Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Drž hubu!

Eliška Eisová a Sabina Slanařová, 9.9.2019 | Kategorie: Studium

Jako každý rok i letos se uskutečnil před začátkem školního roku adaptační kurz 1. A Gymnázia Chotěboř. Letošním tématem pro nové žáky byla francouzská komedie Drž hubu. Třídenní pobyt byl zajištěn v rekreačním středisku Štíří důl, do kterého se žáci vydali pěšky z nádraží ve Ždírci nad Doubravou. 

  Po cestě pro ně bylo připraveno mnoho úkolů, které budoucí spolužáky měly stmelit a blíže seznámit. Po příchodu do střediska a ubytování se na třicet vyjukaných prváků čekal hojně nabitý program plný her a zábavy. 

  Během prvního dne se studenti nejen seznámili se jmény svých spolužáků, ale také si zahráli volejbal se svými budoucími profesory. Tematické hry na motivy komedie Drž hubu je provázely až do samého večera.

  Druhý den se žáci po snídani trochu protáhli pohybovou hrou s padákem a přitom si opakovali jména svých nových kamarádů. Po oživení jmen se studenti usadili na svá místa dovnitř, kde na ně čekali jejich starší spolužáci z gymnázia, aby je seznámili s různými aktivitami, které gymnázium nabízí. Nakonec je čekala krátká třídní hodina pro doplnění informací. Jakmile bylo vše důležité řečeno, žáci se s chutí pustili do oběda. Poté následoval polední klid a odpoledne, ve kterém se studenti kromě pohybových aktivit zabývali problémy ve společnosti a státě. Večer své práce prezentovali a snažili se najít nejlepší řešení.

  Večerní program měl být klidný a všichni měli dokoukat komedii, kterou se celý kurz inspiroval, ale v průběhu filmu byli studenti odvedeni do sklepa, kde pro ně byla připravena noční strašidelná hra. 1. A se musela spojit a vyřešit všechny úkoly, které na ni čekaly. Spolužáci úspěšně úlohy splnili a mohli se odebrat na své pokoje.

  Třetí a poslední den se žáci pomalu balili a loučili se. Poslední hra, při které žáci zapojili nejen své fyzické schopnosti, ale i myšlení, byla pro všechny zábavou. V závěru adaptačního kurzu každý dostal slovo a celé tři dny zhodnotil.

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnou zde

   Za možnost se seznámit a báječný program celá 1. A děkuje Mgr. Macků, Ph.D.,PaedDr. Chalupové a Mgr. Pokornému, který bude po čtyři roky jejím třídním.

Eliška Eisová a Sabina Slanařová