Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

PaedDr. Chalupová Marcela

 

Postřehy a doporučení k vypracování domácích úkolů, referátů a seminárních prací :

 

Od 23. 3. 2020 dodržujte prosím následující pokyny pro vypracovávání domácích úkolů ze základů společenských věd, jednotlivých seminářů a českého jazyka:

 

1. budou-li úkoly z pracovních sešitů, nebudete fotit nebo skenovat jednotlivé úkoly nebo stránky, ale odpovědi napíšete ve wordu, uložíte ve formátu PDF, pojmenujete svým příjmením, třídou s názvem předmětu, následně odešlete;

2. v předmětu e-mailu bude napsáno příjmení, třída a vyučovaný předmět;

3. případná pozdější doručení úkolů nebudu penalizovat zhoršenou známkou;

4. když připravím úkoly ve wordu, budete postupovat jako v bodě jedna, tzn. nefotit ani skenovat, ale pouze uložit v PDF a odeslat;

5. stejným způsobem budete postupovat i při vypracování úvah;

6. neposílejte prosím úkoly z různých předmětů (zsv, sv, svs) v jednom emailu.

 

Z kapacitních důvodů nejsem schopna odpovídat každému z Vás na to, zda mi úkol došel.

 

 

Základy společenských věd 4.A, oktáva

úkoly pro 4.A a oktávu do 20. 3. 2020

rytířské řády

řešení domácího úkolu:

úkoly pro 4. A a oktávu do 30. 3. 2020

 

 

 

Základy společenských věd 2.A, sexta - ekonomie

1) Nastudujte v učebnici SV pro střední školy 3. díl strany 66 - 67. Na základě znalostí vypracujte úkoly v pracovním sešitu na straně 73 - úloha 6/ úloha 7, bod 1/ úloha 8/ úloha 10, bod1/

2) Nastudujte v učebnici SV pro střední školy 3. díl strany 68 - 69. Na základě znalostí vypracujte úkoly v pracovním sešitu na stranách 74/75 -  úlohu 1/ úlohu 2, bod1/ úlohu 3, bod 1/ úlohu 4, bod 1/ úlohu 5/ úlohu 6/ úlohu 8/ a úlohu 10, body 1, 2/

Úkoly vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na adresu chalupova@gch.cz do pátku 20. 3. 2020 do 14 hodin. 

Řešení domácího úkolu číslo 1:

Úkoly pro sextu a 2.A z ekonomie na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020 

 

Základy společenských věd 2.A, sexta - právo 

V rámci domácí výuky si prosím nastudujte stranu 22 a 23 učebnice Společenské vědy pro SŠ 3. díl a pročtěte si kapitolu 3 Právní ochrana z podpůrných studijních materiálů, které jsem zaslala.

 Poté zpracujte domácí úkol z Pracovního sešitu:

 str. 15 cvičení 10 a 11

str. 17 cvičení 01, 02 bod 1, 03, 05 a 06

str. 18 cvičení 01 a 02

str. 20 cvičení 01, 02 bod 1,2, cv. 03, 05, 06

str. 21 cvičení 07, 09, 10 bod 1 a cv. 11. 

Zpracované úkoly ofoťte (naskenujte) a pošlete na adresu ak.tumova@fino.cz nejdéle do pátku 20.3.2020 do 14.00 hodin.

 

V týdnu od 23. 3. do 29. 3. si prosím prostudujte:

 učebnice Společenské vědy str.  26 a 27 a z podpůrných materiálů kapitolu 5. Občanské právo hmotné, a to stranu 1 a 2 až po Absolutní a relativní majetková práva.

V týdnu od 30. 3. do 3. 4. si prosím zopakujte:

  co jsme/jste se doposud z práva naučili – konkrétně z učebnice základy práva po stranu 23 a z podpůrných materiálů kapitoly 1 až 4 (po právní ochranu - včetně).

Příští týden v úterý 7.4.2020 si napíšete test – bližší informace včas zjistíte na stránkách školy.

Test bude formou výběru z nabízených možností, přičemž vždy bude správná pouze 1 možnost.

 

Základy společenských věd 3.A, septima

Nastudujte v učebnici Společenské vědy pro střední školy 1. díl strany 30 -  31. Na základě znalostí z knihy vypracujte úlohy z pracovního sešitu na stránkách 30/31 - úlohu 1/ úlohu 2, bod 1 a 3/ úlohu 3, bod 1/ úlohu 5/ úlohu 6, bod 1 a 3/ úlohu 7, bod 1 a 2/ úlohu 8/

K pojmům, které budeme písemně zkoušet, přibývají následující:

filozofická antropologie, Max Scheler, Karl Marx, iracionalismus, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, existencialismus, J. P. Sartre

Úkoly vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na adresu chalupova@gch.cz do pátku 20. 3. 2020 do 14 hodin.

řešení domácího úkolu: 

 

Úkoly ze ZSV na 31. 3. 2020 a 2. 4. 2020

 

 Český jazyk a literatura 2.A

1) Výklad páter Josef Toufar - odevzdat 20. 3. 2020 do 14 hodin písemně na adresu chalupova@gch.cz

2) Z učebnice Literatura II udělat výpisky z kapitoly Romantismus v USA a Romantismus na Slovensku (štúrovci), písemnou podobu zkontroluji, až se vrátíme do školy.

3) V pondělí v 10 hodin zveřejním  otázky k četbě knihy Babička od Boženy Němcové. Ve 12 hodin očekávám Vaše písemné odpovědi na adresu  chalupova@gch.cz

4) Připomínám, že 27. 3. máte odevzdat seminární práce o českých pohádkách. Termín prosím dodržte.  

 

Božena Němcová: Babička - interpretace textu

 řešení a hodnocení interpretace textu:

Úkoly na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák - interpretace textu

Tyl - řešení:

Nauka o zvukové stránce jazyka -písemné opakování:

Společenskovědní seminář 4.A, oktáva

úkoly SVS

Řešení a hodnocení T. Akvinský, fil.20. století

 úkoly SVS na 1. 4. 

 

Společenské vědy 3.A, septima

úkoly SV

NS - řešení:

úkoly SV na 6. 4. 

Společenské vědy 4.A, oktáva

úkolySV

NS - řešení:

Svět po roce 1945 I - řešení:

31. 3. ukoly