Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

RNDr. Jobová Marie

Milé studentky, milí studenti.

S lítostí musím konstatovat, že se budu muset obejít bez mého oblíbeného "zkoušení na malé známky". Tato nepříznivá doba vše obrátila naruby, a tak zeměpis zvládneme jinak, výukou na dálku.

Vyučování zeměpisu bude probíhat zde, na těchto stránkách. Hodiny budu zadávat chronologicky podle školního rozvrhu. Obsahem výuky bude studium nového učiva z učebnic, vypracování kontrolních úkolů, testy, rozšiřující úlohy atd. Vyjímkou jsou maturanti, kterým budu věnovat zvláštní pozornost, a proto musí počítat se zvýšenou frekvencí úloh.  Žádám je tedy, aby sledovali tyto stránky pravidelně každý den, nejen v pondělí. 

V případě problémů a nejasností mě, prosím, kontaktujte na adrese: marie.jobova@seznam.cz

Výuka zeměpisu začne dnes, to je 17. března 2020

Přeji všem pevné zdraví a hodně sil ke zvládnutí celé situace.         Marie Jobová

 

30. března

Zeměpisný seminář, 4. A, oktáva

Do středy si zopakujte Geografii dopravy. Buď postupujte podle učebnice nebo opět prosím 4.A o zveřejnění zápisů. Minule jste při opakování Geografie průmyslu nehlásili žádné problémy, tak to snad půjde i tentokrát.

Do středy také vypracujte následný test, ve středu do 22.00 ho vyplněný odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/geografie

Vypracujte otázky 1 - 17.

Tercie

Dnešní hodinu věnujeme opakování. Ze zadu do sešitů nadepište Úkol č. 2 a vypracujte odpovědi na tyto otázky: otázka 1, 11, 30/ str.50 - 51. Vypracovaný úkol budu kontrolovat první hodinu  zeměpisu po příchodu do školy.

Septima

Dnes dokončíme kapitolu Oceánská voda. Nastudujete a uděláte zápisy z odstavce Tvar mořského dna. Ke studiu tentokrát nepoužijete učebnici, ale tento studijní materiál.

Sexta

Dnešní hodinu budeme opakovat Německo. Nejprve si přehrajte tato videa a prezentace a dopište si k zápisům do sešitů informace o Německu, které ještě nemáte. 

https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg

https://www.youtube.com/watch?v=LjRrHRRsn8E&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=Yy1vCMjYtmk

Potom si s pomocí atlasu doplňte slepou mapu Německa: 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3014

31. března

Kvarta

Budeme pokračovat v kapitole Vodstvo ČR, konkrétně vodní nádrže. Nastudujete a do sešitů uděláte zápisy z učebnice str. 15, modrý odstavec "Přehradní nádrže slouží jako...........vodou hlavní město". Dále z Atlasů ČR - Vodstvo vypíšete z mapy všechny vodní nádrže na Vltavě. 

Prosím Mchala, Jakuba a Lukáše P. o zaslání prezentace, a to do pátečního večera. Děkuju.

1. A

Dnes si napíšeme z Kanady písemné opakování. V 10.05 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin ZDE. V 10.10 bude zpřístupněno zadání písmky ZDE. Podle zadání ručně a čitelně napíšete odpovědi na A4, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do10.40 odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz    Protože mi nepřišly žádné emaily o technických problémech, předpokládám, že napsání opakování je možné. Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně.

Sekunda

Dokončíme vyplňování slepé mapy Asie. K tomu vycházejte z tohoto studijního materiálu.

3. A

Děkuji všem za zodpovědný přístup k písemnému opakování. Známky zapíšu během tohoto týdne na Bakaláře.

Dnes nastudujete a uděláte zaápisy z kapitoly Rotace Země. Do sešitů udělejte tento nadpis. K zápisům využijete učebnice a pod tento nadpis zpracujete kapitoly: Rotační pohyb Země ("Země se otáčí kolem své osy................důsledkem rotace je zploštění Země) a Čas a časová pásma ("Lidé se v občanském životě....................přidáme jeden den k datu")

1. dubna

2. A

Dnešní hodinu budeme opakovat Německo. Nejprve si přehrajte tato videa a prezentace a dopište si k zápisům do sešitů informace o Německu, které ještě nemáte. 

https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg

https://www.youtube.com/watch?v=LjRrHRRsn8E&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=Yy1vCMjYtmk

Potom si s pomocí atlasu doplňte slepou mapu Německa: 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3014

Kvinta

Dnes si napíšeme z Kanady písemné opakování. V 10.05 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin ZDE. V 10.10 bude zpřístupněno zadání písmky ZDE. Podle zadání ručně a čitelně napíšete odpovědi na A4, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do 10.40 odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz   Při psaní písemky platí stejná pravidla jako ve škole, tedy: uklidit mobily, sundat chytré hodinky, zavřít sešity a učebnice, neopisovat, nenapovídat. Protože mi nepřišly žádné emaily o technických problémech, předpokládám, že napsání opakování je možné. Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně.

Sexta

Příští hodinu si napíšeme z Německa písemné opakování. V pondělí 6. dubna v 15.05 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin, v 15.10 bude zpřístupněno zadání písemky. Podle zadání ručně a čitelně napíšete odpovědi na A4, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do 15.45 odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz    Jestliže máte technické problémy a napsání písemky nebude možné, napište mi, prosím, na uvedenou adresu. Pokusíme se najít řešení. O písemném opakování víte včas. Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně.

Dnešní hodinu věnujeme Belgii. V učebnicích nastudujete a uděláte zápisy do sešitů z celé kapitoly Belgie. 

Zeměpisný seminář, 4. A, oktáva

Do pátku si zopakujte část Evropy, a to Severní Evropu (teorii i orientaci)

Upozorňuji, že dnes do večera máte odeslat vyplněný test (zetím děkuju za odevzdání Janě, Lucce, Ondrovi, Kláře, Simče a Hance). Také očekávám další seminární práce.

2. dubna

Tercie

V první části hodiny si podle zápisů v sešitech zopakujte Severní Evropu. V pondělí 6. dubna si napíšeme ze Severní Evropy písemné opakování. V 10.10 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin. V 10.15 bude zpřístupněno zadání písmky. Podle zadání ručně a čitelně napíšete odpovědi na A4, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do 10.45 tohoto dne odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz   Jestliže máte technické problémy, napište mi včas na uvedenou adresu. Pokusíme se najít nějaké řešení. Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně.

Novou látku dnes věnujeme části Itálie. Nadepište tento nadpis do sešitů a nejprve doplňte podle dostupných zdrojů  základní údaje o státu (rozloha, počet ob., hl. město, úř. jazyk, státní zřízení, členství EU). Poté nastudujte a udělejte zápisy z učebnice str. 39, první dva sloupce (Itálie se hospodářsky dělí.............................výrobu mléka a masa)

Sekunda

Podstatnou část dnešní hodiny věnujeme procvičování slepé mapy Asie. ZDE si otevřete zadání a procvičte pojmy z prvních dvou map (vodní plochy, ostrovy a poloosttrovy; další mapy jsou věnované povrchu, ten teprve budeme probírat). Můžete ukazovat pojmy v atlase, ve vaší slepé mapě nebo přímo v zadané mapě. Za zadáním úkolu následuje mapa s řešením.

Novou látkou dnes bude Povrch Asie. Napište tento nadpis do sešitů; nejprve se budete zabývat litosferickými deskami, na kterých se Asie rozkládá. Podle Geologické mapy (str 14 - 15) v atlase je zapište do sešitů. Potom k tomu doplňte zápis z učebnice str. 38, "šedý" odstavec ("Východní pobřeží Asie.............v západní části Tichého oceánu"). Dále uděláte zápisy ze "žlutého" odstavce na str. 39.

1. A

Děkuju za odeslané písemné práce. Kdybyste měl někdo nejasnosti, jak jsem opravovala písemky, napište mi a vše vysvětlím a vyřešíme. Častá chyba byla - hospodářsky nejvýznamnější částí Kanady je oblast kolem jezer na JV Kanady (viz studijní materiál). Dále jste hodně pletli města v různých částech Kanady. 

Písemku jsem neobdržela od Marty.

Dnešní hodinu se budeme věnovat Obyvatelstvu USA. Z učebnic nastudujte a udělejte zápisy z celé kapitoly USA  - Obyvatelstvo (končí před Hospodářstvím). 

Kvarta

Dnes bude novou látkou učivo o řekách ČR. Protože orientace řek ČR není úplně snadná věc, žádný jiný úkol nechci. Budete pracovat s Atlasy ČR. Z hlavní mapy Vodstva si zapište do sešitů všechny řeky, které patří do úmoří Severního moře. Naučte se orientaci těchto řek. 

 

Septima

Dnešní hodinu věnujeme opakování vody moří a oceánů. Nejprve si zopakujte veškeré učivo o oceánské vodě. Potom do sešitů zpracujte odpovědi na tato témata:

- objasněte jev El Niňo

- čím je znečišťován světový oceán

- hlavní trasy námořní dopravy v oceánech

3. dubna

Kvinta

Děkuju za odevzdání písemných prací. Písemky jsem neobdržela od Hanky a Ádi. Kdybyste měli nějaké nejasnosti ohledně opravených písemek, ozvěte se, vysvětlím a vše vyřešíme. Často jste chybovali v otázce: proč je ve střední Kanadě rozvinutý potravinářský pr.? Správná odpověď navazuje na rozvinuté zemědělství (viz studijní materiál). Vaše častá odpověď je přesně opsané znění z učebnice; ale potravinářský průmysl jste z učebnice vůbec neměli dělat, tak to přece nebudu dávat do písemky!!! Chce to trochu přemýšlet a sledovat, co vůbec máte dělat za práci!!!

Dnešní hodinu se budeme věnovat Obyvatelstvu USA. Z učebnic nastudujte a udělejte zápisy z celé kapitoly USA  - Obyvatelstvo (končí před Hospodářstvím). 

2. A

Příští hodinu si napíšeme z Německa písemné opakování. Ve středuí 8. dubna v 8.10 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin, v 8.15 bude zpřístupněno zadání písemky. Podle zadání ručně a čitelně napíšete odpovědi na A4, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do 8.45 odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz    Jestliže máte technické problémy a napsání písemky nebude možné, napište mi, prosím, na uvedenou adresu. Pokusíme se najít řešení. O písemném opakování víte včas. Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně.

Dnešní hodinu věnujeme Belgii. V učebnicích nastudujete a uděláte zápisy do sešitů z celé kapitoly Belgie. 

3. A

Nejprve se podívejte na tento zdroj   http://www.zemepis.com/pohybyzeme.php

V článku najděte kapitolu "Zemská rotace" (končí před kapitolou "Délka dnů a nocí na Zemi"). Přečtěte ji a zapište do sešitů to, co ještě nemáte zapsáno z učebnice. 

Potom do sešitů vypracujte odpovědi na tyto otázky (pracujte s pomocí atlasů)

- které evropské státy mají světový čas

- jakým časem se řídí většina evropských států

- kolik časových pásem má Čína

- co jsou tzv. časová mezipásma

- kolik časových pásem má Rusko

- kolik časových pásem  mají USA 

Zeměpisný seminář, 4. A, oktáva

Dnes vypracujte další část testu https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/geografie   Udělejte otázky 18 - 28, odpovědi odešlete do pondělí do 20.00 na adresu marie.jobova@seznam.cz