděkování všem členům týmu za práci na projektu. Děkujeme za pomoc i dalším chlapcům z oktávy, kteří nám o prázdninách pomohli s umístěním lišty v geoparku.

Mgr. Eva Jirsová- garant projektu