Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Týden Kraje Vysočina na Gymnáziu Chotěboř

RNDr. Marie Jobová, 18.9.2020 | Kategorie: O gymnáziu

Cíl projektu:

 • pomoci studentům naší školy k lepšímu poznání a širším znalostem o našem regionu, připomenutí 20 let existence našeho kraje

 Vedoucí projektu:

 • RNDr. Marie Jobová a další pedagogové gymnázia, studentky 4. A – Lenka Krovová a Michaela Škarydová

 Termín: 

 • 21. 9. 2020 – 25. 9. 2020

Spolupráce učitelů několika předmětů:

 • Zeměpis – RNDr. Marie Jobová
 • Dějepis – Mgr. Lenka Bártová, Mgr. Ivona Pavlíčková, Mgr. Veronika Blažková, Mgr. Lucie Dostálková
 • Biologie – Mgr. Eva Jirsová, Mgr. Irena Žáková
 • Chemie – Ing. Jiřina Kubátová
 • Občanská výchova, ZSV – PaedDr. Marcela Chalupová, Mgr. Veronika Kudrnková
 • Český jazyk – Mgr. Lenka Bártová, PaedDr. Marcela Chalupová, Mgr. Lucie Dostálková, Mgr. Veronika Kudrnková, Mgr. Veronika Blažková
 • Hudební výchova – Mgr. Milan Moc
 • Výtvarná výchova – Mgr. Hana Mulfingerová, Mgr. Lucie Dostálková

Program:

  fotografická soutěž

 • „Moje oblíbené místo na Vysočině: dnes a před dvaceti lety“ – soutěž pro studenty všech tříd, výstava prací, vyhodnocení soutěže (L. Krovová, M. Škarydová)

zeměpis

 • sekunda – projekt EXPLOZE – EXtra Porce LOkálního ZEměpisu (RNDr. Jobová)
 • tercie – beseda na téma „Zaměstnanost v Chotěboři“ (RNDr. Jobová)
 • tercie – Žijeme spolu v Kraji Vysočina II, (RNDr. Jobová)
 • kvinta – exkurze Třebíč – památka UNESCO (22. září, RNDr. Jobová, Mgr. Jirsová)
 • 2. A, sexta – prezentace o Kraji Vysočina (RNDr. Jobová )
 • sexta – exkurze Třebíč – památka UNESCO (24. září, RNDr. Jobová, Mgr. Němcová)
 • 3. A, septima – práce se statistickým materiálem Kraje Vysočina (RNDr. Jobová)
 • 4. A, oktáva – maturitní otázka – Kraj Vysočina (RNDr. Jobová )

biologie

 • kvarta – „CHKO Žďárské vrchy“ – příroda a památky Žďáru nad Sázavou a okolí (23. září, Mgr. Jirsová, Mgr. Dostálková)
 • kvinta – Třebíč – město UNESCO – Muzeum Vysočiny, Bazilika sv. Prokopa, židovské město (22. září, Mgr. Jirsová, RNDr. Jobová)
 • seminář biologie a chemie – Klimatické změny a sucho (Mgr. Vlastimil Peřina)
 • Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř – úklid v PR Údolí Doubravy (17. října, Mgr. Jirsová, Mgr. Žáková, PaedDr. Chalupová)

chemie

 • sekunda – Chemický průmysl na Vysočině očima žáků sekundy, plakáty (23. září, Ing. Kubátová)

 dějepis

 • prima – památky UNESCO v Kraji Vysočina (Mgr. Blažková)
 • sekunda – Výstava k 75. výročí konce druhé světové války na Havlíčkobrodsku (Mgr. Dostálková)
 • tercie – Třebíč – město UNESCO (Mgr. Pavlíčková, Ing. Kubátová)
 • kvarta – Výstava k 75. výročí konce druhé světové války na Havlíčkobrodsku (Mgr. Pavlíčková)
 • 1. A – exkurze Telč – město UNESCO (29. září, Mgr. Pavlíčková, Mgr. Caltová)
 • kvinta – Výstava k 75. výročí konce druhé světové války na Havlíčkobrodsku (Mgr. Bártová)
 • 2. A – exkurze Zelená hora, zámek Žďár n. S., CHKO Žďárské vrchy (29. září, Mgr. Bártová, Mgr. Pokorný)
 • 2. A – soužití Čechů, Němců a židů na Vysočině (Mgr. Bártová)
 • Historický seminář septima, 3. A – Výstava k 75. výročí konce druhé světové války na Havlíčkobrodsku (Mgr. Bártová)
 • Historický seminář oktáva, 4. A – Výstava k 75. výročí konce druhé světové války na Havlíčkobrodsku (Mgr. Bártová)
 • Seminář z dějepisu oktáva, 4. A – Chotěboř, vývoj města, procházka s odborným výkladem (Mgr. Kamp, Mgr. Pavlíčková)

 občanská výchova a základy společenských věd

 • prima – průvodce Chotěboří, „cestovní kancelář“ (Mgr. Kudrnková)
 • prima – exkurze Údolí řeky Doubravy, pověsti, chráněné území (Mgr. Kudrnková, Mgr. Žáková)
 • sekunda – dramatické zpracování pověstí našeho regionu (Mgr. Kudrnková)
 • tercie – osobnosti kraje Vysočina, rodáci a obyvatelé Chotěboře (Mgr. Kudrnková)
 • 2. A, sexta – seminární práce na téma „Fungování státní správy a samosprávy“ (PaedDr. Chalupová)
 • SV seminář – 3. A, septima – beseda s pracovníky Fokus Havlíčkův Brod – Týden pro duševní zdraví (PaedDr. Chalupová)
 • SV seminář – 3. A, septima – návštěva bývalé pošty: „Tady bude muzeum“ (PaedDr. Chalupová)
 • 4. A, oktáva – debatní klub na téma: Výhody a nevýhody života v Kraji Vysočina, hodiny ZSV (PaedDr. Chalupová )

 český jazyk

 • prima – literární hodina věnovaná pověstem a příběhům Kraje Vysočina (Mgr. Kudrnková)
 • sekunda – exkurze Lipnice (nejen) historická (24. září, Mgr. Dostálková, Mgr. Pátek)
 • kvarta – exkurze Po stopách Santiniho (Žďár nad Sázavou a okolí) (23. září, Mgr. Dostálková, Mgr. Jirsová)
 • 1. A – regionální autoři (Mgr. Blažková)
 • kvinta – regionální autoři (Mgr. Blažková)
 • sexta – K. Havlíček Borovský, osobnost, dílo (Mgr. Bártová)
 • 3. A – literární pásmo z díla Bohuslava Reynka (PaedDr. Chalupová)
 • oktáva – Bohuslav Reynek, osobnost, dílo (Mgr. Bártová)

hudební výchova

 • 1. A, kvinta – Hudební skladatelé našeho regionu – přednáška (5. října, Mgr. Moc)     

výtvarná výchova

 • 1. A, kvinta – vzdělávací program – Dílo Z. Rykra (21. září, Mgr. Rozhoň – Městské muzeum Chotěboř)