Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Třída 3. A v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Mgr. Eva Jirsová, 7.11.2017 | Kategorie: O gymnáziu

V minulém školním roce vyhráli nynější studenti třídy 3. A Gymnázia Chotěboř výlet do Štrasburku a zde celodenní návštěvu Evropského parlamentu. Tuto odměnu získali účastí v soutěži Euroscola, ke které je přivedl profesor Mgr. Roman Kubát. Na základě vylosování studentky Gabriely Secké dostala celá třída vzácnou příležitost jet do Francie a navštívit jeden z orgánů Evropské unie. Tuto možnost získaly i další vítězné školy ze států Evropské Unie.

Exkurzi do Štrasburku organizoval Mgr. Roman Kubát a Mgr. Eva Jirsová, kteří následně třídu doprovázeli jako dospělý dozor. Výlohy za cestu a ubytování byly hrazeny z financí od Evropského parlamentu. Odjezd z Chotěboře byl 26. října 2017 od budovy kina. Do Štrasburku na Hotel des Tonneliers-Cruche D'or jsme přijeli po jedenácti hodinách, ubytovali se a vyrazili do historického centra města, kde jsme si prošli spoustu zajímavých a krásných míst a památek. Počasí nám naštěstí také přálo, byl to zkrátka ideální den k procházce.

Štrasburk, město na levém břehu Rýna, je centrem regionu Grand Est ve Francii a zároveň historická metropole Alsaska. V minulosti patřil střídavě k Německu a k Francii, což ovlivnilo i jeho vzhled: některé městské domy ze 17. století mají vnější fasády hrázděné. Nejznámější stavbou ve městě je katedrála Notre-Dame de Strasbourg z 12. - 15. století. Historické centrum Štrasburku je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Druhý den ráno jsme svátečně oblečeni a naladěni odjeli k budově Evropského parlamentu (EP). Tam se žáci naší třídy rozdělili do skupin podle témat, o kterých jsme měli později v Evropském parlamentu diskutovat. Tedy tyto menší skupinky studentů naší třídy byly uvedeny do zasedací místnosti EP a spolu s žáky dalších 18 škol ze států Evropské Unie (EU) přivítáni mluvčími a představiteli Evropského parlamentu. Celý den se používala hlavně angličtina, dále ale i francouzština a němčina s možností překladu do angličtiny. Probíhaly zde prezentace o Evropské Unii a Evropském parlamentu a v neposlední řadě se zde představovaly všechny zúčastněné školy. Gymnázium Chotěboř prezentovali Miloš Havel a David Kraus, za což jim patří velký obdiv a dík. Tedy po tomto zasedání v největší místnosti EP se skupinky žáků přesunuly do menších místností podle témat, o kterých vedly diskusi, cílem čehož bylo zkusit najít odpovědi na otázky a řešení problémů týkajících se EU. Zvolení zástupci jednotlivých skupin později opět v největší zasedací místnosti EP prezentovali výsledky diskusí, o kterých bylo následně studenty hlasováno a zvoleno pro či proti. Nakonec se zde konala i soutěž znalostí pro pár vylosovaných studentů. Z Evropského parlamentu jsme se večer do hotelu vraceli s množstvím nových hodnotných zkušeností a zajímavých zážitků.

Poslední den jsme si zabalili, naložili zavazadla, a ještě šli nakupovat a procházet se po Štrasburku. Ve dvě hodiny jsme se s tímto nádherným městem rozloučili, ale z oken autobusu dále obdivovali místní architekturu a harmonii historických a moderních budov. Návštěvy města i Evropského parlamentu si všichni vážíme a děkujeme všem, díky kterým nám to bylo umožněno.

Aneta Jirková, 3. A