Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Mgr. Dostálková Lucie

PRO MILOVNÍKY AUDIOKNIH - NEPROPÁSNĚTE!

Na Českém rozhlasu si můžete zdarma pustit načtenou klasiku - najdete tam Kytici, Povídky malostranské, Divou Báru, Bylo nás pět, pro sextány dobrá i Gazdina roba, Svatý Xaverius, pro prváky pak třeba Kosmova Kronika česká. A Karla Čapka není nikdy dost...

https://temata.rozhlas.cz/ctenarsky-denik-5012871

TERCIE - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

DLOUHODOBÝ ÚKOL

- každý den dopoledne napište dva neformální e-maily libovolnému ze svých spolužáků (cca 10 řádků, může být i více), v jednom případě se bude vždy jednat o dívku, v druhém případě o kluka. Napište, jak se máte, jak prožíváte to, co se děje, co celé dny děláte, čeho se bojíte, co vás těší... Doporučte si nějaké filmy, videa, hry, zábavy, knihy.... Proberte novinky o vašich známých, úkoly do školy... Nezapomeňte na předmět / pozdrav / rozloučení, pište v celých větách a - pokud možno - pravopisně správně. Každý den musíte zvolit jiné spolužáky, dokud nenapíšete všem (tzn. za 16 dnů budete v kontaktu se všemi z vaší třídy). Ten, komu přijde e-mail, na něj musí tentýž den odpovědět ve stejném rozsahu. Využijte čas, který jste získali, k tomu, abyste se poznali ještě blíže... Tento úkol platí až do návratu do školy, pište jen v pracovních dnech, víkendy vynecháme...

ÚKOLY NA TÝDEN OD 16.3. DO 20.3.

ČESKÝ JAZYK - pracovní list na druhy VV a zpětná vazba - splněno

LITERATURA

- dva čtenářské listy (Povídky malostranské/další kniha) - odevzdáno po návratu do školy

- fiktivní rozhovor novináře s postavou z Povídek malostranských (min. 10 otázek) - splněno

SLOH - líčení na téma JÁ A ZIMA (min. 150 slov) - splněno

 ÚKOLY NA TÝDEN OD 23.3. DO 27. 3.

JAZYK - PO, 23.3.

- nácvik druhů VV s písemnou reflexí počtu chyb

LITERATURA - ÚT, 24. 3.

- četba text o V. Tellovi F. Schillera - zaslání Vennova diagramu - Robin Hood/Vilém Tell - splněno!

JAZYK - ST, 24.3. A PÁTEK 27.3

- trénink VV

- pravopis - v uč. na str. 46 si připomeňte pravidla zápisu bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, cv. 46/ 2, 3, 47/4

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30.3. DO 3. 4.

JAZYK - Po, 30. 3.

ÚKOL 1

Zkontrolujste si svůj úkol na bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně. Opravená slova, ve kterých jste chybovali, si napište pod text správně.

ŘEŠENÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU UČ. STR. 46/2, 3, 47/4

ÚKOL 2 - cvičení na bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně mějte hotové do této středy - pr. s. 37/1, 2, 3, 38/4a), 5, TEST - DRUHY VV

 

JAZYK - St, 1.4.

ÚKOL 1 - kontrola domácího úkolu - prac. s. str. pr. s. 37/1, 2, 3, 38/4a), 5

ŘEŠENÍ ÚKOLU ZDE

ÚKOL 2

- ponoříme se do nové látky: doposud jsme řešili vztahy mezi větami řídícími a závislými (vedlejšími), nyní se podíváme na vztahy mezi větami hlavními, tzn. ponoříme se do poměrů mezi větami hlavními, budete potřebovat učebnici! Celá úloha je koncipovaná tak, abyste si na pravidla přišli sami a až poté si je ověřili z "teorie" - dodržujte prosím přesně stanovený postup.

- Přečtěte si teorii v uč. na str. 56 (růžový rámeček plus informace pod ním)

- Přečtěte si zadání úkolů na str. 56 1/a) a pokračujte i se zadáními na str. 57/ b) c) d) e)

- Poté se podívejte na věty v tabulce na str. 57 a zkuste se postupně splnit úkoly a)-e)

  Rada: přemýšlejte, v jakém vztahu jsou 2 věty hlavní (zda jsou věty obsahově rovnočenné / zda druhá věta stupňuje význam první / zda si obsah vět odporuje, je v nějaké rozporu / zda jedna věta vylučuje druhou, tzn. buď platí jedno, či druhé / zda druhá věta vyjadřuje příčinu, nebo důsledek té druhé)

- Pokud tabulku vypracujete - pročtěte si pozorně tabulky na str. 58 - 60.

- Porovnejte, zda odpovídá vaše řešení vět tabulkám.

- až poté (!!!) si rozklikněte správné řešení zde:

ŘEŠENÍ TABULKY NA STR. 57

- Pokud jste toto celé udělali a stále látce nerozumíte, neklesejte na mysli - zítra si uděláme cvičení, kde to snad "zaklapne" všem.

 

JAZYK, Pá, 3.4. - nové!

Včera jste se seznámili se šesti možnými významovými poměry mezi větami hlavními. Dnes si je procvičíte. Možná se ptáte, k čemu je toto všechno dobré.... Dnes pochopíte, že pokud nezvládnete poměry, nebudte nikdy umět interpunkci. Tato látka je proto klíčová!

Pracujte s tabulkami v uč. na str. 58-60. S jejich pomocí zkuste vyplnit následující pracovní list. Jeho první strana obsahuje důležitou teorii, kterou se musíte naučit. Vlepte ji do sešitu! Druhá stran jsou cvičení, která si vypracujte a poté zkontrolujte, zda jste látku pochopili.

PRACOVNÍ LIST - POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI

ŘEŠENÍ: PRACOVNÍ LIST - POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI

Jistě jste si všimli, že klíčovým rozpoznávacím znakem jsou v případě poměrů souřadicí spojky. Musíte se naučit nazpaměť, jaké spojky jsou pro který poměr typické. Na odkazu níže máte tabulku se spojkami. Tu si vytiskněte a rozdříhejte na jednotlivé dílky - poté si můžete sami trénovat: losujte jednotlivé spojky u určujte, pro jaký poměr jsou typické (ověřujte v tabulce z pracovního listu). Touto metodou si spojky zautomatizujete (je to lepší, než vyjmenovávat spojky v řadě za sebou)

TABULKA SE SPOJKAMI NA ROZSTŘÍHÁNÍ

Do neděle 5.4. do 20:00 mi na e-mail ukoly.tercie@seznam.cz napíšete, jestli jste novou látku pochopili, popř. co konkrétně vám není jasné.

 

LITERATURA - ZADÁNÍ NA DVA TÝDNÝ (DO 16. DUBNA)

1. Nejprve vypracujte tento pracovní list věnovaný historickému románu v době romantismu a postavě A. Dumase st. K vypracování budete potřebovat následující materiál:

Pracovní list - historický román a Alexandre Dumas st.

Materiál o Alexandru Dumasovi č. 1

Materiál o Alexandru Dumasovi č. 2

Řešení - pracovní list - historický román a Alexander Dumas st.

2. Ve vaší čítance na str. 118-119 si přečtěte ukázku z Dumasova románu Hrabě Monte Cristo a splňte následující úkoly, poté si je sami zkontrolujte:

Úkoly k textu Hrabě Monte Cristo

Řešení k úkolům k textu Hrabě Monte Cristo

3. Zhlédněte si jednu filmovou adaptaci románu Hrabě Monte Cristo a po zhlédnutí vypracujte následující pracovní list, který odešlete nejpozději v úterý 16. dubna do 20:00 na adresu ukoly.tercie@seznam.cz.

Pracovní list k filmu Hrabě Monte Cristo

Máte na výběr ze dvou možností - buď můžete zhlédnout naprosto skvělý seriál Hrabě Monte Cristo s Gérardem Depardieu (z r. 1998), který je moderní, má ale 4 díly, nebo můžete zhlédnout starý film Hrabě Monte Cristo (z r. 1954), který je též dobře hodnocený, někomu může vadit, že je 70 let starý... Volbu nechám na vás. Jiné adaptace nedoporučuji. Za sebe bycho volila seriál.

https://www.csfd.cz/film/69844-hrabe-monte-cristo/prehled/

https://www.csfd.cz/film/36671-hrabe-monte-christo/prehled

Užijte si to, je to silný příběh. Kdyby někdo měl problém film zhlédnout, dejte mi vědět, zašlu vám alternativní práci.

 

MOŽNOST PRO TY, KTEŘÍ NEMĚLI MLUVNÍ CVIČENÍ

UPOZORŇUJI, ŽE TOTO JE JENOM NABÍDKA PRO TY, KTERÉ BY TO BAVILO! ROZHODNĚ TO PO VÁS NECHCI POVINNĚ! Namísto mluvního cvičení se můžete stát booktubery, nebo nahrát podcast a zaslat mi ho. 

Návod, jak zavěsit video na youtube, poskytl Jenda K. - tímto mu tím děkuji (a má u mě plus). Případné otázky směřujte na něho.

https://www.youtube.com/watch?v=z2DtmPO1S7A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Mi34IfKAijmDp-YNg_hDyRQDkNIrB-ICSQwzvympx2ivKjH-2f3mMiiQ

Horký tip!

Knihovny daly k dispozici zdarma knihy ke stažení, naleznete jich nam přes 1300, mj. i Povídky malostranské! Můžete už také začít číst knihy z okruhu 4 (téma holocaust).

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

SEXTA - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Moji milí, vězměte tuto situaci jako příležitost zastavit se, promyslet, co je podstatné, užijte si chvíle se svojí rodinou, najděte si čas na to, co jste dlouho odkládali, čtěte... Současně si ale nenechte čas protéci mezi prsty... Pomůžou vám k tomu i moje úkoly. Nějak je "ošidit" v této situaci zřejmě půjde, ale myslete na to, že ve výsledku byste šidili sami sebe...

Pro rychlou komunikaci jsem vytvořila fcb. skupinu - prosím přidejte se tam vzájemně. Věřím, že tentokrát to klapne.

LITERATURA - DLOUHODOBÉ ÚKOLY (ČTENÁŘSKÝ DENÍK/CHARAKTERISTIKA)

Čtenářský deník

 • Dobrým plánem na tuto dobu je doplnit si čtenářský deník za druhák o chybějící 3 záznamy knih (zadání máte, knihy viz seznam literatury k maturitě na stránkách školy, nezapomeňte, že v deníku musíte mít za letošní rok min. 3 knihy z 19. století, ostatní dvě knihy volte libovolně). Toť můj první úkol - přečtetě knihy zapište a vypracovaný deník mi zašlete ve Wordu na e-mail: ukoly.sexta@seznam.cz Čtenářský deník bude hodnocen v případě, že bude napoprvé zpracován precizně. Termíny odeslání deníků: do 8.4. do 20:00 2 knihy, do 6.5. do 20:00 zbývající jedna kniha. 
 • Pokud nemáte knihy doma, nezoufejte - pražská Městská knihovna zdarma zkpřístupnila své e-knihy a většina knih z povinné četby je tam k nalezení - můžete si je volně stáhnout. Jsou tam i knihy z nepovinné četby, takže můj druhý úkol zní - čtěte, co vás baví. Ve škole si pak posdílíme, co jste přečetli (nezapomeňte na www.ctenipomaha.cz)
 • Odkaz na e-knihy zdarma: https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy

Charakteristika

 • Dle zadání, které máte od začátku roku (zasláno na milatrida@seznam.cz ještě jednou + odkaz níže), přečtěte jednu z knih v nabídce a vypracujte dle pokynů charakteristiku. Tu mi zašlete ve Wordu na e-mail: ukoly.sexta@seznam.cz. Máte na to více jak měsíc - odevzdání úterý 24. dubna. Charakteristika je vaší "ročníkovou prací" a bude hodnocena.
 • Zadání úkolů na školní rok 2010/2020 naleznete ZDE

ÚKOLY NA TÝDEN OD 16. 3. DO 20. 3.

JAZYK/SLOH

- pracovní list na zájmena - splněno!

- sloh na tém LÁSKA ZA ČASŮ KORONAVIRU/ČESKÁ REPUBLIKA V DOBĚ KORONAVIRU - splněno!

LITERATURA

- reflexe Nerudovy poezie - díky za ni, máte splněno!

VÍTĚZSLAV HÁLEK

 • Znáte již hlavního představitele májovců, Jana Nerudu, nyní se podívejte na druhého představitele, Vítězslava Hálka. Postupujte postupně, úkoly nedělejte napřeskáčku.

  1. Přečtěte si v uč. na s. 80 celou stránku věnovanou Vítězslavu Hálkovi.
  2. Poté otevřete pracovní list ZDE a odhadněte, které informace o V. Hálkovi jsou podstatné a které nikoli.
  3. Ověřte si ZDE, zda byl váš odhad správný a to podstatné o Hálkovi zapište do sešitu z literatury.
  4. VOLNÉ PSANÍ (pište po dobu 2 minut, jak jste zvyklí) – TÉMA: Je někdo, koho máte rádi? Napište, jaké vlastnosti na něm/na ní  oceňujete, co na něm/ní milujete nejvíce, jaké pocity s ním/s ní zažíváte... Ještě jste nepotkali někoho, koho byste mohli mít rádi? Napište, jak si „toho pravého/tu pravou“ představujete...
  5. Prožitek šťastné lásky k Dorotce se odráží ve značné části Hálkových veršů. Toto téma je u něho často propojeno s přírodou. V čítance na s. 97 si přečtěte ukázky z Nerudovy sbírky Večerní písně a odpovězte na následující otázky ZDE.
  6. Ověřte si, že jste odpověděli správně – ZDE.
  7. ÚKOL POUZE PRO ZÁJEMCE – v čítance na s. 98-100 si přečtěte ukázku z Hálkovy povídky Na statku a v chaloupce – Hálek v ní zobrazuje sociální rozpory a spory rodičů s dětmi. Je vystavěna na kontrastu: idylický život plný lásky v chudobné chaloupce x neradostný a citově vyprahlý život na statku

ÚKOLY NA TÝDEN OD 23.3. DO 27.3.

JAZYK Z 23. 3. 

- kontrola zájmen, cv. na zájmena v pr. sešitě - str. 40/21, 41/22, 23, 24, a číslovky - pracovní list - splněno!

LITERATURA

Zhlédnutí a písemná reflexe filmu Radúz a Mahulena - děkuji za vaše hodnocení - splněno!

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30. 3. DO 3. 3.

JAZYK - 30. 3.

Z vaší zpětné vazby na číslovky nevyvstalo, že byste s nimi měli zásadní problémy. Individuální otázky jsem řešila s konkrétními lidmi přes e-mail. Nyní si zkuste, jestli číslovky už opravdu zvládáte bezchybně!

ÚKOL 1  

cvičení na číslovky ve vašem pr. sešitě: str. 41/25, 26; str. 42/27, 28 a), 29, 30.

Poté si sami zkontrolujte (viz odkazy níže), uvidíte, jak na tom jste. Pokud cítíte nedostatky, na internetu naleznete spoustu cvičení. V případě jakýchkoli dotazů/nejasností mě neváhejte kontaktovat. Jinak mi psát nemusíte, věřím vám, že úkoly děláte poctivě...

ŘEŠENÍ CV. 41/25, 26

ŘEŠENÍ CV. 42/27, 28

ŘEŠENÍ CV. 42/29, 30

ÚKOL 2

Vypracujte si pracovní list založený na pravopisných, stylistických a interpunkčních chybách ve vašich slozích – charakteristikách. Hodně vám to může pomoci vylepšit vaše slohy. Nedopusťte, abyste stejné chyby stále opakovaly! Poté se podívejte na správné řešení...

PRACOVNÍ LIST – CHYBY V CHARAKTERISTIKÁCH

ŘEŠENÍ – CHYBY V CHARAKTERISTIKÁCH

Pokud chcete znát další tipy, jak napsat skvělou charakteristiku a čeho se vyvarovat:

https://www.statnimaturita-cestina.cz/charakteristika

ÚKOL 3

Oblíbené téma: velká písmena. Toto téma nyní řeším s prváky. Pomozte jim zorientovat se v největších záludnostech velkých písmen! Nechť každý z vás vymyslí pět vět/souvětí, která budou obsahovat slova, která vám konkrétně, co se velkých písmen týče, dělala největší problémy. Poté pod těchto pět vět/souvětí napište i správné řešení.

Prosím dodržujte přitom následující vzor zápisu a pošlete mi je v textu e-mailu (ne ve Wordu) nejpozději do úterý 31. března do 20:00. Vás jednotný zápis mi pomůže v jednoduchém vytvoření pracovního listu pro prváky. Děkuji já i prváci (ač o tom ještě neví).

VZOR:

Naše m/Městečko ch/Chotěboř leží na č/Českomoravské v/Vrchovině v k/Kraji v/Vysočina.

Řešení: Naše městečko Chotěboř leží na Českomoravské vrchovině v Kraji Vysočina.

 

LITERATURA -  zadání na celý týden - NOVÉ! (je toho trošku více, protože máme dvě interpretace - od Terezky a Matyáše)

1. PODĚKOVÁNÍ ZA PEČLIVÁ HODNOCENÍ ZHLÉDNUTÉHO FILMU

Děkuji, že jste zhlédli film Radúz a Mahulena a zhodnotili ho. Některá hodnocení byla na vysoké úrovni, téměř se blížila filmovým kritikám. Udělalo mi to radost. Co se filmu týče, několik z vás doslova nadchl, většinu neurazil – většinově jste ho vnímali mírně nadprůměrně (6-7/10) - a několika málo z vás „nesedl“. Bavil více dívky než kluky. V odkazech níže naleznete :

a) Vybrané postřehy o filmu několika z vás, které byly natolik originální a chytré, že bych nechtěla, aby zapadly. Přečtěte si je všichni... (objevíte tam i upozornění na „pravopisné vychytávky“ – závažné chyby, které se objevily u více z vás) – ČÍST ZDE

b) Interpretace divadelní hry J. Zeyera Radúz a Mahulena – z pera Matyáše! Důkladně si pročtěte – uvidíte, jestli se film a text dramatu liší. Nezapomeňte, že je to text, který si můžete přečíst k maturitě... – MATYHO INTERPRETACE ZDE

 

2. DALŠÍ SPISOVATEL Z OKRUHU MÁJOVCŮ, TENTOKRÁT ŽENA: KAROLÍNA SVĚTLÁ

 a) Zajímá vás, jaký typ knih psala vedle Boženy Němcové druhá opravdu významná česká spisovatelka Karolína Světlá? Přečtěte si interpretaci jejího románu Kříž u potoka od Terezky N. Poté se pokuste odpovědět na otázky pod textem, které pro vás Terezka vymyslela.

 INTERPRETACE ROMÁNU KŘÍŽ U POTOKA (TEREZA N.)

ŘEŠENÍ: OTÁZKY K ROMÁNU KŘÍŽ U POTOKA

 b) Poté si prostudujte text věnovaný K. Světlé ve vaší učebnici na str. 81.

 c) Na základě těchto dvou textů si udělejte zápis do sešitu, musí obsahovat:

    - základní charakteristiku spisovatelky K. Světlé, její přínos v literatuře (májovci, proazaička..)

   - podstatné informace o jejím životě (např. dle čeho pseudonym, ženské hnutí atd., perlička – rodina Rottova vlastnila významné pražské železářství – dnes překrásný dům U Rotta poblíž Staroměstského náměstí)

    - základní charakteristiku jejího díla (silné ženy zmítané láskou, řešící různá dilemata...)

    - charakteristiku následujících děl: pět ještědských románů (z nich Kříž u potoka, Vesnický román), Černý Petříček, humoreska  Hubička (a její souvislost s operou Bedřicha Smetany)

 d) Nezapomeňte, že si knihu Kříž u potoka můžete přečíst k maturitě. Já ji mám ráda. (I když Vesnický román je také moc dobrý!)

 

3. FILM NA TENTO TÝDEN

-  Pokud byste se mě zeptali, jakou divadelní hru miluji ze všech nejvíc, je to Cyrano z Bergeracu. Nesmrtelná klasika, kterou jsem viděla v mnoha inscenacích a adaptacích. Jedno z nejlepších je filmové zpracování z roku 1990 s Gérardem Depardieu v hlavní roli (český dabing skvělý Donutil!). Cenami ověnčený snímek - pět nominací na Oskara, z nichž je jedna (za kostýmy) proměněná.

 https://www.csfd.cz/film/12032-cyrano-z-bergeracu/prehled/

- Pozor! Toto drama je psáno ve verších, stejně tak i film je ve verších – jste zděšeni? Nebojte – člověk by měl okusit, co ještě neokusil...  Nejslavnější překlad je od Jaroslava Vrchlického (budeme o něm brzy hovořit, překládat hodně Shakespeara), ve filmu je užit překlad jiný.

- Další doporučení – před filmem si v žádném případě nezjišťujte, o co se v snímku jedná a jak dopadne! Dívky - slabším povahám doporučuji připravit si kapesníčky, já pláču vždy jako želva... Kluci – po zhlédnutí filmu neupadněte do depresí – určitě někde existuje dívka, kterou okouzlíte, i když nebudete vládnout slovy jako Cyrano...

- Po zhlédnutí vypracujte ŽIVOTABÁSEŇ a drobné úkoly – ty si přečtěte ještě před zhlédnutím filmu.

 ŽIVOTABÁSEŇ A ÚKOLY K FILMU CYRANO Z BERGERACU

 - Protože musíte řešit i dva literární úkoly předchozí, protáhnu deadline do příští středy 8. dubna do 20:00. Zašlete v příloze ve Wordu na: ukoly.sexta@seznam.cz

 

PRIMA - DĚJEPIS

Milí studenti,

společně to zvládneme a snad nás to bude i bavit. Všechny úkoly a instrukce k dějepisu naleznete na této stránce vždy v úterý a ve čtvrtek. Instrukce čtěte pozorně, úkoly plňte pečlivě. Pro komunikaci budete potřebovat e-mail (pokud nemáte, založte si ho) – z něj mi budete zasílat vypracované úkoly na tento e-mail: ukoly.prima@seznam.cz

Snažte se prosím s vypracováváním úkolů nezatěžovat rodiče, mají mnoho starostí a vy to zvládnete sami.

DLOUHODOBÝ ÚKOL

Stále platí, že máte Do čtvrtka 2. dubna přečíst vybrané pověsti ze Starých řeckých bájí a pověstí E. Petišky a vypracovat k nim pracovní list (ke stažení na odkazu níže). Rukou vyplněný pracovní list mi odevzdáte po návratu do školy.

Poznámka: pokud by někdo z vás neměl ještě list vyplněný rukou, je možné ho vyplnit ve Wordu a zaslat mi ho na e-mail: ukoly.prima@seznam.cz  Pokud máte již list vyplněný rukou, rozhodně si nepřidělávejte práci a nepřepisujte ho na počítači!

Pracovní list - Staré řecké báje a pověsti

Pokud jste nestihli knihu sehnat, jsou na internetu k dispozici e-knihy (do vyhledavače zadejte: Staré řecké báje a pověsti pdf)

ÚKOLY Z ÚTERÝ 17. 3.

OPAKOVÁNÍ

V učebnici si přečtěte pasáže věnované Spartě (uč. s. 81-82, včetně informací na liště: Spartánská výchova) – toto všechno již víte a máte zapsáno!

Před prázdninami jsme začali probírat Athény, v sešitě byste měli mít následující zápis, zkontrolujte si, zda máte všechno, pokud ne, doplňte si:

ATHÉNY

- městský stát na jihu Řecka (v Attice) nalezněte si Athény na své mapě vlepené v sešitě

- jejich nářečí základem řečtiny

- zrodilo se zde např. drama, řečnictví, demokracie...

- ochránkyní Pallas Athéna – bohyně moudrosti (sova) - kopec Akropole (chrám Partheon)

- rčení „nosit sovy do Athén“ = nosit dříví do lesa

- postavení dívek: neplnoprávné, v područí otce/manžela, základní vzdělání – přečtěte si o postavení dívek v Athénách na liště v uč. s. 83

NOVÁ LÁTKA

 V učebnici na s. 82 – 83 si přečtěte pasáže věnované Athénám a do sešitu odpovězte na následující otázky.

- Jakým způsobem Solon rozdělil obyvatele do tříd?

Co takový systém zajišťoval občanům Athén?

Co je to dlužní otroctví a proč ho Solon zrušil?

 Vytiskněte si úkoly (viz odkaz níže) a na youtube.com zhlédněte epizodu ze seriálu Byl jednou jeden člověk, název epizody: Periklova doba. Při sledování epizody vyřešte zadané úkoly.

ÚKOLY KE ZHLÉDNUTÉ EPIZODĚ

Odkaz na epizodu: https://www.youtube.com/watch?v=_VWTqeGXzic

ÚKOLY ZE ČTVRTKA 19. 3.                               

Milí primáni,

doufám, že jste všechny úkoly splnili. Pokud to nebude výslovně řečeno, zápisy do sešitu a vypracované úkoly mi nemusíte zasílat nascenované (zbláznili byste se z toho vy i já), budete si je kontrolovat sami dle zaslaných řešení. Zápisy v sešitě pak zkontroluji po návratu do školy, takže je nezanedbávejte.

ÚKOL 1

ZKONTROLUJTE SI ZDE VÁŠ ZÁPIS Z ATHÉN

ÚKOL 2

ZKONTROLUTE SI, ZDA JSTE ODHALILI VŠECHNA CHYBNÁ TVRZENÍ V EPIZODĚ PERIKLOVA DOBA

ÚKOL 3

ZHLÉDNĚTE NÁSLEDUJÍCÍ VIDEO O SPARTĚ A ATHÉNÁCH

https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk

Vypište si do sešitu dvě nové a zajímavé informace, které jste se dozvěděli o Spartě.

Vypište si do sešitu dvě nové a zajímavé informace, které jste se dozvěděli o Athénách.

 

ÚKOL 4

Vyplňte si v pr. s. na s. 32/12 – řešení bude zasláno v úterý

ÚKOL 5: STROJ ČASU

Máme stoj času! Promyslete si, zda chcete žít v Athénách, či Spartě. Můžete se rozhodnout, do jaké vrstvy obyvatel chcete patřit a jakou funkci chcete zastávat. Jediným omezením je, že nemůžete změnit pohlaví.

Napište text (min. 50 slov), ve kterém vysvětlíte, kým jste se stali, a svoji volbu zdůvodníte na základě informací, které víte o životě Sparťanů a Athéňanů. Můžete popsat, jak si představujete, že bude vypadat váš běžný den, co bude na vašem postavení výhodné a co vám naopak nebude vyhovovat. Pište prosím, pokud možno, pravopisně správně a v celých větách.

TENTO ÚKOL ZAŠLETE VYPRACOVANÝ DO PONDĚLÍ 23. 3. DO 20:00 NA E-MAIL: ukoly.prima@seznam.cz. Úkol bude napsán ve Wordu a přiložen v příloze. (pokud jste nikdy neposílali přílohu, poproste prosím rodiče, ať vás to naučí – tato znalost se vám bude v životě hodit) TENTO ÚKOL BUDE HODNOCEN ZNÁMKOU.

ÚKOL 6: TENTO ÚKOL JE DOBROVOLNÝ, UDĚLÁ HO JEN TEN, KDO CHCE

Víte, co znamená „střepinový soud“? Jednou za rok se v Athénách konalo mimořádné shromáždění – každý občan napsal na střep jméno osoby, která podle něho škodí athénské polis a demokracii. Osoba, která byla zmíněna nejčastěji, byla poslána na 10 let do vyhnanství.

 Promyslete, koho byste na svůj střep napsali vy, kdyby střepinový soud probíhal dnes. Kdo podle vás škodí dnes naší republice nejvíce? Můžete svoji volbu probrat s rodiči a zeptat se jich, koho by na svůj střep napsali oni.

 Promyslete si, jaké velké nebezpečí v sobě střepinový soud skrývá?

ÚKOLY NA TÝDEN OD 23.3. DO 27.3

ÚKOL 1

NA TOMTO ODKAZU si zkontroluj správné řešení úkolu z pr. s. str. 32/12

ÚKOL 2

Přečti si v učebnici na s. 83-84 kapitolu s názvem Vrcholné období řeckých států: řecko-perské války. Prohlédni si mapu na s. 84. Zatím nic nevypisuj, jen pročti...

ÚKOL 3

Zhlédni následující video věnované řecko-perským válkám

https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI

ÚKOL 4

Na základě zhlédnutého videa a textu přečteného v učebnici vypracuj následující pracovní list (ideálně si ho vytiskni a vyplněný vlep do sešitu)

PRACOVNÍ LIST: ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY

ÚKOL 5

Do své papírové časové přímky si v Řecku označ, kdy probíhaly řecko-perské války, tj. 490 př.n.l. – 449 př. n. l. Podívej se, co se v té době odehrávalo v jiných státech a ve střední Evropě.

ÚKOL 6

Vypracuj v pr. sešitě cvičení věnovaná řecko-perským válkám: str. 32/14, celá strana 33, 34/19

ÚKOL 7 – sladká odměna na závěr!

Zhlédni desetiminutové animované video ze série Kompas času věnované Řecku. Budeš překvapen, co všechno už z videa znáš! Můžeš u toho ležet na gauči, pojídat vinnou révu a fíky a zapíjet to Vineou – jen nezapomínej, že rodiče nejsou tvoji otroci... ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ&t=536s

 

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30. 3. DO 3. 4. - nové!

Milí studenti,

do tohoto čtvrtka byste měli mít všichni přečteny vybrané báje ze Starých řeckých bájí a pověstí a vypracovaný prac. list na řeckou mytologii (viz Dlouhodobý úkol). Minulý týden jste se dozvěděli hodně o řecko-perských válkách. Máte je všichni zaznamenány v časové přímce? Nejdříve si zkontrolujte dva úkoly z minulého týdne:

 • NA TOMTO ODKAZU si zkontrolujte správné řešení cvičení z pr. s. str. str. 32/14, celá strana 33, 34/19
 • NA TOMTO ODKAZU si zkontrolujte správné řešení pracovního listu na řecko-perské války. Máte svůj pr. list vlepený do sešitu?

Následující úkoly jsou opět na celý týden a na jejich vypracování máte čas až do příštího pondělí. Úkoly si rozvrhněte, nedělejte je všechny naráz. Zápisy v češitě si zkontroluji po příchodu do školy, nemusíte nic fotit ani scanovat.

ÚKOL 1 - PERIKLES

O Periklovi jste už slyšeli v seriálu Byl jednou jeden člověk. Zkuste si vzpomenout, co jste si o něm zapamatovali. Víte toho hodně? Paráda! Nevíte nic, nebo jenom málo? Nevadí! Zopakujeme si - přesuneme se do 5. st. př. n. l. do Athén!

-  přečtěte v uč. na str. 84-85 kapitolu věnovanou Athénám v Periklově době

-  do sešitu si udělejte nadpis: Athény za Perikla (5. st. př. n. l.)

-  poté vyberte z učebnice pět informací, které vám o Periklovi a Athénách přijdou nejdůležitější - ty v pěti bodech zapište do sešitu.

- Odpovězte do sešitu na otázku: „Jaké postavení měly v této době Athény a proč klesala jejich obliba?

 

ÚKOL 2 – VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ŘECKÉ KULTURY A VĚDY

Staňte se detektivy a pátrejte, kdo byly následující významné osobnosti. U každé napište do sešitu, jakým oborem se zabývaly. Můžete si k nim poznamenat i nějaké zajímavosti, které zjistíte. Pomůže vám buď uč. na str. 91/92, nebo můžete zabrousit i do vod internetu – v nich pozor, abyste čerpali z důvěryhodných zdrojů!

Hippokrates, Thales, Pythagoras, Archimédes, Herodotos, Sokrates, Aristoteles, Feidias, Myron (str. 94) Démosthénes (str. 87)

 

ÚKOL 3 – PELOPONÉSKÁ VÁLKA

Mír v Řecku netrval dlouho – napětí mezi Athénami a Spartou rostlo a brzy mezi nimi vypukla válka, nyní válčili Řekové proti Řekům!

- Přečtěte si v učebnici na str. 86 kapitolu o Peloponéské válce. Do sešitu odpovězte na následující otázky:

 1. Proč vypukla peloponéská válka?
 2. Od kdy do kdy trvala? Zaznamenejte si ji ve vaší časové přímce!
 3. Kdo ve válce zvítězil?
 4. Co znamenal konec války pro Athény?
 5. Jaký byl důsledek této bratrovražedné války pro celé Řecko?

 

ÚKOL 4 – CVIČENÍ V PRACOVNÍM SEŠITĚ

Vypracujte si v pr. sešitě na str. 34 cv. 20 a 21 a na str. 37/ cv. 26 a 27 (řešení zveřejním příští úterý)

 

ÚKOL 5 – DOBROVOLNÁ ODDECHOVKA

Zhlédněte druhý díl Kompasu času věnovaného Řecku – dozvíte se, koho inspirovalo řecké umění, co získávali olympijští vítězové ve starověku nebo jaký vztah měli řečtí bohové k smrtelníkům...

https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s

 

1.A - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ÚKOLY NA TÝDEN OD 16. 3. DO 20.3.

ČESKÝ JAZYK/SLOH – 2 hodiny

ÚKOL 1 - úvaha na téma: ČESKÁ REPUBLIKA V DOBĚ KORONAVIRU - splněno!

ÚKOL 2 - funkční styly a nová lákta: Slohové postupy,  texty na téma kočka - různé slohové postupy - splněno!

 LITERATURA - vypracování prvního záznamu ve čtenářském deníku - Romeo a Julie (do 27.3.) - splněno!

 Pravidla záznamu do čtenářského deníku

ÚKOLY NA TÝDEN OD 23. 3. DO 27.3.

LITERATURA (úterý, 24.3.) - zhlédnutí filmu Romeo a Julie od Baze Luhrmanna a jeho písemná reflexe (do 29.3.) - splněno!

JAZYK (čtvrtek, 26.3.)

- slohové postupy a funkční styly: TEST ZE STYLISTIKY - FUNKČNÍ STYLY A SLOHOVÉ POSTUPY

- velká písmena (pravidla a cv. v pr.s.), https://www.pravidla.cz/vice/psani-velkych-pismen/?kapitola=8

LITERATURA, pátek 27. 3.

PRACOVNÍ LIST - LATINSKÁ A ČESKÁ LITERATURA DOBY KARLA IV.

Text Tristama a Izaldy část 1, Text Tristama a Izaldy část 2

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30. 3. DO 3.4.- NOVÉ!

LITERATURA - 31.3. (úterý)

Děkuji za vaše čtenářské deníky i hodnocení filmu Rome a Julie - individuální komentář obdrží každý z vás na svůj e-mail. Některým z vás se moderní pojetí filmu líbilo, část z vás jím ale byla zaskočena a kritizovala ho.

ÚKOL 1

Zkontrolujte si, zda jste pracovní list na Karla IV. a literaturu jeho doby vypracovali dobře - ZDE

ÚKOL 2 

Ještě se nechci toho Romea a Julie pustit! V dlouhodobých plánech jste měli za úkol zhlédnout film Zamilovaný Shakespeare. Udělejte to tento týden!

https://www.csfd.cz/film/6327-zamilovany-shakespeare/prehled

Po zhédnutí filmu prosím vypracujte následující pracovní list a zašlete mi ho na e-mail nejpozději v pondělí 6. dubna do 20:00.

Pracovní list k filmu Zamilovaný Shakespeare

JAZYK - 1.4. (čtvrtek)

Milí studenti,

zaslali jste mi své texty na téma "kočka" zpracované různými slohovými postupy. Individuální komentáře jste obdrželi na vaše e-maily. Pojďte si to ještě jednou zopakovat - vypracujte si následující list, který obsahuje pouze ukázky z vašich textů o kočkách. Některé jsou poměrně zábavné. Poté si sami zkontrolujte.

ÚKOL 1- slohové postupy

Pracovní list - výběr ze studentských prací

Řešení - pracovní list - výběr ze studentských prací

ÚKOL 2 - velká písmena

Zkontrolujte si, zda jste vypracovali správně cvičení na velká písmena v pr. sešitě:

Pr. sešit str. 20/22

Pr. sešit str. 21/23, 24, 25

Pr. sešit str. 21/27

A slibovaný oříšek - pracovní list na velká písmena, který vám jako pozdrav posílají sextání. Byli docela krutí, ale nenechte se velkými písmeny udolat - je to to nejtěžší v českém pravopise a já sama musím někdy hledat správné odpovědi - Pravida českého pravopisu (i intenetová), či Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český - tam jsou 100% správné informace. Pracovní list si vytiskněte a do příštího čtvrtka si ho vypracujte (řešení je na konci dokumentu), ale pozor - vždy si udělejte třeba 20 vět, poté opravte, vypište si do sešitu výrazy, ve kterých jste chybovali, poté se pusťte do dalších dvaceti vět. Nedělejte to najednou, dělejte si rozestupy, každý den trošku.... Některé výrazy se opakují, alespoň si je zafixujete. Doufám, že jsem vychytala všechny překlepy... V případě problémů mě neváhejte kontaktovat.

POZDRAVENÍ KRUTÝCH SEXTÁNŮ - PRACOVNÍ LIST NA VELKÁ PÍSMENA

LITERATURA - 3.4. (pátek)

- Vypracujte si do pondělního večera následující zápis s úkoly - budete potřebovat učebnici a čítanku.

- ZÁPIS S PRACOVNÍM LISTEM - ČESKÁ SVĚTSKÁ LYRIKA, DUCHOVNÍ EPIKA, MASTIČKÁŘ