Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji a zveřejňuji na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy) a na www stránkách školy (www.gch.cz) přepokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2019 (přijetí ke studiu od 1. 9. 2019) a kritéria prvního kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělávání.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

1) obor vzdělání:
         79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky, studium denní:
                   do 1. ročníku:              nejvýše 30 uchazečů,

2) obor vzdělání:
         79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, studium denní:
                   do 1. ročníku:              nejvýše 30 uchazečů,

3) obor vzdělání:
          79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, studium denní:
                   do 5. ročníku - doplnění třídy kvarta do 30 žáků (od 1. 9. 2019 třída KVINTA), pokud někteří žáci kvarty podají přihlášku a  budou přijati ke studiu na jinou střední školu.

 

  

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení v roce 2019 - čtyřleté studium

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení v roce 2019 - osmileté studium