Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Středoškolská odborná činnost v době koronaviru

Eva Jirsová, Marcela Chalupová, 15.5.2020 | Kategorie: O gymnáziu

Středoškolská odborná činnost je každoroční přehlídkou odborných prací studentů z celé republiky, kteří v široké škále oborů prezentují své mnohdy několikaleté úsilí.

Ani studenti našeho gymnázia nesmí v této prestižní soutěži chybět. A to i v letošním roce, kdy se forma přehlídky musela přizpůsobit epidemiologické situaci. Školní, okresní i krajské kolo probíhalo online, studenti museli odevzdat nejen svou práci, ale vytvořit také video s obhajobou a reagovat na otázky porotců v diskusním fóru. Vše bylo trochu jinak, ale práce a nasazení studentů bylo stejně nadstandardní jako v letech minulých.

V oboru Geologie a geografie svou práci na téma Fyzikální a chemické vlastnosti vod a mineralogie sekundárních nerostů v lomu Pohled výborně obhájila Eliška Ondráčková s Matějem Moravcem ze septimy a z prvního místa se budou připravovat na národní kolo, které proběhne ve dnech 10.-14.6.2020. Studenti více než rok pravidelně jezdili do lomu Pohled a zde odebírali vzorky vody, které potom analyzovali. Cílem práce bylo zjistit, zda po uzavření lomu a jeho zatopení s cílem vytvořit koupaliště bude voda v lomu k tomuto účelu vhodná. Celoroční výzkum nepotvrdil, že by voda byla toxická, i když ji bude třeba ještě po nějakou dobu monitorovat.

V oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Martin Antl ze 3.A napsal krásnou práci s názvem Včelařův rok o svém, již několikaletém koníčku, a tím je včelaření. Práce má být nejen návodem, jak během celého roku pečovat o včelstvo, ale také má být inspirací pro další mladé lidi, aby se i oni začali věnovat včelaření a včelám, které jsou pro naši krajinu naprosto nepostradatelné. I Martin bude svou práci obhajovat v kole národním.

V oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času uspěla v silné konkurenci i Eliška Josková ze 3.A s prací Postoj k četbě na SŠ. Do národního kola sice nepostoupila, ale její výzkum čtenářské gramotnosti na rozsáhlém vzorku studentů několika středních škol na Havlíčkobrodsku má velmi dobrý potenciál přispět ke zlepšení výuky a zájmu o čtení sledované věkové skupiny.

Postupujícím přejeme hodně úspěchů v celostátním kole a všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy i města. Ať vás vaše nadšení neopustí a i nadále se vám daří ve všem, do čeho se pustíte!