Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Mgr. Frűhbauerová Michaela

Milé studentky a milí studenti, 

všechny vás moc zdravím. Sledujte prosím tyto webové stránky, kde budu zveřejňovat úkoly a zadání. Zároveň vám budu zadávat úkoly do webové aplikace Bakaláři do záložky domácí úkoly. Třída kvarta mnohé informace a zápisy nalezne na společném emailu gymplaccigch@seznam.cz. Ostatní třídy naleznou informace na výše uvedených zdrojích. Prosím všechny, aby své úkoly plnili pečlivě a vždy vše podepisovali a posílali v termínu, kdy mají. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na emailu dostalova@gch.cz.

Přeji mnoho sil při plnění úkolů a mnoho optimismu do dalších dnů, MF.

Kvarta Český jazyk

Úkoly na týden od 16.3. do 20.3

Mluvnice – pondělí 16.3. a středa 18.3.

Učebnice strana 40 – 43 Zájmena a číslovky

Zájmena

Zápis zašlu na společný email: gymplaccigch@seznam.cz zde ke stažení: zápis

zopakovat, co jsou zájmena, rozdělení na zájmena bezrodá a rodová a přivlastňovací

mluvnické kategorie u zájmen

druhy zájmen: osobní, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, neurčitá, záporná

vypracovat následující cvičení podle učebnice: str. 41 cv. 1, 2, str. 42 cv. 3,4, 5,6, 7, 8

Vypracovat odpovídající cvičení v pracovním sešitě: str. 34 cv. 1,2,3,4

Číslovky

Zápis pošlu na společný email: gymplaccigch@seznam.cz

zopakovat, co jsou číslovky, rozdělení na číslovky určité a neurčité

skloňování číslovek

druhy číslovek: základní, násobná, druhová, řadová

skloňování číslovek oba a dva

Vypracovat následující cvičení podle učebnice str. 43 – 44 cv. 1,2,3,4,5,6

Vypracovat odpovídající cvičení v pracovním sešitě: str 35 cv. 5,6,7,8,9

Pracovní sešit mi vyfotíte nebo oskenujete: vypracovanou stranu 34 - 35 a fotografii mi pošlete každý – na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pátku 20.3.2020. 

Další procvičování zájmen a číslovek najdete na https://www.skolasnadhledem.cz. Ve vašem pracovním sešitě na příslušných stránkách je v pravém dolním rohu unikátní kód, pod kterým naleznete další procvičování na počítači - kvízy a cvičení. 

Literatura úterý 17.3.

Čítanka str. 63 – 67 Prokletí básníci – přečíst si texty od Charlese Baudelaire, Paul Verlaine a Arthur Rimbaud

zápis pošlu na společný email: gymplaccigch@seznam.cz

Vypracovat pracovní list, který vám zašlu na email, vypracovaný odeslat na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 24.3.2020, zde ke stažení : pracovní list 

Sloh čtvrtek 19.3.

Líčení – na základě učebnice a charakteristiky slohového útvaru Líčení jste měli přes prázdniny vypracovat slohový úkol Líčení: Moje nejoblíbenější roční období – úkol napište na počítači, minimální rozsah 250 slov a dodržte zásady psaní pro líčení a odešlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 23.3.2020

Úkoly na týden od 23.3. - 27.3. 2020

Mluvnice – pondělí 23.3., středa 25.3., čtvrtek 26.3.

Správné řešení  zájmena a číslovky 

cvičení podle učebnice: správné řešení ke stažení zde: učebnice 1, učebnice 2

cvičení v pracovním sešitě: správné řešení ke stažení zde: pracovní sešit 1

Učebnice strana 44 – 46 Slovesa - přechodníky

Slovesa

Zápis zašlu na společný email: gymplaccigch@seznam.cz nebo bude ke ke stažení zde

Zopakujte si, co jsou Slovesa, jakou funkci plní ve větě a mluvnické kategorie sloves.

Vypracujte odpovídající cvičení v pracovním sešitě: str. 36 cv. 1,2

Přechodníky

Přečtete si úvodní text v učebnici str. 44, tabulky na str. 45 a odpovězte si otázky str. 45 cv.1. a 2, cv.3 a 4 – zapište do wordu a společně s fotografií nebo skenem vypracovaného pracovního sešitu str.36 mi pošlete každý – na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 30.3.2020. 

STŘEDA 25.3.2020 10:10 – zveřejním namluvený diktát, který přepíšete a odešlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do 11:00, diktát bude psaný rukou, co nejvíce ČITELNĚ a oskenovaný nebo vyfocený. 

ČTVRTEK 26.3. 2020 v 8:55 zveřejním webový odkaz s pravopisným cvičením na procvičování shody podmětu s přísudkem – webový portál vaše doplnění ihned vyhodnotí a navrhne i známku. Vy mi výsledek vyfotíte a přepošlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz. Bude tam velmi krátký čas na odeslání.  Časový limit je 5minut. Ke stažení ZDE

Mluvní cvičení: Do pondělí 30.3.2020 mi odešlou, ti kteří mají mít mluvní cvičení, video na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz.

Další procvičování sloves a přechodníků najdete na https://www.skolasnadhledem.cz. Ve vašem pracovním sešitě na příslušných stránkách je v pravém dolním rohu unikátní kód, pod kterým naleznete další procvičování na počítači - kvízy a cvičení. 

Literatura úterý 24.3.

Čítanka str. 68 – 71 text Kulička – nám již velmi dobře známý, si můžete připomenout. Přečtete si básně od tří českých básníků: Josef Svatopluk Machar, Fráňa Šrámek a František Gellner. Vyberte si od každého jednu báseň a stručně napište, o čem báseň je. Vše napište ve wordu a odešlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 31.3.2020.

Příští úterý si napíšeme literární rozbor: Jan Drda: Němá barikáda.

Prokletí básníci – správné řešení pracovního listu ke stažení zde: pracovní list

Úkoly na týden 30.3. - 3.4.2020

Mluvnice 30.3., 1.4.

Učebnice strana 44 – 46 Slovesa - přechodníky

Slovesa

cvičení v pracovním sešitě: str. 36 cv. 1,2 – správné řešení

Přechodníky

Učebnice - str. 45 cv.1. a 2, cv.3 a 4 – správné řešení 1, správné řešení 2

Slovesné třídy

Přečtete si tabulku na Slovesné třídy na str. 46

Zápis ke stažení zde

Vypracujte cv. 1,2,3 v učebnici na str. 47

Vypracujte zbylá cvičení v pracovním sešitě cv. 3 – 10 na str. 36 – 38

Vypracovaná cvičení mi vyfoťte nebo oskenujte a přepošlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do středy 8.4.2020.

STŘEDA 1.4. 2020 v 10:10 zveřejním ZDE webový odkaz s pravopisným cvičením na procvičování velkých písmen  – webový portál vaše doplnění ihned vyhodnotí a navrhne i známku. Vy mi výsledek vyfotíte a přepošlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz. Bude tam velmi krátký čas na odeslání. Otevřít ZDE . Časový limit je 5minut.

Další procvičování sloves a přechodníků najdete na https://www.skolasnadhledem.cz. Ve vašem pracovním sešitě na příslušných stránkách je v pravém dolním rohu unikátní kód, pod kterým naleznete další procvičování na počítači - kvízy a cvičení. 

Literatura 31.3.2020

Literární rozbor: Jan Drda: Němá barikáda - ke stažení zde. Stáhněte si wordový soubor, své odpovědi do něj zaznamenejte a odešlete zpět na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do 11:00. 

Další knihou je novela od Bohumila Hrabala: Ostře sledované vlaky. Doporučuji se podívat na film, který získal Oscara: https://www.csfd.cz/film/6664-ostre-sledovane-vlaky/prehled/

Termín literárního rozboru bude: 28.4. 2020

Příští týden v úterý 7.4.2020 si napíšeme literární test na realismus a klasicismus.

Sloh čtvrtek 2.4.2020

Přečtete si kapitolu Charakteristika na str. 126 a vypracujte na základě úvodního text ze str. 125 cv.1, 2.

Zápis ke stažení zde

Vypracujte slohový úkol: Kdo je vaším vzorem – cv.3 str. 126 jako samostatný wordový soubor a pošlete jej na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do čtvrtka 16.4.2020.

Mluvní cvičení: Do pondělí 6.4.2020 mi odešlou, ti kteří mají mít mluvní cvičení, video na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz.

Prima Český jazyk

Mluvnice – úterý 17.3, čtvrtek 19.3., pátek 20.3.

Učebnice strana 43-45 Zájmena

Zájmena

Zde ke stažení: Zápis – Zájmena 

Vypracovat následující cvičení podle učebnice str. 43 - 45 cv. 1 – 10

Vypracovat následující cvičení v pracovním sešitě str. 34 – 35 cv. 1 –6

Vypracujte oskenovaný pracovní list na procvičování zájmen - zde ke stažení: strana 1, strana 2

Pracovní sešit a pracovní list mi vyfotíte nebo oskenujete: vypracovanou stranu 34 - 35 a fotografii mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 23.3.2020

Další procvičování zájmen a číslovek najdete na https://www.skolasnadhledem.cz. Ve vašem pracovním sešitě na příslušných stránkách je v pravém dolním rohu unikátní kód, pod kterým naleznete další procvičování na počítači - kvízy a cvičení. 

Literatura pondělí 16.3.

Čítanka str. 74 – 75 Výpravy za starou českou satirou: Život vojáka – přečtěte si text Život vojáka – vypracujte otázky za textem 1. – 5. , zároveň vypracujte pracovní list na Jana Amose Komenského - zde ke stažení: pracovní list

Nezapomeňte, že první skupina stále čte knihu Lichožrouti.

Vypracované otázky mi vyfotíte nebo oskenujete, do pracovního listu odpovědi zaznačte nebo vpište přímo. Vše mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 23.3.2020

Sloh – středa 18.3.2020

Sešity ze slohu máte u mě ve škole – naposledy jsme psali Popis postavy: popis tří králů a popis krajiny podle str. 124

Novou kapitolkou bude Popis pracovního postupu - přečtěte si barevný čtvereček str. 125

Zápis - zde ke stažení: Popis pracovního postupu

Přečtěte si cvičení č. 1. str 125 – 126 a odpovězte na podotázky b, c

Vypracujte slohový úkol podle zadání z č. 3 na str 126 – samostatný wordový soubor – jméno a společenská hra, který mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 25.3.2020

Úkoly na týden od 23.3. - 27.3. 2020

Prima Český jazyk

Mluvnice – úterý 24.3, pátek 27.3.

Učebnice strana 46 Zájmena ten a náš

Kontrola cvičení z minulého týdne

cvičení podle učebnice str. 43 - 45 cv. 1 – 10 kontrola 1, kontrola 2

 cvičení v pracovním sešitě str. 34 – 35 cv. 1 –6 kontrola 1, kontrola 2

pracovní list na procvičování zájmen - kontrola 1, kontrola 2

Zájmena ten a náš

Zde ke stažení

Přečtěte si tabulku na straně str. 46 na zájmena ten a náš

Vypracujte následující cvičení podle učebnice str. 46 cv. 1,2

PÁTEK 27.3.2020 10:10 – zveřejním ZDE namluvený diktát, který přepíšete a odešlete na email prima.gch.ukoly@seznam.cz do 11:00, diktát bude psaný rukou, co nejvíce ČITELNĚ a oskenovaný nebo vyfocený. Ke stažení zde

ČTVRTEK 26.3. 2020 v 10:10 zveřejním ZDE webový odkaz s pravopisným cvičením na procvičování shody podmětu s přísudkem – webový portál vaše doplnění ihned vyhodnotí a navrhne i známku. Vy mi výsledek vyfotíte a přepošlete na email prima.gch.ukoly@seznam.cz. Bude tam velmi krátký čas na odeslání. Otevřít ZDE . Časový limit je 5minut.

V případě jakýchkoliv problémů technického rázu nebo pokud víte, že v tu dobu budete mít problém s připojením mi napište prosím email dostalova@gch.cz a domluvíme se na postupu.

Další procvičování zájmen  najdete na https://www.skolasnadhledem.cz. Ve vašem pracovním sešitě na příslušných stránkách je v pravém dolním rohu unikátní kód, pod kterým naleznete další procvičování na počítači - kvízy a cvičení. 

Literatura pondělí 23.3. čtvrtek 26.3.

Správné řešení pracovního listu: Jan Amos Komenský, ke stažení zde: řešení pracovního listu

Čítanka str. 74 – 75 Výpravy za starou českou satirou: Život vojáka  - řešení

Přečtete si texty v čítance: Setkání s husity str. 76 - 77 a Tyrolské elegie str. 78-79. Odpovězte si na otázky za texty. Správné odpovědi zveřejním příští týden.

Ve čtvrtek vám zveřejním pracovní list na Karla Havlíčka Borovského – samotný wordový soubor,  který mi vyplněný pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do čtvrtka 2.4.2020. Ke stažení zde.

ČTVRTEK 26.3. 2020 v 10:10 zveřejním ZDE webový odkaz s pravopisným cvičením na procvičování shody podmětu s přísudkem - webový portál vaše doplnění ihned vyhodnotí a navrhne i známku. Vy mi výsledek vyfotíte a přepošlete na email prima.gch.ukoly@seznam.cz. Bude tam velmi krátký čas na odeslání. 

 

Sloh – středa 25.3.2020

Opravila jsem vaše popisy tří králů, malé jedničky jsem si zapsala k sobě. Tento týden zůstaneme ještě u kapitoly Popis pracovního postupu

Přečtěte si cvičení č. 6 na str.126, to bude malý návod k vašemu domácímu úkolu. Vypracujte cv.7 str. 127. Napište recept na svoje oblíbené jídlo. Nezapomeňte na všechny ingredience a přesný popis postupu. Já všechny recepty zkompletuji a pošlu vám všem vaši kuchařku.

Vypracujte slohový úkol podle zadání cv.7 na str 127 – samostatný wordový soubor – jméno a název jídla, který mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 1.4.2020

Úkoly na týden 30.3. - 3.4.2020

Mluvnice – úterý 31.3, čtvrtek 2. 4. a pátek 3.4.

Učebnice strana 47 - 48 Zájmena jenž

Kontrola cvičení z minulého týdne

cvičení podle učebnice str. 46 cv. 1,2 - kontrola

Skloňování zájmena jenž

Zápis zájmena jenž zde

Přečtete si tabulku na str. 47 a vypracujte na straně 47 – 48 cv. 1, 2, 3

Zápis zájmena můj, tvůj, svůj

Přečtěte si tabulku na str. 48 a vypracujte na straně 49 cv. 1 – 5

Zápis zájmen můj, tvůj, svůj zde

Zároveň zasílám pracovní list na procvičení druhů zájmen a zájmena jenž: pracovní list 1, pracovní list 2

Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 7.4.2020.

Pravopisná cvičení se pokusíme psát, jak jsme byli zvyklí, každé úterý ve stejný čas tedy 9:05. V záložce plánované písemné práce vždy zveřejním téma a ZDE zveřejním odkaz.

ÚTERÝ 31.3.2020 v 9:05 zveřejním ZDE webový odkaz s pravopisným cvičením na procvičování koncovek podstatných jmen – webový portál vaše doplnění ihned vyhodnotí a navrhne i známku. Vy mi výsledek vyfotíte a přepošlete na email prima.gch.ukoly@seznam.cz. Bude tam velmi krátký čas na odeslání. Otevřít ZDE . Časový limit je 5minut.

V případě jakýchkoliv problémů technického rázu nebo pokud víte, že v tu dobu budete mít problém s připojením mi napište prosím email dostalova@gch.cz a domluvíme se na postupu.

Další procvičování zájmen  najdete na https://www.skolasnadhledem.cz. Ve vašem pracovním sešitě na příslušných stránkách je v pravém dolním rohu unikátní kód, pod kterým naleznete další procvičování na počítači - kvízy a cvičení. 

Literatura pondělí 30.3. a pondělí 6.4. 2020

Správné řešení pracovního listu:  Karel Havlíček Borovský ke stažení zde: řešení pracovního listu

Čítanka: Setkání s husity str. 76 - 77 - řešení a Tyrolské elegie str. 78-79. – řešení

Přečtete si texty v čítance: Podkapitolka Proč jsou komiksy komické: Garfield, Mourrison, Calvin a Habbes čítanka str. 80 - 85. Na straně 83 si přečtěte text: Co je komiks a vypracujte výtah (instrukce v hodině slohu). Zároveň zkuste vypracovat vlastní komiks na 1 A4, minimálně 9 políček, dejte mu vlastní název, vybarvěte si ho, napište „bubliny s dialogy“. Komiks mi oskenujte nebo vyfoťte a pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz po Velikonocích, tedy do 14.4.2020.

Sloh – středa 1.4.2020

Obdržela jsem od vás všech slohy s popisem pracovního postupu na hru Člověče, nezlob se a zároveň odesíláte ještě vaše recepty. Vše postupně opravím a pošlu vám zpět na email.

Tento týden začneme nové téma: Výtah a výpisky. Přečtete si tabulku Výtah na str. 127.

Zápis ke stažení zde.

Dále si přečtete na str. 128 cv. 1 a 2. Jedno z nich si vyberte a zkuste vytvořit výtah – vyberte nejdůležitější informace z textu a zapište je, jako by se jednalo o školní zápis z určitého předmětu.

Zároveň svoje poznatky z výtahu využije i v literatuře: viz úkoly literatura

Svoje výtahy mi pošlete vyfocené nebo oskenované v sešitě každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 8.4.2020

  

 Sekunda

Dějepis – pondělí 16.3. a středa 18.3.

Vrcholný a pozdní středověk učebnice str. 69 – 77

Před prázdninami jsme si přečetli text do strany 76 do podkapitolky Města – zbytek textu si přečtete, na základě přečteného textu doplňte pracovní sešit na str. 20 – 21.

Zápis vám přepošlu na společný email, zároveň na email vám zašlu v pátek 20.3. správné řešení pracovního sešitu, prosím vás o kontrolu.

Pro doplnění informací si pusťte dvě videa: Dějiny udatného národa českého 1. díl 33 Růst měst ve 13. století a 2. díl 34 Hrady

Odkazy:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=33

 2. https://www.youtube.com/watch?v=dN12L8KU7a8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=34

Dějepis – pondělí 23. 3. a středa 25. 3

Dějiny významných států a národů v Evropě

Západní Evropa – Svatá říše římská, Francie, Anglie, papežské schizma

Přečtěte si příslušné stránky v učebnici str. 78 - 83 včetně textů po boku učebnice. Zápis přeposílám na společný email a zveřejňuji i ke stažení zde.  V zápisu je i několik otázek, kdy odpovědi najdete v učebnici.

Zároveň vypracujte str. 22 v pracovním sešitě, která koresponduje s učebnici.

Brzy se domluvíme na nějaké písemce!!!

Abyste lépe pochopili dění v Anglii během Stoleté války, můžete se podívat na film: Johanka z Arku  https://www.csfd.cz/film/774-johanka-z-arku/prehled/

Dějepis – pondělí 30.3. a středa 1.4.

Dějiny významných států a národů v Evropě

Východní a jižní Evropa – Rusko , Polsko a Litva, Pyrenejský poloostrov, Osmanská říše

Přečtěte si příslušné stránky v učebnici str. 84 - 88 včetně textů po boku učebnice. Zápis přeposílám na společný email a zveřejňuji i ke stažení zde.  V zápisu je i několik otázek, kdy odpovědi najdete v učebnici.

Zároveň vypracujte str. 23 v pracovním sešitě, která koresponduje s učebnici.

Brzy se domluvíme na nějaké písemce!!!

Kvarta Dějepis

Dějepis - pondělí 16.3. a středa 18.3.

Před prázdninami jsme si přečetli text do strany 20 do podkapitolky Politické poměry v SSSR – zbytek textu si přečtete do strany 25, na základě přečteného textu doplňte pracovní sešit na str. 6 - 7 Totalitní režimy – Komunismus v Sovětském svazu.

Zápis vám přepošlu na společný email, zároveň vám zašlu pracovní list z jiného pracovního sešitu na procvičení.

Dějepis pondělí 23.3. a středa 25. 3.

Posílám zápis Totalitní režimy a Komunismus v SSSR – učebnice str. 15 – 25. Zápis je doplněn otázkami, kterou jsou označeny žlutě a odpovědi najdete v textu na příslušných stránkách včetně textů po boku učebnice. Zápis přeposílám na společný email a zároveň zveřejňuji ke stažení zde.

Přečtěte si v učebnici kapitoly Fašismus v Itálii str. 26 – 28 a Nacismus v Německu str. 29 – 31.

Posílám zápis z těchto dvou kapitol. Zápis je doplněn otázkami, kterou jsou označeny žlutě a odpovědi najdete v textu na příslušných stránkách včetně textů po boku učebnice. Zápis přeposílám na společný email a zároveň zveřejňuji ke stažení zde.

Vyplňte si pracovní sešit na str. 7 – 10.

Dějepis pondělí 30.3. a středa 1.4.

Přečtěte si v učebnici podkapitolku Hitlerovo Německo - učebnice str. 32 – 35. Posílám zápis z této kapitoly. Zápis je doplněn otázkami, kterou jsou označeny žlutě a odpovědi najdete v textu na příslušných stránkách včetně textů po boku učebnice. Zápis přeposílám na společný email a zároveň zveřejňuji ke stažení zde.

Portál jsns.cz zveřejnil mnoho dokumentů, najděte si některý, který se vztahuje k našemu tématu, můžete se podívat na:

  1. Den, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda: https://www.jsns.cz/lekce/207859-den-kdy-byla-podepsana-mnichovska-dohoda-30-zari-1938
  2. Mistr propagandy: https://www.jsns.cz/lekce/15755-mistr-propagandy

Nebo 3. O zlém snu: https://www.jsns.cz/lekce/15583-o-zlem-snu

 Brzy se domluvíme na nějaké písemce!!!

Občanská výchova

Prima – úterý 17.3.

Přečtete si ještě jednou kapitolu Rodina jako vzor a příklad v učebnici str. 26 – 27.

Zasílám zápis s úkoly na doplnění, zde ke stažení.

Zároveň si přečtete kapitolu Když vlastní rodina chybí, učebnice str. 28-29 a vypracujte pracovní list – Náhradní péče, zde ke stažení. Správné řešení vám zveřejním příští týden v úterý 24.3.2020.

Prima – úterý 24.3.

Na základě četby kapitoly Když vlastní rodina chybí, učebnice str. 28 – 29, zkuste odpovědět na otázky v zápisu.

Zasílám zápis s úkoly na doplnění, zde ke stažení.

Zároveň si dočtěte kapitolu Když vlastní rodina chybí, učebnice str. 30 a kapitolku březen na str. 85.

Zasílám správné řešení pracovní list – Náhradní péčezde ke stažení. 

Příští týden budeme začínat novou kapitolu Život ve škole.

Prima – úterý 31.3.

Na základě četby kapitoly Škola - základ života, učebnice str. 31 – 32 a kapitolku Březen na str. 85 a zkuste odpovědět na otázky v zápisu.

Zasílám zápis s úkoly na doplnění, zde ke stažení.

Brzy se domluvíme na písemném opakování, nejspíše to bude po Velikonocích.

Sekunda - úterý 17.3.

Přečtete si kapitolu Slušnost pro každý den v učebnice str. 29 – 32.

Zasílám zápis s úkoly na doplnění, zde ke stažení.

Zároveň si můžete pustit videa, která se vztahují k tomuto tématu.

Šimek a Grosmann – Výchovný koncert: https://www.youtube.com/watch?v=NhLYiEEWTbA

Ladislav Špaček - Etiketa: https://www.youtube.com/watch?v=ocVpv9Wbufs&list=PLA351425B4BD562

Sekunda - úterý 24.3.

Přečtete si kapitolu Kam za kulturou str. 32 Krásy naší země str. 33 – 35. 

Zasílám zápis na doplnění, zde ke stažení. Vyplňte si i pracovní list na kulturní instituce, zde ke stažení.                                  

Teď je ten vhodný čas na vaše prezentace na umělecké styly společně s pracovními listy – zašlete mi je prosím na email: dostalova@gch.cz. Já je nějak upravím a přepošlu

Sekunda - úterý 31.3.

Přečtěte si kapitolu Ochrana přírodního a kulturního bohatství a Zachraňme Zemi str. 36 - 38.

Zasílám zápis na doplnění, zde ke stažení. 

Prezentace ještě nepřišly všechny - prosím nápravu do pátku 3.4. poté je připravím pro vás a zveřejním.

Někteří mi zasíláte svoje zpracované listy z občanské výchovy (i z dějepisu). Zřídila jsem vám proto email, na které svoje vyplněné pracovní listy odesílejte a komunikujte se mnou přes něj: sekunda.gch.ukoly@seznam.cz

Po Velikonocích si napíšeme písemku. Příští týden upřesním z čeho to bude.

Tercie – pondělí 16.3.

Přečtete si kapitolu Jak poznávám a vnímám v učebnici str. 23 - 25.

Zasílám zápis s úkoly na doplnění zde ke stažení.

Z poslední hodiny mám vaše pohádky o třech vodnících, ale ještě ne všichni mi ji odevzdali.

Tercie – pondělí 23.3.

Přečtete si kapitolu Jak myslím a tvořím nové v učebnici str. 26 - 27.

Zasílám zápis s úkoly na doplnění, zde ke stažení.

Tercie - pondělí 30.3.

Přečtěte si kapitolu Jak si pamatuji a soustředím se v učebnici str. 28 - 30.

Zasílám zápis s úkoly na doplnění zde ke stažení.

 

Kvarta – pátek 20.3.

Zasílám zápis i z předcházejících kapitol, nejsem si jista, kterou jsme dopsali naposled: kapitola Přestupy a správní řízení v učebnici str. 31 – 32, Občanské soudní řízení v učebnici str. 33, Trestní právo v učebnici str. 34 – 36 – v sešitě byste měli mít nakreslenou přímku – ohledně trestu a jeho následného řešení, mám vaše příběhy z učebnice str. 36, kapitola Děti a paragrafy v učebnici str. 37 – 38, stranu 38 si prosím dočtěte. Zápis ke stažení zde.

K doplnění můžete kouknout na dva dokumenty, o kterých už jsme mluvili.

Dokument Katka: https://www.mall.tv/katka/dokument-katka

Najdete tam i dokument o Reném, případně další dokument Máňa (není to první díl, je to dokument Máňa po deseti letech, ale všechno z toho pochopíte.

Dokument Máňa po deseti letech: https://www.youtube.com/watch?v=T14C2dgq1YA

Kvarta – úterý 24.3. a pátek 27.3.

Začínáme novou kapitolu V pracovním poměru, proto je jasné, že nás bude čekat písemka na téma právní ochrana, kterou si napíšeme příští pátek 3.4. 2020.

Přečtěte si kapitolu Správná volba na str. 39 – 40 a kapitolu Každé povolání si žádá své na str. 40. 41. Zápis s úkoly  ke stažení zde.

Kvarta - úterý 31. 3. a pátek 3.4. 

Přečtete si kapitolu První brigáda, první zaměstnání str. 42 - 43. Zápis s úkoly ke stažení zde. Wordový soubor obsahuje dva velké úkoly - napsat strukturovaný životopis a motivační dopis na konkrétní pozici. Všechny instrukce jsou vysvětleny v souboru. Oboje zpracujte a odešlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz po Velikonocích, tedy 14.4.2020

V pátek 3.4.2020 si napíšeme písemné opakování Právní ochrana  - ke stažení ZDE, svoje odpovědi zaznamenejte do příslušného wordového soubotu a odešlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do 12:35.

Základy společenských věd

1.A – čtvrtek 19.3.

Jelikož jsme měli méně hodin než kvinta, budete mít trošku rozdílná zadání, ale mohou je využít obě třídy. Čtete tedy instrukce i pro třídu kvintu.

Demokracie

Přečtěte si kapitolu Demokracie a nedemokratické režimy v učebnici str. 48 a kapitolu Co je to vlastně demokracie? v učebnici na str. 46 - 47

Zápis zde ke stažení

Na základě přečteného textu vyplňte úkoly v pracovním sešitě str. 50 cv. 1, str. 48 cv. 1, cv. 5, cv. 7, cv. 8

1.A. – čtvrtek 26.3.

Pokračujeme ve stejném stylu jako minulý týden. Pro nás následuje kapitolka Nedemokratické systémy.

Nedemokratické systémy

Přečtěte si kapitolu Demokracie a nedemokratické režimy v učebnici str. 49

Zápis zde ke stažení

Na základě přečteného textu vyplňte úkoly v pracovním sešitě str. 51 cv. 5, cv. 6, cv. 7

Aktualitky mi prosím posílejte na email.

Seminární práce na 2. pololetí – Evropská unie. 

Termín odevzdání bude 25.4.2020

1.A - čtvrtek 2.4.

Pro nás následuje kapitolka Volby.

Přečtete si kapitolku Volby a volební chování učebnice str. 60 -61.

Zápis s úkolem zde.

Na základě přečteného textu vyplňte úkoly v pracovním sešitě str. 64 cv. 1, 3, 6.

Aktualitky mi prosím posílejte na email.

Po Velikonocích si napíšeme písemku, informace k písemce zveřejním zde.

Seminární práce na 2. pololetí – Evropská unie. Termín odevzdání bude 25. 4. 2020

Kvinta – pátek 20.3.

Máme trochu náskok před 1.A., ale zápis ke kapitole Demokracie můžete využít. Čtěte tedy instrukce i pro třídu 1.A.

Přečtěte si kapitolu Demokracie a nedemokratické režimy v učebnici str. 48 a kapitolu Co je to vlastně demokracie? v učebnici na str. 46 - 47

Zápis zde ke stažení

Na základě přečteného textu vyplňte úkoly v pracovním sešitě str. 50 cv. 1, str. 48 cv. 1, cv. 5, cv. 7, cv. 8

Zároveň pro vás následuje kapitola Nedemokratické systémy

Přečtěte si kapitolu Demokracie a nedemokratické režimy v učebnici str. 49

Zápis zde ke stažení

Na základě přečteného textu vyplňte úkoly v pracovním sešitě str. 51 cv. 5, cv. 6, cv. 7

Příští týden pro obě dvě třídy zadám téma pro druhou seminární práci společně se všemi instrukcemi.

Aktualitky mi prosím posílejte na email.

Kvinta – pátek 27.3.

Pokračujeme ve stejném stylu jako minulý týden. Pro nás následuje kapitolka Volby.

Přečtete si kapitolku Volby a volební chování učebnice str. 60 -61.

Zápis s úkolem zde.

Na základě přečteného textu vyplňte úkoly v pracovním sešitě str. 64 cv. 1, 3, 6.

Aktualitky mi prosím posílejte na email.

Seminární práce na 2. pololetí – Evropská unie. Seminární práci můžete psát jednotlivě nebo ve dvojicích. Zasílám manuál k vypracování, ke stažení zde.

Termín odevzdání bude 25. 4. 2020

V souvislosti se seminární prací se podívejte na dokument v archivu ČT o brexitu. Odkaz zasílám zde.

Kvinta – pátek 3.4.

Následuje kapitolka Volební systémy.

Přečtete si část kapitolky Volby a volební chování – volební systémy učebnice str. 61.

Zápis ke stažení zde

Na základě přečteného textu vyplňte úkoly v pracovním sešitě str. 65 cv. 5,7,8

Aktualitky mi prosím posílejte na email.

Po Velikonocích si napíšeme písemku, informace k písemce zveřejním zde.

Seminární práce na 2. pololetí – termín odevzdání bude 25. 4. 2020