Školní kolo dějepisné olympiády tentokrát online

Dne 24. 11. 2020 v podvečerních hodinách se uskutečnilo školní kolo 50. ročníku dějepisné olympiády, tentokrát online. Zájem studentů byl opravdu velký, zúčastnilo se 50 řešitelů, 25 z nižšího gymnázia v první kategorii a 25 z vyššího gymnázia ve druhé kategorii. Těší mě zájem našich žáků o dějepis i v této složité době.

Název letošního ročníku je Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Kromě barokní kultury, náboženství, hospodářství a všedního dne se soutěž zabývá habsburskými panovníky v českých zemích v době předbělohorské, pobělohorské, Marií Terezií a Josefem II. Do soutěže jsou zařazeny otázky na interpretaci historických textů, obrázků a fotografií.

V I. kategorii zvítězil Marek Pavlíček z kvarty s 56,5 bodu, druhý se umístil Jiří Němec také z kvarty s 53,5 bodu a třetí skončila Eliška Málková, odkud jinud než z kvarty, s 52 body. Celkově bylo možné dosáhnout 60 bodů.

V II. kategorii vybojovala první místo Tereza Nesládková ze septimy s 54 body, druhá skončila těsně Nicole Sturgis ze sexty s 53,5 bodu a třetí Klára Jana Furchová ze 3. A s 53 body. V této kategorii je zastoupení tříd pestřejší. I zde bylo možné dosáhnout maximálně 60 bodů.

Všichni výše uvedení postupují do okresního kola, které se uskuteční v lednu. Postupující čeká tvrdá práce, protože je třeba nastudovat nové materiály.

Všem zúčastněným žákům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji jim hodně sil při studiu doporučené literatury a mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Ivona Pavlíčková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)