Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Gymnázium Chotěboř

Důvod a způsob založení

Zřizovatel Gymnázia Chotěboř je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. j.: 045/05/01ZK ze dne 18. září 2001. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Organizační struktura

Organizační struktura Gymnázia Chotěboř

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Gymnázium Chotěboř
Jiráskova 637
Chotěboř
583 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Gymnázium Chotěboř
Jiráskova 637
Chotěboř
583 01

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 15.00
Úterý: 8.00 - 14.00
Středa: 8.00 - 14.00
Čtvrtek: 8.00 - 14.00
Pátek: 8.00 - 14.00
v době prázdnin: podělí a středa: 8.00 – 11.00 hod.

Telefonní čísla:

569 669360 - kancelář (spojovatelka)
569 669361 - ředitel školy
569 669362 - zástupce ředitele
569 669365 - výchovná poradkyně

Čísla faxu:

škola nemá fax

Datová schránka:

ID schránky: 9t3trsu

Adresa internetové stránky:

http://www.gch.cz

Adresa e-podatelny:

gch@gch.cz

Další elektronické adresy:

Seznam zaměstnanců školy

Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 576909524, kód banky: 0600

IČ:

60126639

DIČ:

CZ60126639

Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů:

Rozpočet:

Žádost o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

Popisy postupů – návody při řešení životních situací

Předpisy

Nedůležitější používané předpisy:

Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Povinnost školy zveřejnit na svých internetových stránkách a na internetových stránkách svého zřizovatele:

  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh rozpočtu
  • schválený střednědobý výhled rozpočtu a schválený rozpočet

Je zveřejněno na internetových stránkách zřizovatele školy Kraje Vysočina v sekci  Hospodaření transparentně – Rozpočet a hospodaření – záložka Rozpočty a střednědobé výhledy PO, viz:

http://www.kr-vysocina.cz/rozpocty-a-strednedobe-vyhledy-po/ms-87675/p1=87675

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)