Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Mgr. Frűhbauerová Michaela II

Občanská výchova

Prima - úterý 2.6. 

Přečtetě si kapitolu Život v regionech str. 48 - 49 a kapitola Červen str. 89. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Prima - úterý 9.6.

Přečtěte si kapitolu Kolik řečí znáš... str. 50 - 51. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Prima - úterý 16.6.

Přečtěte si kapitolu Státní znaky str. 52 - 53. Zápis s otázkami a na doplnění ke stažení zde.

Sekunda - úterý 2.6.

Přečtěte si kapitolu Spolupráce mezi zeměmi Evropy str. 54 - 55. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Sekunda - úterý 9.6.

Přečtete si kapitolu Tolerance k národnostním menšinám str. 56 - 57. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Sekunda - úterý 16.6.

Přečtěte si kapitolu Nadnárodní společenství str. 58. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Tercie - pondělí 1.6.

Přečtěte si kapitolu Přejete si, prosím str. 48 - 49. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Tercie - pondělí 9.6.

Přečtěte si kapitolu Nakupujeme... str. 50 - 51. Zápis s otázkami ke stažení zde. Příští týden - v pondělí 15.6. si napíšeme písemku na hospodaření.

Tercie - pondělí 15.6.

Písemné opakování - v 14:00 ZDE zveřejním wordový soubor, ten si stáhněte, nic netiskněte. Svoje odpovědi do něj zaznamenejte a pošlete zpět do 15:00 na email: tercie.gch.ukoly@seznam.cz

Kvarta - úterý 2.6. a pátek 5.6.

Přečtěte si kapitolu Právní subjekty podnikání str. 64 - 66. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Kvarta - úterý 9.6. a pátek 12.6.

Přečtěte si kapitolu Problémy současného světa str. 67 a Ohrožené životní prostředí str. 68 - 69. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Kvarta - úterý 16.6. a pátek 19.6.

Přečtěte si kapitolu Příliš mnoho lidí - příliš problému str. 70 - 72. Zápis s otázkami ke stažení zde.

Pátek - písemné opakování, ve 12:00 ZDE zveřejním wordový soubor, ten si stáhněte, vyplňte a odešlete zpět na kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do 12:45.

Dějepis SEKUNDA

Dějepis pondělí 1.6. a středa 3.6.

Reformace a její důsledky str. 124 - 129 Zápis ke stažení zde. Pracovní sešit str. 43.

Dějepis pondělí 8.6. a středa 10.6.

Přečtěte si kapitolu Vývoj v dalších významných evropských státech str. 130 - 134 včetně textů na boku učebnice. Zápis přeposílám na společný email a zveřejňuji ke stažení zde. V zápisu je i několik otázek označených žlutě. Vypracujte si v pracovním sešitě kapitolu Vývoj v dalších státech str. 44.  

V pondělí si napíšeme písemku na Poslední Přemyslovce a Lucemburky.

Dějepis pondělí 15.6. a středa 17.6.

V pondělí 15.6. v 8.30 ZDE zveřejním odkaz na wordový soubor. Ten si stáhnete a svoje odpovědi do něj zapíšete - netiskněte, pouze své odpovědi zapiště a pošlete mi jej zpět do 9:15 na email: sekunda.gch.ukoly@seznam.cz.

Přečtěte si kapitolu Dějiny českých zemí - České země za vlády Ferdinanda I.  Maxmilián II. a Rudolf II. str. 135 - 140 včetně textů na boku učebnice. Zápis přeposílám na společný email a zveřejňuji ke stažení zde. V zápisu je i několik otázek označených žlutě. Vypracujte si v pracovním sešitě kapitolu Dějiny českých zemí v raném novověku str. 45 - 46.  

 

Dějepis KVARTA

Dějepis pondělí 1.6. a středa 3.6.

Přečtěte si kapitolu Československo za druhé světové války na str. 76 - 81. Zápis přeposílám na společný email a zveřejňuji ke stažení zde. V zápisu je i několik otázek označených žlutě.

Dějepis pondělí 8.6 a středa 10.6.

Přečtěte si kapitolu Československo za druhé světové války na str. 81 - 84. Zápis přeposílám na společný email a zveřejňuji ke stažení zde. V zápisu je i několik otázek označených žlutě.

Dějepis 15.6. a středa 17.6.

V pondělí 15.6. v 12:00 ZDE zveřejním odkaz na wordový soubor. Ten si stáhnete a svoje odpovědi do něj zapíšete - netiskněte, pouze své odpovědi zapiště a pošlete mi jej zpět do 13:15 na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz.

Přečtěte si kapitolu Československo za druhé světové války na str. 85 - 90. Zápis přeposílám na společný email a zveřejňuji ke stažení zde. V zápisu je i několik otázek označených žlutě.

Kvarta Český jazyk

Úkoly na týden 4.5. – 7.5. 2020

Mluvnice – pondělí 4.5.2020

Jelikož ve středu píšeme písemku na zájmena a číslovky. Posílám vám pracovní list na procvičení – pracovní list.

Opět nechám na vás, zda sis jej vypracujete a poté si výsledky sami zkontrolujete nebo jak s tím naložíte  - řešení.

Literatura – úterý 5.5.

Přečtěte si v čítance ukázku od O. Wilda – Rybář a jeho duše str.83 – 86 a od V. Dyka Krysař str. 86 – 88.  Odpovězte na otázky: ke stažení zde a úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na emailkvarta.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 12.5.2020

Připomínám, že další knihou je George Orwell a Farma zvířat. Literární rozbor si napíšeme 26.5.2020.

Mluvnice Středa 6.5.

Písemné opakování – zájmena a číslovky - ZDE

Stáhněte si wordový soubor, své odpovědi do něj zaznamenejte a odešlete zpět na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do 11:00.

Sloh čtvrtek 7.5.

Přečtěte si v učebnici kapitolu Vypravování str. 128 – 130, zápis ke stažení zde vypracujte si cv. 1. str. 130 na základě úvodního textu.

Vypracujte slohový úkol: Převyprávějte scénu z filmu – cv. 5 str. 130. Každý si vyberete jednu scénu z filmu vašeho dětství – která vám utkvěla v paměti nebo ji máte rádi. Vypracujte jako samostatný wordový soubor a pošlete jej na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do čtvrtka 21.5.2020.

Úkoly na týden 11.5. – 15.5. 2020

Mluvnice pondělí 11.5., středa 13.5. a čtvrtek 14.5.

Předložky a spojky

Přečtěte si v učebnici kapitolu Předložky a spojky str. 51-52 a vypracujte následující cvičení v učebnici – předložky: str. 51 – 52 cv. 1 - 4 , spojky: str. 52 -53 cv. 1 - 4  a souhrnná cvičení na str. 55 a cvičení v pracovním sešitě str. 40 - 41 a souhrnná cvičení na str. 42 - 43. Zápis ke stažení zde.

Vše mi oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 18.5.2020.

Literatura úterý 12.5.

Přečtěte si texty v kapitole Avantgarda - Futurismus a dadaismus str. 89 - 91. Odpovězte na otázky ke stažení zde a úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na emailkvarta.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 19.5.2020

Úkoly na týden 18.5. - 22.5. 2020

Mluvnice pondělí 18.5.

Předložky a spojky – kontrola učebnice 1, učebnice 2, učebnice 3, učebnice 4

Kontrola pracovní sešit 1, pracovní sešit 2

Přečtete si kapitolu Stavba věty a souvětí – Věty podle postoje mluvčího str. 56 – 57 a vypracujte cv. 1 – 8. Zápis ke stažení zde. Vše mi oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 25.5.2020.

Literatura úterý 19.5.

Přečtěte si texty v kapitole Avantgarda str. 92 - 95. Odpovězte na otázky ke stažení zde a úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na emailkvarta.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 26.5.2020

Mluvnice středa 20.5

Diktát č. 9 

Sloh čtvrtek 21.5.

Přečtěte si kapitolu Úvaha na str. 131- 132 zápis ke stažení zde.

Vypracujte cv. 1 – práce s úvodním textem, cv.2 – přečtěte si studentskou slohovou práci  a vypracujte úkoly: d,e Úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na emailkvarta.gch.ukoly@seznam.cz do čtvrtka 4.6.2020.

Ti, co mají mluvní cvičení pošlete do pondělí: 25.4.2020

Úkoly na týden 25.5. - 29.5. 2020

Mluvnice pondělí 25.5., středa 27.5., čtvrtek 28.5.

Přečtete si kapitolu Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty a vypracujte cv. 1 – 4. na str. 59 – 60 a cv. 1 – 6 a 8 str. 60 – 63. Zápis ke stažení zde.Vše mi oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 1.6.2020.

Literatura úterý 26.5.

Literární rozbor_ George Orwell_Farma zvířat_ZDE zveřejním wordový soubor, ten si stáhnete, vyplníte a odešlete nakvarta.gch.ukoly@seznam.cz do 11:00

Mluvnice středa 27.5

STŘEDA _ Písemné opakování sloves_ ZDE zveřejním wordový soubor, ten si stáhnete, vyplníte a odešlete na kvarta.gch.ukoly@seznam.cz  do 11:00

Úkoly na týden 1.6. - 5.6. 2020

Mluvnice pondělí 1.6.

Přečtete si kapitolu Tvoření věty a souvětí aneb jiný úhel pohledu str. 63 – 65 a vypracujte cv. 1 – 5 a v pracovním sešitě str. 44 – 45. Zápis ke stažení zde. Vše mi oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 8.6.2020.

Mluvnice středa 3.6.

Písemné opakování_ příslovce a spojky _ZDE zveřejním wordový soubor, ten si stáhnete, vyplníte a odešlete na kvarta.gch.ukoly@seznam.cz 

Literatura úterý 2.6.

Přečtěte si texty v kapitole Avantgarda str. 96 - 98. Odpovězte na otázky ke stažení zde a úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pátku 12. 6.2020

Sloh čtvrtek 4.6.

Přečtěte si kapitolu Proslov na str. 136 zápis ke stažení zde.

Vypracujte cv. 1 – vyberte si jedno z témat a písemně jej zpracujte. Úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do čtvrtka 18.6.2020.

Úkoly na týden 8. - 12. 6. 2020

Mluvnice pondělí 8.6., středa 10.6. a čtvrtek 11.6.

Přečtete si kapitolu Mluvnický zápor str. 65 – 67 a vypracujte cv. 1 – 8 a v pracovním sešitě str. 46 cv. 1- 3. Zápis ke stažení zde.

Přečtěte si kapitolu Skladební dvojice str. 68 – 69 a vypracujte cv.1 – 6 a v pracovním sešitě str. 46 – 47 cv.1 – 3. Zápis ke stažení zde.

Přečtěte si kapitolu Přísudek str. 70 – 71 a vypracujte cv. 1 – 5. Zápis ke stažení zde.

STŘEDA 10.6.2020 v 10:00 ZDE webový odkaz na pravopisné cvičení velká písmena - webový portál vaše doplnění vyhodnotí hned. Klikněte na Vyhodnotit. Konečný výsledek mi vyfotíte a přepošlete na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz. Časový limit je 10 minut. !!!!!!!

Vše mi oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 15.6.2020.

Literatura – úterý 9.6.

Přečtěte si texty v kapitole Osvobozená obraznost str.  99 – 107 Odpovězte na otázky ke stažení zde a úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 16. 6.2020

Úkoly na týden 15.6.- 19.6. 2020

Mluvnice - pondělí 15.6. středa 17.6. 

Přečtěte si kapitolu Přívlastek a doplněk zápis ke stažení zde str. 72 - 73 a vypracujte cv. 1- 7 str. 72 - 73 a cv. 1 - 5 str. 74 a v pracovním sešitě str. 48 - 49. Vše mi oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 22.6.2020.

Středa 17.6. - v 10:00 ZDE zveřejním diktát, napište jej, vyfoťte a pošlete jej na email kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do 11:00

Literatura - úterý 16.6.

Přečtěte si kapitolu O té první válce: Na západní frontě klid str. 108 - 109 a Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války str. 115 - 116. Odpovězte na otázky ke stažení zde,  úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 23. 6.2020

Sloh - čtvrtek 18.6.

Přečtěte si kapitolu Diskuze str. 136 - 137 a kapitolu Fejeton str. 139 - 141 zápis ke stažení zde a vypracujte cv. 1 na str. 141.  Úkoly vypracujte a svoje odpovědi zašlete na email: kvarta.gch.ukoly@seznam.cz do čtvrtka 25. 6.2020

Prima Český jazyk

Úkoly na týden 4.5. – 7.5. 2020

Literatura – pondělí 4.5.

Přečtěte si kapitolu Putování za cizinci v cizí zemi podkapitolku Život v obležení a Barma na str. 96 – 99.

Zápis s otázkami ke stažení zdeNa otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na  prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 11.5.2020.

Mluvnice – úterý 5.5.

Kapitola Slovesa na str. 57 vypracujte cv. 4 - 7. Vypracujte v pracovním sešitě na str. 42 cv. 3, 4.

Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do úterý 12.5.2020.

Sloh – středa 6.5.

Vypravování

Vypracujte v učebnice str 132 cv. 6 – vymysli příběh, cv. 7 – znáš nějakou podobnou vtipnou poznámku, napiš ji, cv.8 – popiš svoji veselou příhodu ze školy. Příběhy mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 13.5.2020.

Literatura – čtvrtek 7.5.

Přečtěte si kapitolu Výpravy do vymyšlených krajů podkapitolku Cizí kraje – cizí zvykyPutování za lichožravou květinou a O zrození Lichožroutů na str. 100 - 103.

Zápis s otázkami ke stažení zdeNa otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 11.5.2020.

Úkoly na týden 11.5. - 15.5. 2020 

Literatura – pondělí 11.5.

Přečtěte si podkapitolu Po příjezdu na ostrov str. 104 – 105 a Putování za zvířaty, podkapitolu Návrat Lassie str. 108 – 109.

Zápis s otázkami ke stažení zdeNa otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na  prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 18.5.2020.

Mluvnice – úterý 12.5.

Kapitola Slovesa na str. 58 vypracujte cv. 8 - 10.  Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pátku 14.5.2020.

Sloh středa 13.5.

Přečtěte si kapitolu Osnova vypracování na str. 133. Zápis ke stažení zde.

Na str. 133 – 134 vypracujte cv. 1, 2. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 20.5.2020.

Mluvnice – čtvrtek 14.5. a pátek 15.5.

Přečtěte si kapitolu Podmiňovací způsob přítomný a minulý str. 59. Zápis ke stažení zde.

Vypracujte cvičení str. 59 - 60 cv.1 - 10 a v pracovním sešitě str. 42 - 43 cv. 1 - 3

Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 18.5.2020.

Úkoly na týden 18.5. - 22.5. 2020

Literatura pondělí 18. 5.

Přečtěte si podkapitolu Setkání chlapce a Bestie str. 110 – 111 a První dny Bílého tesáka str. 112 – 113.

Zápis s otázkami ke stažení zde. Na otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na  prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 25.5.2020.

Mluvnice úterý 19.5.

Slovesa – kontrola: učebnice 1, učebnice 2, učebnice 3, učebnice 4, učebnice 5, učebnice 6

Kontrola pracovní sešit 1, pracovní sešit 2

Slovesný čas

Kapitola Slovesný čas na str. 61 – 62, zápis ke stažení zde vypracujte v učebnici cv. 1 – 5 v pracovním sešitě str. 43 – 44 cv. 1 – 3 – Slovesné tvary a jejich tvoření a závěrečné opakování sloves str. 44 – 45 cv 1- 5. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 25.5.2020.

Sloh – středa 20.5.

Kapitolu Osnova vypracování – zápis z minulé hodiny.

Na str. 135 vypracujte cv. 6 – ukázka První dny Bílého tesáka - čítanka str. 112 – 113 a cv. 7 napište pouze vypravování. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 27.5.2020.

Literatura čtvrtek 21.5.

Přečtete si podkapitolu Přátelství s koňmi str. 114 – 115 a Narození hříběte str. 116. Zápis s otázkami ke stažení zde. Na otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na  prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 25.5.2020.

Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 25.5.2020.

Mluvnice pátek 22.5

PÁTEK 22 5.2020 10:10 – zveřejním ZDE - namluvený diktát napište, vyfoťte a zašlete na email: prima.gch.ukoly@seznam.cz.

Úkoly na týden 25.5. - 29.5. 2020

Literatura pondělí 25. 5.

Přečtěte si podkapitolu Původ a historie starokladrubského koně str. 117 a Budoucí žokejka a její hříbě str. 118 – 119.

Zápis s otázkami ke stažení zde. Otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 1.6.2020.

Jelikož veškeré literární rozbory jsou „pozastaveny“ neznamená to, že byste neměli číst. Vaším úkolem na 15.6. bude REFERÁT na jednu vámi vybranou knihu. Každý z vás si vybere knihu, kterou má rád, která ho něčím oslovila a napíše na ni referát – stručně ji představí, o čem je, proč si ji vybral a proč by ji ostatním doporučil. Referát napíše ve wordu na jednu stranu A4,  můžete doložit obrázkem a odevzdáte do 15.6. na prima.gch.ukoly@seznam.cz.

Mluvnice úterý 26.5., čtvrtek 28.5. a pátek 29. 5.

Úterý 26.5. a čtvrtek 28.5.

Souhrnná cvičení

Vypracujte si kapitolku Souhrnná cvičení v učebnici na str. 66 – 67 a v pracovním sešitě kapitolu souhrnná cvičení str. 48 – 49.

Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 1.6.2020.

 ÚTERÝ 26.5.2020 v 9:05 zveřejním ZDE webový odkaz na pravopisné cvičení  na shodu předmětu s přísudkem– webový portál vaše doplnění vyhodnotí hned. Klikněte na Vyhodnotit. Konečný výsledek mi vyfotíte a přepošlete na email prima.gch.ukoly@seznam.cz. Časový limit je 40 minut. !!!!!!!

Pátek 29.5.

Přečtěte si kapitolu Větné členy – Opakování str. 68 – 69 zápis ke stažení zde a vypracujte si cv. 1 – 3.

Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 1.6.2020.

Sloh – středa 27.5.

Přečtěte si kapitolu Jazykové prostředky vypravování na str. 136 – zápis ke stažení zde.

Na str. 136 vypracujte cv. 2 a 3. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 3.6. 2020.

Úkoly na týden 1.6. - 5.6. 2020

Literatura pondělí 1. 6. a čtvrtek 4.6.

Přečtěte si kapitolu Život s divokými zvířaty – Ježci a mořští vlci, Pomoc ježkům: zásady správného zimování str. 120 – 121 

Přečtěte si kapitolu Pozorování baribala, Stopa černého vlka u nás a Mauglí a jeho bratři str. 122 – 125.

Zápis s otázkami ke stažení zde. Otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 8.6.2020.

Mluvnice - úterý 2.6. a pátek 5.6.

Podmět a přísudek

Přečtěte si podkapitolku Shoda přísudku s podmětem – str. 69 – zápis ke stažení zde. Vypracujte cv. 1 - 5 na str. 70 a v pracovním sešitě str. 50 – 52 – Větné členy – cv. 1 - 5 a Vyjádření podmětu s přísudkem různými slovními druhy cv. 1 – 5.

Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 8.6.2020.

ÚTERÝ 2.6.2020 v 9:05 zveřejním ZDE webový odkaz na pravopisné cvičení na shodu předmětu s přísudkem – webový portál vaše doplnění vyhodnotí hned. Klikněte na Vyhodnotit. Konečný výsledek mi vyfotíte a přepošlete na email prima.gch.ukoly@seznam.cz. Časový limit je 40 minut. !!!!!!!

Sloh – středa 3.6.

Vyprávění podle obrázku

Na str. 137 - 138 vypracujte cv. 1 a 4. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 10.6. 2020.

Úkoly na týden 8. - 12.6. 2020

Literatura pondělí 8. 6.

Přečtěte si kapitolu Putování za mrazem v zádech – podkapitolu Strach bez strašidel: Svatební košile a Noc v chrámu sv. Mikuláše str. 128 – 131.

Zápis s otázkami ke stažení zde. Otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 15.6.2020.

Mluvnice - úterý 9.6., čtvrtek 11.6. a pátek 5.6.

Rozvíjející větné členy

Přečtěte si podkapitolku Rozvíjející větné členy – str. 71 – 76 – zápis ke stažení zde a vypracujte cv. 1 - 5 na str. 71 – 72, cv. 1 – 5 na str. 73 - 74 a cv. 1 – 5 na str. 75 – 76. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 15.6.2020.

ÚTERÝ 9.6.2020 v 9:05 zveřejním ZDE webový odkaz na pravopisné cvičení na shodu předmětu s přísudkem – webový portál vaše doplnění vyhodnotí hned. Klikněte na Vyhodnotit. Konečný výsledek mi vyfotíte a přepošlete na email prima.gch.ukoly@seznam.cz. Časový limit je 40 minut. !!!!!!!

Sloh – středa 10.6.

Vypravování

Vypracujte v pracovním sešitě kapitolku Osnova vypravování cv. 1 - 3 na str. 82 – 83 a kapitolku jazykové prostředky vypravování cv. 1. – 3 a cv. 6 na str. 83 – 84. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 17.6. 2020.

Úkoly na týden 15. - 19.6. 2020 - instrukce pro příchozí

Literatura pondělí 15. 6.

Přečtěte si kapitolu Putování za mrazem v zádech – podkapitolu Tajemné dětství a kapitolu Cesty do tajemných míst – Přepadení str. 132 – 135.

Zápis s otázkami ke stažení zde. Otázky ve wordu odpovězte a svoje odpovědi odešlete každý na prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 22.6.2020.

Mluvnice - úterý 16.6., čtvrtek 18.6. a pátek 19.6.

Rozvíjející větné členy

Dokončete cv. 6 – 8 v učebnici str. 76 – 77 a v pracovním sešitě kapitolu větné členy str.52 – 56 a závěrečné opakování větných členů str. 56 – 57.

Přečtěte si podkapitolku Věta jednoduchá str.79 – 80 zápis ke stažení zde a vypracujte cv. 1 – 5. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do pondělí 22.6.2020.

ÚTERÝ 16.6.2020 v 9:05 zveřejním ZDE diktát č. 10. Diktát přepište a fotografii mi pošlete na email prima.gch.ukoly@seznam.cz  do 10:00 hod.

Sloh – středa 17.6.

Vypravování

Vypracujte v pracovním sešitě kapitolku Dokončení příběhu cv. 1 na str. 85 a kapitolku Závěrečné opakování komunikace a slohu a Souhrnná cvičení str. 86 – 88. Vypracované úkoly mi pošlete každý na email – prima.gch.ukoly@seznam.cz do středy 24. 6. 2020.