Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

RNDr. Chalupa Petr

Jak správně napsat a odeslat písemnou práci (pro všechny)

Po prvním týdnu chci všechny své studenty pochválit za to, že dokázali nalézt na webu zadání svých písemných prací a následně je vypracované zaslat na mou e-mailovou adresu. Práce s přílohami však některým z vás dělala značné problémy, takže od druhého týdne budu striktně vyžadovat zaslání vaší práce v příloze, a to jako jediný soubor s předepsaným názvem ve formátu pdf s maximální velikostí 2 MB.

Pro bezradné přikládám návod  Jak na to

 

Seminář z matematiky (4.A + ok)

Stáhněte a vytiskněte si záznamový arch, samostatně vyřešte test (časový limit pro 105 minut), vyplněné a podepsané záznamové archy naskenujte nebo vyfoťte a zašlete jako jediný soubor s názvem sm5_vaše příjmení ve formátu pdf nejpozději v úterý  7. 4. 2020 ve 23:59 na adresu chalupa@gch.cz. Maximální velikost přílohy je 2 MB.

 

Seminář z fyziky (4.A + ok)

Vyřešte přiložený souhrnný test 3 (vždy právě jedna z nabízených možností správná), čitelné a podepsané řešení zašlete jako jediný soubor s názvem sf4_vaše příjmení ve formátu pdf nejpozději v úterý  7. 4. 2020 ve 23:59 na adresu chalupa@gch.cz. Maximální velikost přílohy je 2 MB.

 

Vybrané kapitoly z matematiky (4.A + ok)

Vypočítejte do pátku 3. 4. 2020 příklady z tematických okruhů 54 až 56 (tematický celek diferenciální počet).

Vypočítejte do středy 8. 4. 2020 příklady z tematického okruhu 57 (tematický celek matice a počítání s nimi).

Případné dotazy zašlete na adresu chalupa@gch.cz. Maximální velikost přílohy je 2 MB.

 

Matematika 4.A

 Všem nematurantům byla uzavřena klasifikace za 2. pololetí.

Ve čtvrtek 2. 4. si samostatně nastudujte téma Kulová plocha, v pátek 3. 4. téma Tečná rovina kulové plochy. V přiloženém studijním matriálu se jedná o stránky 27 - 33.

V úterý 7. dubna si samostatně nastudujte téma Vyšetřování bodů metodou souřadnic. V přiloženém studijním matriálu se jedná o stránky 34 - 45.

V úterý 14. dubna od 11:00 si napíšeme korespondenční písemnou práci na kulovou plochu a vyšetřování množin bodů metodou souřadnic.

 

Fyzika 4.A

Všem nematurantům byla uzavřena klasifikace za 2. pololetí.

Maturanti si postupně podruhé zopakují maturitní okruhy.  Do 3.dubna okruhy 1 - 5, do 10. dubna okruhy 6 - 10, do 17. dubna okruhy 11 - 15.

Případné dotazy zašlete na adresu chalupa@gch.cz. Maximální velikost přílohy je 2 MB.

  

Matematika 2.A

Do pátku 27. 3. si nastudujte Mocninné funkce s přirozeným exponentem (strany 1 až 7 v přiložené prezentaci), do středy 1. 4.  Mocninné funkce s celočíselným exponentem (strany 8 až 14 v přiložené prezentaci). V pátek 3. 4.  ve 12:00 si napíšeme korespondenční písemnou práci na celou kapitolu Mocninné funkce.

 

Matematika septima

Pořiďte si učebnici Analytická geometrie ze sady učebnic Matematika pro gymnázia (autoři Kočandrle a Boček). Za pomoci učebnice a studijního materiálu Souřadnice samostatně nastudujte temata: Soustavy souřadnic (pondělí 23. 3.), Vzdálenost bodů (středa 25. 3.) a Střed úsečky (čtvrtek 26. 3.) .

Za pomoci učebnice a studijního materiálu Vektory samostatně nastudujte temata: Orientovaná úsečka, vektor (strana 1-4,  st 1. 4.), Sčítání a odčítání vektorů (strany 5-8, čt 2. 4.), Násobení vektoru číslem (strany 9-10, pá 3. 4.) a Lineární kombinace vektorů (strany 11-14, po 6. 4.). Ve středu 8. dubna si od 11:00 do 13:00 napíšeme písemnou práci na souřadnice a vektory.

 

 

Vybrané kapitoly z matematiky (3.A + sp)

Za pomoci níže uvedeného studijního materiálu a učebnice Diferenciální a integrální počet samostatně zopakujte a dostudujte kapitolu Spojitost funkce.

Ve středu 8. dubna si od 15:00 do 17:00 napíšeme písemnou práci na spojitost funkce.

Budu požadovat zejména následující dovednosti:

1) Určit, zakreslit na číselné ose a zapsat zadané okolí bodu

2) Dokázat spojitost zadané funkce v zadaném bodě

3) Řešit rovnice a nerovnice metodou nulových bodů

Případné dotazy k zadaným domácím úkolům zašlete na adresu chalupa@gch.cz.