Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Organizace výuky v době uzavření školy

Mgr. Vladislav Smejkal, 16.3.2020 | Kategorie: O gymnáziu

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a mimořádných opatření příslušných ministerstev v článku shrnujeme, jak bude organizována výuka od pondělí 16. 3. 2020.

Učitelé budou žákům zadávat úkoly a zasílat studijní materiály prioritně prostřednictvím dvou komunikačních elektronických kanálů:

Každou hodinu učitelé zapíší do třídní knihy. Učitelé mají povinnost získat od žáků zpětnou vazbu (žáci budou zasílat vypracování testů, písemných prací, seminárních prací apod.), mají povinnost žáky hodnotit a hodnocení zapisovat do průběžné klasifikace.

 

Maturanti:

  • škola zatím dodržuje harmonogram přípravy k maturitní zkoušce
  • do 3. 4. 2020 bude ukončena klasifikace žáků z „nematuritních“ předmětů a tělesné výchovy
  • od 6. 4. 2020 do 28. 4. 2020 (4 týdny) bude pro žáky povinná výuka v maturitních předmětech společné i profilové části maturitní zkoušky a volitelných předmětech, v této době bude výuka zaměřena především na prohlubování a upevňování učiva a přípravu na maturitní a přijímací zkoušky
  • do 31. 3. 2020 žáci odevzdají řediteli školy (prostřednictvím vyučujících ČJ) své seznamy literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části MZ 2020, podepsané seznamy naskenují a zašlou vyučujícímu českého jazyka a literatury (nebo v papírové podobě zašlou do školy, vhodí do schránky u hlavního vchodu)
  • protože se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, stanovil ředitel školy, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb., lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem, úředně ověřený certifikát a žádost o nahrazení zkoušky (viz www stránky školy, vzor žádosti zveřejněn v článku 16. 1. 2020) žáci zašlou do školy nebo vhodí do schránky u hlavního vchodu do 31. 3. 2020

Děkuji za pochopení organizačních opatření, žádám rodiče o podporu spolupráce se školou, žáky žádám o průběžné studium, i když bude probíhat jinou formou.

 

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy