Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia (po zkouškách v náhradním termínu)

Petr Chalupa, 20.5.2019 | Kategorie: Pro uchazeče

Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8r., začátek studia 1. 9. 2019

 

Kód M Čj Celkem Přijetí
812 50 48 48 146 odstoupil(a)
828 50 47 42 139 odstoupil(a)
851 50 44 31 125 odstoupil(a)
815 50 37 36 123 odstoupil(a)
858 50 30 43 123 odstoupil(a)
829 50 34 35 119 přijímá se
857 50 29 40 119 odstoupil(a)
826 44 36 38 118 přijímá se
852 50 34 34 118 odstoupil(a)
833 50 33 35 118 přijímá se
841 50 24 43 117 odstoupil(a)
880 50 33 33 116 odstoupil(a)
816 48 31 36 115 přijímá se
876 50 32 33 115 odstoupil(a)
888 50 27 38 115 přijímá se
801 50 23 42 115 odstoupil(a)
860 50 31 32 113 přijímá se
850 50 27 36 113 odstoupil(a)
827 50 25 38 113 odstoupil(a)
882 50 25 36 111 odstoupil(a)
885 50 25 35 110 odstoupil(a)
802 50 30 29 109 přijímá se
830 50 30 28 108 přijímá se
835 50 29 29 108 přijímá se
808 50 22 36 108 odstoupil(a)
819 44 27 35 106 odstoupil(a)
810 50 29 27 106 přijímá se
869 50 29 27 106 přijímá se
886 50 24 32 106 odstoupil(a)
889 48 29 28 105 odstoupil(a)
862 50 29 26 105 přijímá se
837 50 24 29 103 odstoupil(a)
848 48 27 26 101 přijímá se
844 50 21 30 101 odstoupil(a)
831 50 25 25 100 odstoupil(a)
845 50 25 25 100 přijímá se
887 46 33 20 99 přijímá se
809 50 25 23 98 přijímá se
832 50 23 25 98 odstoupil(a)
805 50 19 29 98 odstoupil(a)
824 50 18 29 97 přijímá se
863 50 14 33 97 přijímá se
881 50 26 20 96 přijímá se
866 50 18 28 96 přijímá se
892 50 26 19 95 přijímá se
870 50 25 20 95 přijímá se
834 50 19 26 95 přijímá se
820 46 23 25 94 přijímá se
865 48 17 29 94 přijímá se
823 50 11 33 94 přijímá se
838 50 23 20 93 přijímá se
873 50 18 25 93 odstoupil(a)
853 50 21 21 92 odstoupil(a)
893 50 21 21 92 přijímá se
891 50 19 23 92 přijímá se
842 50 13 29 92 nepřijímá se
843 50 11 31 92 nepřijímá se
877 38 21 32 91 nepřijímá se
855 46 24 21 91 nepřijímá se
847 50 20 21 91 nepřijímá se
874 50 20 21 91 nepřijímá se
875 50 15 26 91 nepřijímá se
890 42 23 24 89 nepřijímá se
836 50 20 19 89 nepřijímá se
846 48 25 15 88 nepřijímá se
822 48 12 28 88 nepřijímá se
840 50 18 20 88 nepřijímá se
868 50 12 25 87 nepřijímá se
871 50 10 27 87 nepřijímá se
879 44 10 31 85 nepřijímá se
878 48 18 19 85 nepřijímá se
811 48 15 22 85 nepřijímá se
804 50 12 23 85 nepřijímá se
817 50 12 23 85 nepřijímá se
803 48 13 23 84 nepřijímá se
814 50 11 22 83 nepřijímá se
813 50 11 20 81 nepřijímá se
872 50 8 23 81 nepřijímá se
807 50 14 16 80 nepřijímá se
883 48 12 17 77 nepřijímá se
854 50 9 17 76 nepřijímá se
884 48 12 12 72 nepřijímá se
806 50 11 11 72 nepřijímá se
849 50 9 13 72 nepřijímá se
825 50 13 7 70 nepřijímá se
861 40 13 16 69 nepřijímá se
864 44 10 15 69 nepřijímá se
821 50 12 7 69 nepřijímá se
818 42 13 13 68 nepřijímá se
856 42 4 15 61 nepřijímá se
867 48 5 6 59 nepřijímá se
839 28 5 3 36 nepřijímá se
859 50 0 0 0 odstoupil(a)

 

Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.

 

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení

Zadání a správná řešení jednotlivých testů

 

POUČENÍ   

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.

Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.

 

V  Chotěboři  20. května 2019                                                                Mgr. Bc. Vladislav Smejkal

                                                                                                                ředitel Gymnázia Chotěboř