Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia

Petr Chalupa, 27.4.2018 | Kategorie: Pro uchazeče

Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4r.

 

Pořadí   Kód Prémie Lepší       v 8. třídě M ČJ Celkem Přijetí
1. 434 15 50                 42 46 153 přijímá se
2. 449 15 50   37 49 151 přijímá se
3. 429 15 50   39 46 150 přijímá se
4. 436 10 47   44 48 149 přijímá se
5. 430 15 50   38 44 147 přijímá se
6. 410 15 50   36 46 147 přijímá se
7. 447 15 50   33 49 147 přijímá se
8. 461 15 50   36 43 144 přijímá se
9. 424 15 50   32 47 144 přijímá se
10. 420 15 50   34 44 143 přijímá se
11. 405 15 50   32 46 143 přijímá se
12. 450 10 47   39 45 141 přijímá se
13. 458 10 47   37 47 141 přijímá se
14. 414 15 50   30 46 141 přijímá se
15. 412 15 50   31 44 140 přijímá se
16. 413 15 50   27 46 138 přijímá se
17. 444 15 50   28 44 137 přijímá se
18. 401 15 50   27 44 136 přijímá se
18. 457 15 50   27 44 136 přijímá se
20. 408 15 50   26 45 136 přijímá se
21. 409 10 47   35 42 134 přijímá se
22. 419 10 47   30 42 129 přijímá se
23. 465 5 44   33 45 127 přijímá se
24. 404 10 47   28 41 126 přijímá se
25. 415 10 47   24 42 123 přijímá se
26. 455 10 47   21 45 123 přijímá se
27. 463 15 50   25 32 122 přijímá se
28. 443 10 47   28 36 121 přijímá se
29. 406 10 47   25 38 120 přijímá se
30. 445 15 50   13 42 120 přijímá se
31. 417 0 41   30 48 119 přijímá se
32. 425 5 44   26 44 119 přijímá se
33. 451 5 44   23 46 118 přijímá se
34. 460 15 50   19 34 118 přijímá se
35. 454 0 41   37 39 117 přijímá se
36. 428 10 47   20 39 116 přijímá se
37. 452 10 47  A 18 40 115 přijímá se
38. 459 10 47  N 18 40 115 přijímá se
39. 446 0 41   36 36 113 přijímá se
40. 440 0 41   29 42 112 přijímá se
41. 433 10 47   19 34 110 přijímá se
42. 411 10 47   16 37 110 přijímá se
43. 431 0 32   34 42 108 přijímá se
44. 437 5 44   23 36 108 přijímá se
45. 418 0 38   20 46 104 přijímá se
46. 426 0 35   29 37 101 přijímá se 
47. 464 0 38   25 38 101 přijímá se 
48. 421 0 32   29 39 100 přijímá se 
49. 448 0 41   17 42 100 přijímá se 
50. 416 0 35   23 39 97 nepřijímá se 
51. 402 0 41   22 34 97 nepřijímá se
52. 432 0 32   23 41 96 nepřijímá se 
53. 438 0 26   24 42 92 nepřijímá se 
54. 439 0 32   21 37 90 nepřijímá se
55. 441 0 29   24 35 88 nepřijímá se
56. 453 0 19   28 40 87 nepřijímá se
57. 403 0 29   26 32 87 nepřijímá se 
58. 462 0 32   21 33 86 nepřijímá se 
59. 456 0 32  A 17 37 86 nepřijímá se
60. 435 0 32  N 17 37 86 nepřijímá se 
61. 422 0 29   20 32 81 nepřijímá se
62. 442 0 35   14 32 81 nepřijímá se
63. 427 0 13   23 42 78 nepřijímá se
64. 423 0 25   17 30 72 nepřijímá se
65. 407 0 15   11 37 63 nepřijímá se

 

Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.

 

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení

Zadání a správná řešení jednotlivých testů

 

POUČENÍ   

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.

Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.

 

V  Chotěboři  2. května 2018                                                                  Mgr. Bc. Vladislav Smejkal

                                                                                                                ředitel Gymnázia Chotěboř