Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Týden Kraje Vysočina

Michaela Jonášová, Eliška VeselskáPetr Chalupa, 3.10.2019 | Kategorie: O gymnáziu

Jako každý rok i letos se na naší škole konal projekt s názvem Týden kraje Vysočina. Během jednoho týdne se každá třída zúčastnila aktivit, které měly přispět k lepšímu poznání našeho regionu a rozšířit znalosti o něm. Jednalo se převážně o přednášky, výlety nebo samostatné práce.

 V rámci zeměpisu jsme měli možnost se podívat do Humpolce a jeho okolí či navštívit průmyslový podnik v Chotěboři. Biologie zahrnovala několik prezentací o přírodě, půdě a chráněných územích. Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř uspořádá akci Úklid v PR Údolí Doubravy, která se koná 12. října, a budeme moc rádi, když se k nám připojíte. Co se chemie týče, některé třídy měly možnost si vyslechnout prezentace o průmyslu našeho regionu. Dějepis nás zavedl do Třebíče – města UNESCO. V občanské výchově naši nejstarší debatovali o výhodách a nevýhodách života v našem kraji. V hodinách českého jazyka jsme se věnovali pověstem, osobnostem a příběhům z  Vysočiny. Také jsme navštívili krásnou přírodu okolo Žďáru nad Sázavou. Při hudební a výtvarné výchově jsme si v tomto týdnu vyprávěli o umělcích a skladatelích našeho kraje.

Jsme rády, že se tento projekt tradičně na naší škole koná, protože se díky tomu můžeme dozvědět mnoho zajímavostí a navštívit mnoho míst v našem okolí a už teď se moc těšíme na příští rok. Děkujeme všem zúčastněným profesorům za zapojení do tohoto projektu.

Michaela Jonášová, Eliška Veselská, 3. A