Provoz školy od středy 25. listopadu 2020 a od pondělí 30. listopadu 2020

V reakci na nově zavedený systém Opatření PES pro oblast školství a rozhodnutí vyhlášených MŠMT ČR přijatých v souvislosti se změnou epidemiologické situace (stupeň 4 v Opatření PES) informuji o postupném návratu žáků do školy.
 1. Od středy 25. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka studentů tříd 4. A a oktáva.
 2. Od pondělí 30. 112020 je povolena osobní přítomnost žáků nižšího stupně víceletého gymnázia (třídy: prima, sekunda, tercie, kvarta) v režimu rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech – 1 týden prezenční výuka ve škole, 1 týden distanční výuka doma). V týdnu od 30. 11. 2020 (lichý týden) se budou prezenčním způsobem učit žáci primy a sekundy, tercie a kvarta zůstává na distanční výuce doma. V týdnu od 7. 12. 2020 (sudý týden) bude prezenční výuka pro žáky tříd tercie a kvarta, žáci tříd prima a sekunda se budou vzdělávat distančně.
 3. Ostatní třídy nadále zůstávají v distanční výuce. Situace se může změnit při změně epidemiologické situace (viz Opatření PES pro oblast školství). Návrat žáků vyššího gymnázia je plánován v rotačním režimu až ve chvíli, kdy bude platit stupeň 3 Opatření PES pro školství.
  V důsledku přijatých organizačních změn ve výuce, kdy prezenčně budou ve škole 4 třídy (některé v rotačním režimu), a současně 6 tříd bude mít distanční výuku, může z organizačních důvodů dojít ke zhoršení kvality distanční výuky.

Organizační opatření týkající se prezenční výuky:

 1. Informace ze Školní jídelny Chotěboř:
  Studenti tříd 4. A a oktáva mají od 25. 11. 2020 přihlášené obědy. Pokud oběd nepožadují, odhlášení si musí provést sami.
  Žáci tříd prima, sekunda, tercie, kvarta mají přihlášené obědy od 30. 11. 2020, v týdnu, kdy nemají prezenční výuku, jim musí zákonní zástupci obědy odhlásit.
 2. Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, změny budou uvedeny v suplování.
 3. Výuka bude realizována v budově Jiráskova 637, zástupce ředitele v „suplování“ upraví přidělení učeben (třídy 4. A a oktáva – přízemí, třídy nižšího gymnázia – 1. poschodí). Pohyb žáků uvnitř školy bude omezen, k výuce nebudou využívány odborné učebny.
 4. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).
  Připomínám některá závazná nařízení:
 • Povinnost ochrany úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy se vztahuje na všechny žáky i zaměstnance školy.
 • Pravidelné větrání – délka alespoň 5 minut během přestávek a uprostřed každé vyučovací hodiny.
 • Je zrušena výuka tělesné výchovy.
 • Při stupni 4 (viz Opatření PES pro oblast školství) homogenita tříd.   

 

V Chotěboři 23. 11. 2020, Mgr., Bc. Vladislav Smejkal

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)