Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Poznej a chraň přírodu Vysočiny!

Mgr. Eva Jirsová, 7.1.2020 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

První ročník soutěže „Poznej a chraň přírodu Vysočiny!“ vyhlášený Muzeem Vysočiny Jihlava p. o. a naše třída kvarta získala 1. místo.

Naše třída se zúčastnila soutěže Poznej a chraň přírodu Vysočiny!", na které jsme půl roku usilovně pracovali pod vedením paní profesorky Mgr. Evy Jirsová. Dané úkoly jsme si rozdělili mezi sebe a každá skupinka na nich pracovala zvlášť.

Vypracovávání úkolů nás velmi bavilo, protože to nebylo jen o vědomostech a hledání odpovědí na internetu nebo v encyklopediích, ale protože na splnění některých úkolů bylo i nutné zajet na určité místo, kde jsme odpověď našli a vyfotili, nebo jsme museli dlouhodobě sledovat a měřit určité veličiny v terénu.

Mile nás pak překvapilo, když jsme se dozvěděli, že jsme tuto soutěž vyhráli a že pojedeme do Jihlavy, abychom si vyzvedli ceny.

Když jsme dorazili do Muzea Vysočiny v Jihlavě, tak nás nejdříve čekala velmi zajímavá prohlídka geologických expozic a to i s poutavým výkladem pana geologa. Poté nás čekalo převzetí cen z rukou pana ředitele muzea, zároveň geologa, RNDr. Karla Malého, Ph.D. a vedoucí přírodovědného oddělení RNDr. Kláry Bezděčkové, Ph.D., kteří s námi zkonzultovali naše odpovědi, probrali s námi dané otázky a také naše chyby, jichž tedy naštěstí moc nebylo. Získali jsme Společnou vstupenku do muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a také několik krásných knížek. Poté jsme si ještě mohli přírodovědné sbírky muzea individuálně prohlédnou a vyzkoušet si všechny interaktivní vymoženosti nových expozic.

Celá soutěž nás velmi bavila, protože jsme se díky ní dozvěděli a naučili mnoho nových věcí a také jsme si odnesli dobrý pocit z výhry a samozřejmě i krásné ceny.

Za třídu kvartu Michaela Žaloudková