Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Sázím, sázíš, sázíme… aneb studenti Gymnázia Chotěboř sází

Mgr. Eva Jirsová, 16.10.2019 | Kategorie: O gymnáziu

Dne 9. 10. 2019 v odpoledních hodinách odjeli studenti 1. A a primy  chotěbořského gymnázia vlakem do Sobíňova. Právě tyto dva ročníky by se mohly stát zakladateli nové gymnaziální tradice sázení stromků ve spolupráci s Lesy ČR, s. p. Po bahnitých cestách došli k nedaleké mýtině, kde na ně čekal revírník pan Ing. Josef Pilař. Vysvětlil jim, co je jejich úkolem, jaké stromky a jakým způsobem budou sázet. Primáni dostali za úkol upevňovat a zahrnovat listnaté stromky a studenti 1. A sázeli borovičky. V ten samý moment bylo třeba rozvrhnout a naplánovat práci pro šedesát brigádníků, což rozhodně nebyl lehký úkol.

Pro velkou část studentů to určitě byla zajímavá zkušenost. Pracovat s motykou, hrabat se v hlíně a eventuálně se umývat v blízkém potůčku jednoduše není něco, co by dnešní mladí lidé dělali často.

I když po práci byli všichni unavení, špinaví i mokří, neboť počasí nám moc nepřálo, nikdo si tím nenechal zkazit náladu.

Věřím, že kdykoliv budeme mít cestu kolem, zajedeme se na „naše“ stromky podívat a zkontrolovat, jak se jim daří.
                                                                                                                                        Leontýna Trníková, 1. A

Velké poděkování patří zejména panu Ing. Josefu Pilařovi a též celému kolektivu LS Ledeč nad Sázavou, dále Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou a.s. – pánům Jiřímu Popelovi a Otovi Křivohlavému a lesním dělníkům – panu Ladislavu Kavenskému a paní Kláře Boháčové. Díky těmto lidem, se celá akce mohla zdárně uskutečnit.