Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

RNDr. Marie Jobová

Milé studentky, milí studenti.

S lítostí musím konstatovat, že se budu muset obejít bez mého oblíbeného "zkoušení na malé známky". Tato nepříznivá doba vše obrátila naruby, a tak zeměpis zvládneme jinak, výukou na dálku.

Vyučování zeměpisu bude probíhat zde, na těchto stránkách. Hodiny budu zadávat chronologicky podle školního rozvrhu. Obsahem výuky bude studium nového učiva z učebnic, vypracování kontrolních úkolů, testy, rozšiřující úlohy atd. Vyjímkou jsou maturanti, kterým budu věnovat zvláštní pozornost, a proto musí počítat se zvýšenou frekvencí úloh.  Žádám je tedy, aby sledovali tyto stránky pravidelně každý den, nejen v pondělí. 

V případě problémů a nejasností mě, prosím, kontaktujte na adrese: marie.jobova@seznam.cz

Výuka zeměpisu začne dnes, to je 17. března 2020

Přeji všem pevné zdraví a hodně sil ke zvládnutí celé situace.         Marie Jobová

15. června

VŠEM: během tohoto týdne doplním na Bakaláře známky za orientační zkoušení (za tři malé jedna velká).

Budou v nich zahrnuty ještě zbývající známky za první pololetí (mnozí je ještě nemají započítány), známky ze začátku tohoto pololetí, nedostatečné za neodevzdání domácích úkolů při distanční výuce, výborné za odevzdání těchto úkolů.

Tercie

Dnešní hodinu si napíšeme písemné opakování na kapitolu Balkán - zaostalost příčinou problémů. V  10.10 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin ZDE (čtěte pozorně, ve skupinách jsou změny!!!), v 10.15 bude zpřístupněno zadání písemky ZDE. Podle zadání ručně a čitelně napíšete písemnou práci, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do 10.55 téhož dne odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz  O možných problémech jste mě informovali. Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně. 

Septima

Dnes nastudujete a uděláte zápisy z kapitoly Obyvatelstvo (začátek - Růst počtu obyvatel; konec - Hlavní seskupení obyvatelstva) Udělejte tento nadpis do sešitů, je na stejné úrovni jako byl nadpis Hydrosféra. Jde o celou  kapitolu, takže abyste prostudování a zápis zvládli za jednu vyučovací hodinu, zapište si jen to nejpodstatnější.

Sexta

Druhým alpským státem, který budeme probírat, je Rakousko. Tentokrát uděláte zápisy z učebnice; nastudujete a zapíšete celou kapitolu Rakousko, přesně podle učebnice.

16. června

Kvarta

Z důvodu maturitních zkoušek dnešní hodina odpadá.

Příští hodinu si napíšeme písemné opakování na kapitolu Obyvatelstvo ČR a Památky UNESCO. Ve čtvrtek 18. června v 11.05 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin, v 11.10 bude zpřístupněno zadání písemky. Podle zadání ručně a čitelně napíšete písemnou práci, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do 10.50 téhož dne odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz  Jestliže máte technické problémy a napsání písemky nebude možné, napište mi, prosím, na uvedenou adresu. Pokusíme se najít řešení. O písemném opakování víte včas. Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně. 

1. A

Zbývající hodiny se budeme věnovat charakteristice Asie. Udělejte tento nadpis do sešitů, je na stejné úrovni jako nadpis Afrika. Z učebnice nastudujte a udělejte zápisy z úvodních kapitol (začátek - Úvod Asie; konec - před Oblasti Asie). Jedná se o několik kapitol, proto si zapište jen to nejpodstatnější, abyste vše stihli za tuto vyučovací hodinu.

Sekunda

Dnes si napíšeme písemné opakování na hlavní města asijských států. V 11.05 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin ZDE, v 11.10 bude zpřístupněno zadání písemky přímo v tomto textu:

SKUPINA A

Uveďte hlavní města těchto států: Čína, Filipíny, Bangladéš, Kuvajt, Saudská Arábie, Írán, Malajsie, Vietnam

 

SKUPINA B

Uveďte hlavní města těchto států: Japonsko, Turecko, Indonésie, Pákistán, Indonésie, Irák, Thajsko, Jižní Korea

 

Podle zadání ručně a čitelně napíšete písemnou práci, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do 11.50 téhož dne odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz . Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně. 

3. A

Dnes nastudujete a uděláte zápisy z části kapitoly Atmosféra. Udělejte tento nadpis do sešitů, je na stejné úrovni jako byl nadpis Kartografie. Jde o část kapitoly, i tak je dlouhá, takže abyste prostudování a zápis zvládli za jednu vyučovací hodinu, zapište si jen to nejpodstatnější. Konkrétní vymezení (začátek - Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry; konec - před Všeobecný oběh atmosféry)

17. června

2. A

Tuto hodinu začneme probírat Alpy a alpské státy. Dnes to bude konkrétně Švýcarsko a Alpy. Napište tento nadpis do sešitů a zápisy udělejte podle tohoto studijního materiálu.

Kvinta

Posledním probíraným africkým státem bude Jihoafrická republika. Nastudujte tuto kapitolu z učebnice a udělejte do sešitů zápisy, tyto odstavce ("Největší a nejznámější národní park......................Světoznámé jsou brusírny diamantů"). Při zápisech postupujte podle tohoto studijního materiálu.xtae

Sexta

Poslední hodiny tohoto školního roku budeme věnovat České republice. Navážeme na učivo z kvarty, kdy jsme probírali základní charakteristiku ČR, ale chybí nám podrobnější informace o Hospodářství ČR. Tuto kapitolu budete studovat a uděláte do sešitů zápisy podle učebnice.

Nadepište výše uvedené nadpisy a věnujte se dnes Průmyslu; odstavce ("Průmysl - hlavní složka hospodářství v České republice...........Karlovy Vary, Bílina, Luhačovice")

18. června

VŠEM: V PONDĚLÍ 22. ČERVNA V ROZMEZÍ HODIN 12.00 - 13.40 BUDOU KONZULTAČNÍ HODINY ZE ZEMĚPISU PRO STUDENTY VŠECH ROČNÍKŮ.

Jestliže je nějaký problém nebo máte potřebu cokoliv ze zeměpisu konzultovat, zastavte se v uvedený čas v kabinetě zeměpisu.

 

Tercie

Děkuju všem za napsání písemných prací. Za neodevzdání písemky jsem dala dvě nedostatečné.

Dnes se budeme věnovat Rusku. Do sešitů nadepište Evropské Rusko. Nastudujte a zapište do sešitů tuto kapitolu z učebnice, strana 46 a 47, odstavce ("Rusko je spolu s Tureckem...................s ostatními světovými velmocemi").

Sekunda

Děkuju za odeslání písemných prací; za neodevzdání písemek jsem dala tři nedostatečné. Omlouvám se za špatné zadání - dvakrát uveden stát Indonésie.

Dnes se budeme věnovat Japonsku. Napište tento nadpis do sešitů, nastudujte a udělejte zápisy této kapitoly z učebnice, strana 48, tyto odstavce ("Japonsko je ostrovní stát ležící.......................přes 12 milionů obyvatel")

1. A

Budeme pokračovat Asií.  Z učebnice nastudujte a udělejte zápisy z další kapitoly, Izrael .

Kvarta

Dnes si napíšeme písemné opakování na kapitolu Obyvatelstvo ČR a Památky UNESCO. V 11.05 bude zveřejněno nejprve rozdělení studentů do skupin ZDE (čtěte pozorně, ve skupinách jsou změny), 11.10 bude zpřístupněno zadání písemky ZDE. Podle zadání ručně a čitelně napíšete písemnou práci, podepíšete práci, naskenujete nebo nafotíte a do 11.50 téhož dne odešlete na adresu marie.jobova@seznam.cz . Písemky opravím, známky zapíšu na Bakaláře. Neodevzdání písemné práce v časovém limitu budu hodnotit nedostatečně. 

Septima

Dnes budeme pokračovat kapitolou Sídla (začátek - Vývoj sídel; konec - Sídelní systémy)Jde o celou  kapitolu, takže abyste prostudování a zápis zvládli za jednu vyučovací hodinu, zapište si jen to nejpodstatnější.

19. června

Kvinta

Zbývající hodiny se budeme věnovat charakteristice Asie. Udělejte tento nadpis do sešitů, je na stejné úrovni jako nadpis Afrika. Z učebnice nastudujte a udělejte zápisy z úvodních kapitol (začátek - Úvod Asie; konec - před Oblasti Asie). Jedná se o několik kapitol, proto si zapište jen to nejpodstatnější, abyste vše stihli za tuto vyučovací hodinu.

2. A

Druhým alpským státem, který budeme probírat, je Rakousko. Tentokrát uděláte zápisy z učebnice; nastudujete a zapíšete celou kapitolu Rakousko, přesně podle učebnice.

3. A

Pokračujeme studiem Atmosféry. Nastudujte a udělejte zápisy z učebnice, tyto kapitoly (začátek - Všeobecný oběh atmosféry, konec - před Podnebné pásy).

22. června

VŠEM: DNES V ROZMEZÍ HODIN 12.00 - 13.40 BUDOU KONZULTAČNÍ HODINY ZE ZEMĚPISU PRO STUDENTY VŠECH ROČNÍKŮ.

Jestliže je nějaký problém nebo máte potřebu cokoliv ze zeměpisu konzultovat, zastavte se v uvedený čas v kabinetě zeměpisu.

Tercie

Dnes dokončíme kapitolu Evropské Rusko. Nastudujte a zapište do sešitů poznámky z učebnice strana 47, tyto odstavce ("V polovině 80. let 20. století ........................které vedou dále na západ")

Septima

Dnes budeme pokračovat kapitolou Zemědělství (začátek-Rozmístění zemědělské výroby; konec- před Průmysl)Jde o celou  kapitolu, takže abyste prostudování a zápis zvládli za jednu vyučovací hodinu, zapište si jen to nejpodstatnější.

Sexta

Pokračujeme Českou republikou. Dnes kapitoly Zemědělství a Doprava. Tyto odstavce ("Zemědělství - významné odvětví hospodářství.............pohořím jsou Krkonoše")

23. června

Kvarta

Děkuju za odevzdání písemných prací. Známky jsou zapsané na Bakalářích.

Budeme pokračovat poslední kapitolou ČR - Doprava ČR. Nastudujte a udělejte zápisy z učebnice, strana 32, 33, celá kapitola.

1. A

Dnes nastudujte a udělejte zápisy z učebnice o Číně, celá kapitola.

Sekunda

Dokončíme kapitolu Japonsko. Nastudujte a udělejte zápisy z učebnice, strana 48 a 49, tyto odstavce ("Honšú, největší  z japonských ostrovů...................na první místo na světě.")

3. A

Pokračujeme a dokončíme studium Atmosféry. Nastudujte a udělejte zápisy z učebnice, kapitolu Podnebné pásy.

24. června

2. A

Poslední hodiny tohoto školního roku budeme věnovat České republice.  Dnes to budou úvodní kapitoly o ČR. Tyto kapitoly budete studovat a uděláte do sešitů zápisy podle učebnice. Kapitoly (začátek - Přírodní poměry; konec - před Hospodářství).

Kvinta

Budeme pokračovat Asií.  Z učebnice nastudujte a udělejte zápisy z další kapitoly, Izrael .

Sexta

Dnes dokončíme Českou republiku. Nastudujte a udělejte zápisy z učebnice, kapitola Regiony České republiky. Kapitolu Přehled krajů České republiky vynechte, zapište si pouze názvy jednotlivých krajů.

25. června

Tercie, Sekunda, 1. A, Kvarta

Dnešní poslední hodinu věnujte procvičování a opakování probrané látky.

Děkuju všem za spolupráci během posledních měsíců. Přeji vám krásné, dlouhé a pohodové prázdniny.

Septima

Dnes budeme pokračovat kapitolou Průmysl a Doprava. Jde o celé  kapitoly, takže abyste prostudování a zápis zvládli za jednu vyučovací hodinu, zapište si jen to nejpodstatnější.

26. června

Kvinta, 2. A

Dnešní poslední hodinu věnujte procvičování a opakování probrané látky.

Děkuju všem za spolupráci během posledních měsíců. Přeji vám krásné, dlouhé a pohodové prázdniny.

3. A

Dnešní hodina má název Ukončení studia zeměpisu na gymnáziu v Chotěboři. Tento nadpis si nepište do sešitů, na žádné úrovni.

Vážená třído 3. A

Tři roky utekly jak voda a vy jste na konci zeměpisného studia na naší škole. Nikdy jsem si neuměla představit, že bych se se studenty loučila tímto způsobem. A najednou je to skutečnost. 

Chtěla bych vám poděkovat za přístup ke studiu zeměpisu, za bezvadné chování a za pozitivní atmosféru ve třídě po celé tři roky. Jednoduše - hodiny ve vaší třídě jsem měla moc ráda, ráda jsem u vás vyučovala. Jste skvělá třída.

Omlouvám se všem, kterým jsem třeba jen slovem ublížila. Věřte, že to nebylo úmyslné, třeba to byla jen nepodařená snaha o "vtip". 

Přeju vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a do blízké budoucnosti - úspěšné zakončení studia na gymnáziu. MJ

29. června

Sexta

Dnešní poslední hodinu věnujte procvičování a opakování probrané látky.

Děkuju všem za spolupráci během posledních měsíců. Přeji vám krásné, dlouhé a pohodové prázdniny.

Septima

Dnes je poslední hodina zeměpisu pro všechny (nebo většinu z vás). Věřím, že za sedm let výuky jste si osvojili alespoň základní geografické informace. Také věřím, že snad na zeměpis nebudete vzpomínat ve zlém.

Tímto netradičním způsobem se loučím s celou septimou, budete u mě vždy vynikající třída (přes všechny jedovaté poznámky, přesazování, ..... - v dané chvíli to bylo nutné, snad se na mě nezlobíte, omlouvám se).

Přeju vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a do blízké budoucnosti - úspěšné zakončení studia na gymnáziu. MJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.