Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Volby do Školské rady na Gymnáziu Chotěboř

Mgr. Eva Podolková, 13.10.2020 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

Oznámení

V letošním roce se konají volby do Školské rady na Gymnáziu Chotěboř, Jiráskova 637.

Zájemci o práci ve školské radě z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů odevzdají přihlášku nejpozději v pátek 6. 11. 2020 osobně nebo prostřednictvím svých dětí v kanceláři školy. Délka volebního období je 3 roky.

Písemná přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, popř. titul uchazeče, rok narození, bydliště, číslo telefonu a vlastnoruční podpis.

Volby zástupců do školské rady proběhnou ve čtvrtek 19. 11. 2020 v rámci SRPDŠ .

 

V Chotěboři, 13. 10. 2020                                                                                      Mgr. Eva Podolková

                                                                                                                      předsedkyně volební komise