Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Organizační pokyny k ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek na Gymnáziu Chotěboř v roce 2020

Vladislav Smejkal, 29.5.2020 | Kategorie: Pro uchazeče

Následující pokyny a nařízení vychází z metodického materiálu MŠMT ČR „Ochrana zdraví na SŠ, konzervatořích a VOŠ v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020“, aplikují jej na podmínky Gymnázia Chotěboř.

 

Příchod do školy

 • Uchazeči o studium budou do školy vcházet vstupem do pavilonu tělesné výchovy (stejně jako při přípravných kurzech).
 • Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.
 • Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům o studium, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci z pátých a devátých tříd konající přijímací zkoušky odevzdají pedagogovi přítomnému ve vestibulu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde
 • Uchazeči o studium se nebudou přezouvat, zbytné svršky odkládají na svou lavici ve třídě.

 

Pohyb ve škole

 • Všichni uchazeči o studium budou ve společných prostorách nosit roušky.
 • Každý student bude s sebou mít sáček na uložení roušky.
 • Při pohybu na chodbách, návštěvě toalet, společných a venkovních prostor uchazeči o studium budou dbát na minimalizaci kontaktů jak mezi skupinami, tak jednotlivci.
 • Uchazeči o studium se budou zdržovat výhradně v učebnách a přilehlých prostorách určených ke zkoušce.
 • Přestávku mezi jednotlivými testy mohou uchazeči o studium trávit buď pod dohledem učitelů školy (ve velké tělocvičně či v ukázkové přírodní zahradě s geoparkem „Pod platanem“), nebo samostatně venku.
 • V každé učebně bude dávkovač na dezinfekci na ruce a zásobník s jednorázovými papírovými ručníky.
 • Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Dezinfekci často dotýkaných povrchů nebo předmětů budou uklízečky provádět po každém bloku zkoušek (kliky dveří, vypínače, klávesnice, myši, místa k sezení ve společných prostorách…).

 

Organizace didaktických testů

 • V lavici ve třídě smí být pouze jeden uchazeč o studium. 
 • Uchazeči z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a u oken.
 • Během testování ve třídě si uchazeči na pokyn pedagoga mohou sundat roušku.
 • Při sejmutí roušky si každý uchazeč o studium uloží svou roušku do sáčku.

 

Podezření na příznaky COVID 19

 • V kanceláři školy je k dispozici bezkontaktní teploměr.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do školy.
 • Pokud uchazeč začne v průběhu zkoušky vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti, budeme kontaktovat zákonné zástupce a dohodneme se na převzetí uchazeče.