Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Úspěšní držitelé Goethe Zertifikatu

Předmětová komise německého jazyka, 1.4.2019 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

Stalo se již tradicí na naší škole, že studenti posledních ročníků skládají úspěšně mezinárodně uznávané zkoušky z anglického i německého jazyka. Gymnázium skládání těchto certifikátů podporuje i nepovinnými předměty, na které se studenti mohou hlásit. Ve výuce německého jazyka je „Zertifikat Deutsch“ vedený jako půlroční nepovinný předmět s dotací dvou hodin týdně. Během této doby studenti intenzívně procvičují všechny čtyři jazykové dovednosti (čtení a poslech s porozuměním, písemný a ústní projev) na standardizovaných testech.

V letošním školním roce úspěšně složili certifikát z německého jazyka tzv. "Goethe Zertifikat B1" studenti Monika Bílková, Kristýna Dymáčková a Michaela Mrázková z oktávy a František Štefan ze 4. A ve zkušebním centru na jazykové škole s právem státní zkoušky Brno. Tento certifikát má časově neomezenou platnost, lze ho využít v celé Evropě i mimo německy mluvící země při hledání brigády popř. zaměstnání, při přijímacím řízení na vysokou školu a v nejbližší době ho úspěšní držitelé uplatní u profilové (školní) části maturity. Díky tomuto certifikátu tuto zkoušku konat nemusí!

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů nejen s němčinou!

Za komisi německého jazyka Mgr. Tomáš Scholz

GZ B1 2018-19