Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia

Petr Chalupa, 27.4.2018 | Kategorie: Pro uchazeče

Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8r.

 

 Pořadí  Kód  ZŠ M ČJ Celkem Přijetí
1. 837 50 46 42 138 přijímá se
2. 861 50 41 44 135 přijímá se
3. 870 50 42 39 131 přijímá se
4. 824 50 40 41 131 přijímá se
5. 844 50 38 40 128 přijímá se
6. 833 50 37 41 128 přijímá se
7. 889 50 38 38 126 přijímá se
8. 871 50 35 41 126 přijímá se
9. 888 42 44 39 125 přijímá se
10. 850 50 35 38 123 přijímá se
11. 809 50 30 43 123 přijímá se
12. 876 50 35 35 120 přijímá se
13. 838 50 32 38 120 přijímá se
14. 806 50 30 40 120 přijímá se
15. 839 50 29 40 119 přijímá se
16. 828 50 28 41 119 přijímá se
17. 801 50 32 36 118 přijímá se
18. 822 50 33 34 117 přijímá se
19. 884 50 38 28 116 přijímá se
20. 857 50 26 40 116 přijímá se
21. 832 50 28 37 115 přijímá se
22. 825 50 42 21 113 přijímá se
23. 808 50 29 34 113 přijímá se
24. 842 50 26 37 113 přijímá se
25. 836 50 25 38 113 přijímá se
25. 848 50 25 38 113 přijímá se
27. 818 50 32 30 112 přijímá se
28. 893 50 30 31 111 přijímá se
29. 881 50 33 27 110 přijímá se
30. 878 50 26 34 110 přijímá se
31. 804 50 27 32 109 přijímá se
32. 840 50 28 30 108 přijímá se
33. 851 50 25 33 108 přijímá se
34. 860 50 24 34 108 přijímá se
35. 885 50 18 40 108 přijímá se
36. 865 48 28 31 107 přijímá se
37. 882 48 27 32 107 přijímá se
38. 876 50 30 27 107 přijímá se
39. 895 46 28 32 106 přijímá se
40. 831 50 28 28 106 přijímá se
41. 863 50 27 29 106 přijímá se
42. 852 46 27 32 105 přijímá se
43. 823 50 26 29 105 přijímá se
44. 849 50 26 27 103 přijímá se
45. 807 50 24 27 101 přijímá se
46. 866 50 21 30 101 přijímá se 
47. 896 40 26 34 100 přijímá se 
48. 873 46 26 28 100 přijímá se 
49. 862 48 34 18 100 přijímá se 
50. 897 50 25 25 100 přijímá se 
51. 855 44 28 27 99 přijímá se 
52. 830 50 20 29 99 přijímá se
53. 847 46 20 32 98 přijímá se 
54. 864 48 19 31 98  nepřijímá se
55. 834 50 22 26 98  nepřijímá se
56. 841 50 18 29 97   nepřijímá se 
57. 867 50 20 26 96  nepřijímá se
58. 894 50 15 29 94  nepřijímá se
59. 874 50 19 24 93  nepřijímá se
60. 821 50 18 25 93  nepřijímá se
61. 891 38 27 27 92  nepřijímá se
62. 856 50 17 25 92  nepřijímá se
63. 826 50 14 27 91  nepřijímá se
64. 875 50 14 27 91  nepřijímá se
65. 819 50 17 23 90  nepřijímá se
66. 835 50 16 24 90  nepřijímá se
67. 803 44 19 26 89  nepřijímá se
68. 843 50 20 18 88  nepřijímá se
69. 810 50 16 22 88  nepřijímá se
70. 812 46 14 27 87  nepřijímá se
71. 883 48 17 22 87  nepřijímá se
72. 898 50 17 19 86  nepřijímá se
73. 890 42 24 19 85  nepřijímá se
74. 892 50 13 20 83  nepřijímá se
75. 846 50 11 21 82  nepřijímá se
76. 853 44 13 24 81  nepřijímá se
77. 814 50 11 19 80  nepřijímá se
78. 868 48 15 16 79  nepřijímá se
79. 815 42 19 17 78  nepřijímá se
80. 805 48 10 20 78  nepřijímá se
81. 813 50 10 17 77  nepřijímá se
82. 872 50 9 18 77  nepřijímá se
83. 854 44 15 17 76  nepřijímá se
84. 802 44 13 18 75  nepřijímá se
85. 869 48 13 14 75  nepřijímá se
86. 820 42 15 17 74  nepřijímá se
87. 858 34 21 18 73  nepřijímá se
88. 886 34 18 21 73  nepřijímá se
89. 811 38 18 15 71  nepřijímá se
90. 845 34 17 16 67  nepřijímá se
91. 829 36 8 22 66  nepřijímá se
92. 880 46 9 9 64  nepřijímá se
93. 887 42 10 10 62  nepřijímá se
94. 877 36 15 9 60  nepřijímá se
95. 816 42 8 10 60  nepřijímá se
96. 859 36 6 14 56  nepřijímá se
97. 827 36 10 9 55  nepřijímá se
98. 817 42 3 9 54  nepřijímá se

 

Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.

 

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení

Zadání a správná řešení jednotlivých testů

 

POUČENÍ   

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.

Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.

 

V  Chotěboři  2. května 2018                                                                  Mgr. Bc. Vladislav Smejkal

                                                                                                                ředitel Gymnázia Chotěboř