Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Mgr. Kubát Roman

Matematika v tercii

Pátek 3.4.2020 – V pracovních listech, které jste vypracovali podle úterního videa ve středu a ve čtvrtek, jste si procvičili mocniny. (Řešení včerejšího listu je zde.)
Dnes vyplňte KVÍZ NA MOCNINY (je zaměřený na "chytáky", tedy na závorky, mínusy, 0 a podobně při počítání s mocninami).
Vaše skóre uvidíte hned po dokončení testu (stejně tak ho uvidím i já), správné řešení bude zpřístupněno v pondělí, nezapomeňte v úvodu kvízu napsat vaše pravé jméno a příjmení. 
 
Čtvrtek 2.4.2020 – Dnešní pracovní list navazuje na úterní video - pracovní_list2 

Středa 1.4.2020 – Dnešní pracovní list navazuje na včerejší video - pracovní_list1 
 
Úterý 31.3.2020 – Připomeňme si a trochu rozšiřme učivo o mocninách ve videu
https://onlineschool.cz/matematika/mocniny/.
Zítra si spočítáte pár příkladů s různými "chytáky", jejichž řešení je ve videu vysvětleno. 
 
Pondělí 30.3.2020 – Stáhněte si, vypracujte a zašlete během dneška na obvyklou adresu klasifikovaný pracovní list procenta
 

Pátek 27.3.2020 – Dnes si připomeneme procenta. Stáhněte si pracovní list Procenta_hra, vypracujte ho jedním z obvyklých způsobů a odešlete během dneška na obvyklý mail (kalkulačky jsou povoleny).
Při práci pořiďte fotografii/fotografie nebo krátké video/krátká videa (maximálně 5 sekund, aby to šlo poslat mailem) jako ilustraci toho, jak probíhá vaše domácí výuka. Na fotce/videu můžete (ale nemusíte) být vy, může tam být vámi používaná kalkulačka, zaznamenávání výsledků do pracovního listu, hudba, kterou při práci posloucháte, vaše svačina (při práci můžete jíst i pít)... Prostě vaší fantazii se meze nekladou. Vaše práce se stanou součástí videa, které bude zveřejněno na YouTube, pokud budete chtít být v titulcích, napište to v mailu.
I tato kreativní část dnešního zadání je povinná.
 

Čtvrtek 26.3.2020 Počítání se zlomky - stáhněte si pracovní list Zlomky_3, vypracujte ho (bez kalkulaček, aplikací, Excelů a podobně) a během dneška poštete jeho sken/foto na obvyklou adresu (nemusíte ho tisknout, stačí ho i jen vypracovat na papír, ale v tom případě vždy opište zadání, nebo nebo také můžete pracovat přímo ve wordovém dokumentu, potom zlomky klidně pište na jeden řádek ve tvaru x/y (nemusíte používat Vložení - Rovnice... - zde samozřejmě nic neskenujte/nefoťte, ale jen uložte změny a pošlete mi soubor zpět) 

Středa 25.3.2020 Zlomky - hra - jděte na https://www.abcya.com/games/fraction_fling a tam sestřelujte prakem ty správné zlomky - zašlete mi printscreen pořízený v okamžiku, kdy jste ukončili čtvrté kolo a postupujete do kola pátého, typ hry (smíšená čísla nebo zlomky) si zvolte podle vlastního uvážení

Úterý 24.3.2020 Počítání se zlomky - stáhněte si pracovni_list, vypracujte ho a během dneška poštete jeho sken/foto na obvyklou adresu

Pondělí 23.3.2020  Zlomky a desetinná čísla - stáhněte si pracovní_list a vypracujte ho. 
(Buď si pracovní list vytiskněte, nebo ho vypracujte na prázdný papír. Podepsané a ofocené/naskenované řešení pošlete během dneška na kubat@gch.cz.)

Pátek 20.3.2020 – Zlomky – opakování a procvičování – stáhněte si  zadání a vypracujte ho.
(Buď si ho vytiskněte, nebo počítejte na prázdný papír. Nezapomeňte se podepsat a ofocené/naskenované řešení odeslat během pátku na kubat@gch.cz.)

Čtvrtek 19.3.2020  Zlomky  opakování a procvičování  jděte na https://www.mathplayground.com/Triplets/index.html a udělejte samostatně všech 8 kol, obrazovku po osmém kole vyfoťte (každý svou, nejlépe i s vámi) a fotku zašlete do dnešní půlnoci na adresu kubat@gch.cz.

Středa 18.3.2020 – písemná práce na opakování zlomků podle Scia – počítejte na podepsaný papír, až budete hotoví, tak papír vyfoťte nebo naskenujte a pošlete během dopoledne na adresu kubat@gch.cz – je to na čtvrtinovou známku (čas vypršel na písemnou práci již vypršel).

Úterý 17.3.2020MA – Zlomky (předposlední řádek) – podívejte se na to, v čem jste chybovali v pondělí, a zkuste si spustit stejný test a tentokrát se pokuste ho udělat bez chyby

Pondělí 16.3.2020 – na stránkách https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp si zvolte matematiku pro 8. ročník – vložte do košíku a zaplaťte libovolnou metodou (bude to vždy zdarma) – budete potřebovat mail na registraci – na ten mail vám přijdou login, heslo a adresa, na které se přihlásíte

Během tohoto týdne začneme plánované celkové opakování učiva – zkuste si tedy spustit 
MA – Zlomky (úplně poslední řádek)  

Informatika v 2. A

Pondělí 30.3.2020 – Soubor kracenizlomku si uložte do počítače, spusťte Scratch https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted, tam klikněte na Soubor - Načti z tvého počítače - ... a soubor otevřete.
Vaším úkolem je prostudovat a doplnit kód tak, aby se uživatelem zadaný zlomek zkrátil na základní tvar (tzn. aby se čitatel i jmenovatel vydělili největším společným dělitelem D čitatele a jmenovatele).
Jednoduché, že? Zvlášť když už je výpočet D v zadání naprogramovaný (proměnná D je skrytá).
Tak ještě doplňte něco podle vašeho uvážení tak, aby uživatel nemohl zadat jako jmenovatele zlomku 0.
Soubor s vypracovaným řešením uložte pod jménem jmeno_prijmeni_2A a pošlete mi ho do konce tohoto týdne. 

Pondělí 23.3.2020  ve Scratchi https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted se podívejte na Zvuk a Hudbu. (Hudbu je třeba přidat vlevo dole v Přidej rozšíření). Prostudujte možnosti Zvuku a Hudby a vytvořte program, ve kterém ukážete, že tomu rozumíte. Těším se tedy (nejen) na mluvící kočky a na medvědy hrající na piano!

Programy si uložte do vašich počítačů pod názvem jmeno_prijmeni_2A a pošlete mi je mailem na adresu kubat@gch.cz. Na práci máte celý týden, čas na odevzdání je do půlnoci 29.3.2020. 

 

Pondělí 16.3.2020 – na stránkách https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted (nejlépe v v prohlížeči Google Chrome) vytvořte a uložte si pod názvy jmeno_prijmeni_poradove číslo do počítače dva programy:

1) Program, který bude postupně ukládat do vámi vytvořeného seznamu (pojmenujte ho třeba Seznam) hodnoty 1, 2, 4, 8, 16, 32 atd. (každá položka je vždy dvojnásobek předchozí).
Jaká největší hodnota se do seznamu „vejde“ a na kolikátém místě v seznamu bude?

Řešení: (Soubor si stáhněte, spusťte Scratch a v něm zvolte Soubor - Načti z tvého počítače - ... (soubor asi bude ve Stažených souborech)

2) Program, který bude do vámi vytvořeného seznamu (pojmenujte ho třeba Seznam) ukládat 200000 náhodných přirozených čísel od 1 do 6.
Vymyslete a naprogramujte způsob, jak spočítat, kolik je v takto rozsáhlém seznamu čísel 6. Program několikrát spusťte a poznamenejte si, kolik nejvíce bylo zaznamenáno šestek. Odhad je, že by to, pokud je to opravdu náhoda, mělo být okolo 33333. Potvrdil se tento odhad?

Řešení: (Soubor si stáhněte, spusťte Scratch a v něm zvolte Soubor - Načti z tvého počítače - ... (soubor asi bude ve Stažených souborech)

Seminář z informatiky ve 4. A a oktávě

 

Pondělé 30.3.2020 – V souboru seminář_I jsou kódy tří programů. Každý z nich obsahuje chybu (chyby) a vaším úkolem je tyto chyby nalézt a opravit. Opravte je přímo ve wordovém souboru a ten si uložte pod jménem jmeno_prijmeni_si. Tento soubor mi zašlete do neděle 5.4.2020 na obvyklou adresu. 
(Asi nejvýhodnější je zkopírovat si kód do Code::Blocks, tam program odladit a pak kód zkopírovat zpět do wordového dokumentu, je ale možné, že některé chyby odhalíte už při čtení kódu.)

Pondělí 23.3.2020  Vytvořte programy a jejich kód zašlete na  kubat@gch.cz

1) V programovacím jazyku C++ vytvořte, zkompilujte a sestavte program, který vypíše součet a rozdíl dvou neznámých celých čísel do 20, a uživatel má uhodnout, o jaká dvě čísla se jedná
2) V programovacím jazyku C++ vytvořte, zkompilujte a sestavte s použitím cyklu while program na výpis všech dělitelů daného přirozeného čísla
3) V programovacím jazyku C++ vytvořte, zkompilujte a sestavte s použitím cyklu while program na výpočet faktoriálu ze zadaného přirozeného čísla
 
Eventuální konzultace (hlavně pro maturanty z I) přes mail kubat@gch.cz

 

Pondělí 16.3.2020 – nainstalujte si a nakonfigurujte (pokud jste tak již neučinili) na domácí počítače Code::Blocks https://www.fosshub.com/Code-Blocks.html?dwl=codeblocks-17.12-nosetup.zip
pozor, neinstaluje se, jen se zazipovaná složka rozbalí, program spusťte jako ve škole (možná budete ještě muset nastavit cestu ke kompilátoru: Settings – Compiler – GNU GCC Compiler – Toolchain executables – Autodetect)

Vytvořte programy a jejich kód zašlete na  kubat@gch.cz

1) Výpočet kořenů kvadratické rovnice
2) Výpočet délek stěnových úhlopříček kvádru pomocí volání funkce
3) Výpočet obsahu trojúhelníku z délek stran pomoci Heronova vzorce
4) Výpočet vektorového a skalárního součinu vektorů v prostoru, složky vektorů jsou prvky pole
5) Výpočet největšího společného dělitele dvou přirozených čísel pomocí Euklidova algoritmu

Eventuální konzultace přes mail kubat@gch.cz

 Informatika v tercii

Úterý 31.3.2020  Soubor kracenizlomku si uložte do počítače, spusťte Scratch https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted, tam klikněte na Soubor - Načti z tvého počítače - ... a soubor otevřete.
Vaším úkolem je prostudovat a doplnit kód tak, aby se uživatelem zadaný zlomek zkrátil na základní tvar (tzn. aby se čitatel i jmenovatel vydělili největším společným dělitelem D čitatele a jmenovatele).
Jednoduché, že? Zvlášť když už je výpočet D v zadání naprogramovaný (proměnná D je skrytá).
Tak ještě doplňte něco podle vašeho uvážení tak, aby uživatel nemohl zadat jako jmenovatele zlomku 0.
Soubor s vypracovaným řešením uložte pod jménem jmeno_prijmeni_te a pošlete mi ho do konce tohoto týdne. 

Úterý 24.3.2020  Vrátíme se ještě ke Scratchi https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted. Stáhněte si rozpracovaný scratchový soubor (pokud vám nebude daná možnost stáhnout ho kam budete chtít, bude ve Stažených souborech), otevřete ho tak, že si nejprve spustíte Scratch a v něm zvolíte Soubor - Načti z tvého počítače - ....,  a dokončete program tak, aby sčítal zadané zlomky. Progrogram uložte (asi se zase uloží do Stažených souborů), přejmenujte na jmeno_prijmeni_tercie a pošlete ho do konce týdne na obvyklou adresu.
Poznámka - program zatím nemusí krátit výsledek na základní tvar, to budeme dělat společně příště.

Úterý 17.3.2020 – podle požadavků na http://www.gch.cz/studium/seminarni vytvořte metodou CTRL+C a CTRL+V fiktivní seminární práci ve Wordu na vámi zvolené téma.
Celkový počet stránek této práce nechť je mezi 2 až 6.
Hodnotí se soulad vašeho formátování dokumentu s požadavky na http://www.gch.cz/studium/seminarni.
Nemusíte použít všechno, o čem se požadavky zmiňují, ale to, co použijete, musí být použito správně.
Vaše práce nazvané jmeno_prijmeni_tercie posílejte jako přílohy na adresu kubat@gch.cz, sem je možné zasílat i eventuální dotazy.
Termín odevzdání - deadline je půlnoc 17.3.2020.

Informatika v sekundě

Středa 1.4.2020 - Určitě jsem vám někdy dával za úkol sečíst všechna přirozená čísla od 1 do 100, tedy 1+2+3+...+98+99+100. 
Vytvořte program ve Scratchi, ve kterém uživatel zadá číslo a program sečte všechna čísla od 1 do zadaného čísla. Můžete na to jít dvěma způsoby - "matematickým", nebo "programátorským" - volbu nechám na vás.
Vyzkoušejte váš program na čísle 666, tedy na příkladu 1+2+3+...664+665+666.
Vyšlo vám 222111? Tak to máte asi dobře!
Na řešení máte opět celý týden.

Středa 25.32020 - Opět Scratch - stáhněte si do počítače soubor Malování pro sekundu, spusťte si Scratch https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted, tam zvolte Soubor - Načti z tvého počítače ... a soubor otevřete. Pozor! Nestačí jen na stažený soubor kliknout!
Je to velmi jednoduché malování a váš úkol je toto jednoduché malování vylepšit, nechávám na vás, jakým způsobem (inspirace - volba barvy, volba tloušťky tužky, něco na gumováni...)
Práci uložte pod jménem jmeno_prijmeni_sekunda a soubor pošlete na obvyklou adresu - opět na to máte celý týden 

Středa 18.3.2020 - Vrátíme se ke Scratchi https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted a podíváme se na Zvuk a Hudbu (Hudbu je třeba přidat vlevo dole v Přidej rozšíření). Prostudujte možnosti Zvuku a Hudby a vytvořte program, ve kterém ukážete, že tomu rozumíte. Těším se tedy (nejen) na mluvící kočky a na medvědy hrající na piano!

Programy si uložte do vašich počítačů pod názvem jmeno_prijmeni_sekunda a pošlete mi je mailem na adresu kubat@gch.cz. Na práci máte celý týden, čas na odevzdání je do půlnoci 24.3.2020. 

 

Informatika v 1. A

Středa 1.4.2020 - Určitě jsem vám někdy dával za úkol sečíst všechna přirozená čísla od 1 do 100, tedy 1+2+3+...+98+99+100. 
Vytvořte program ve Scratchi, ve kterém uživatel zadá číslo a program sečte všechna čísla od 1 do zadaného čísla. Můžete na to jít dvěma způsoby - "matematickým", nebo "programátorským" - volbu nechám na vás.
Vyzkoušejte váš program na čísle 666, tedy na příkladu 1+2+3+...664+665+666.
Vyšlo vám 222111? Tak to máte asi dobře!
Na řešení máte opět celý týden.

Středa 25.3.2020 - Znáte aplikaci Corinth? Ne? Nyní je nejvhodnější čas se s ní seznámit, protože je na dva týdny zpřístupněná pro 300 studentů naší školy zdarma. Jak na to:

1) Zaregistrujte se na stránce online.lifeliqe.com (pokud máte Google účet, použijte ho, jinak budete potřebovat mailovou adresu)
2) Ve vašem účtu vzniklém po registraci  si aktivujte licenční klíč: wxyuzWzh
3) Po aktivaci si na úvodní stránce online.lifeliqe.com zvolte Interaktivní 3D a prohlédněte si tam a vyzkoušejte, co vše Corinth nabízí
(Uznávám, že je to tam trochu nepřehledné, ale věřím, že to dáte!)
 
A jaký je váš úkol:
1) Buď mi napište, co vás v Corinthu nejvíce zaujalo, a jak a kde by se to dalo podle vás použít, nebo
2) vyzkoušejte nabídku Augmentovaná realita (pod obrázky vpravo dole) - pořiďte si si třeba video nebo obrázek (je potřeba notebook s kamerou), jak máte dinosaura na dlani, určitě mi pak výsledek pošlete (i z videa stačí obrázek, celá videa kvůli velikosti souboru raději neposílejte)
Termín - do úterý 31.3.2020 24:00
 

Středa 18.3.2020 - Ve Scratchi https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted se podíváme se na Zvuk a Hudbu (Hudbu je třeba přidat vlevo dole v Přidej rozšíření). Prostudujte možnosti Zvuku a Hudby a vytvořte program, ve kterém ukážete, že tomu rozumíte. Těším se tedy (nejen) na mluvící medvědy a na kočky hrající na piano!

Programy si uložte do vašich počítačů pod názvem jmeno_prijmeni_1A a pošlete mi je mailem na adresu kubat@gch.cz. Na práci máte celý týden, čas na odevzdání je do půlnoci 24.3.2020. 

Logika ve 4. A

Středa 1.4.202 - Zkuste si jeden z dnes už historických testů IQ (je převedený z papírové do online formy) - https://www.inteligence.cz/test/  - (je skutečně zdarma)

Středa 25.3.2020 - V OSP i TSP se často vykytuje typ logických úloh, kterým se říká zebry. Jak na ně se můžete podívat na http://black-hole.cz/cental/wp-content/uploads/2010/03/JAK-NA-ZEBRY.pdf

Středa 18.3.2020 - Ještě zbývají tři termíny NSZ, takže si zkuste ukázkové (neúplné) testy na https://www.scio.cz/nsz/testy/. Doporučuji vám zkusit si kromě OSP i další testy (matematiku, ZSV a jazyky).

Informatika v primě

Čtvrtek 2.4.2020 - Uložte si opět do počítače soubor stavebnice (klikněte na něj a uložte si ho třeba na plochu). Spusťte si online SketchUp https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free a tam soubor otevřete (Open - My computer...)
Tentokrát nic nestavte, ale procvičte si nástroj Rotate (na obrázku vidíte, kde ho najdete). Všechny dílky stavebnice (snad kromě krychle) si rozkopírujte a natočte podobně, jako je tomu na obrázku.
(Pokud chcete otočit o přesný počet stupňů, začněte otáčet, napište počet stupňů a stiskněte Enter.)
Z natočených dílků si zase můžete (ale nemusíte) něco hezkého postavit!
Návod a zadání
Výsledek si uložte, ale mně pošlete jen printscreen nebo fotku vaší stavebnice s různě natočenými dílky, máte na to celý týden.

Čtvrtek 26.3.2020 - Uložte si do počítače soubor stavebnice (klikněte na něj a uložte si ho třeba na plochu). Spusťte si online SketchUp https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free a tam soubor otevřete (Open - My computer...)
Z dílků stavebnice postavte co největší a nejkrásnější věž. Pro přesun dílků používejte nástroj Move (4 šipky od sebe), pokud chcete, aby vám dílek přibyl, stiskněte před přesunem klávesu CTRL
Naučte se pracovat s nástrojem Rotate (dvě kulaté šipky).
Výsledek si uložte, ale mně pošlete jen printscreen nebo fotku vaší stavby.

Videonápověda:

 

Čtvrtek 19.3.2020 - Na https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free si spusťte online SketchUp (budete potřebovat nejlépe Google účet, nebo aspoň mailovou adresu) a pro paní, která tam postává s mobilem, navrhněte jednoduchou autobusovou zastávku.

Printscreen nebo fotografii vámi navrhnuté zastávky mi zašlete na adresu kubat@gch.cz, máte na to celý týden (až do příští hodiny informatiky podle rozvrhu).

Informatika pro sextu

Pátek 3.4.2020 - Asi všichni víte, co je to ciferný součet přirozeného čísla. Například ciferný součet čísla 5021 je 5+0+2+1= 8. Vytvořte program ve Scratchi, který uživatele vyzve k zadání přirozeného čísla a poté vypočítá jeho ciferný součet.
Nápověda - cifry, které potřebujeme, jsou vlastně zbytky po dělení 10, třeba 537 : 10 = 53 zbytek 7 (už máme první cifru do součtu), potom vezmeme 53 a dělíme 10, výsledek je 5 zbytek 3 (další cifra do součtu).
Takto pokračujeme až do...
No, myslím, že tato nápověda by měla stačit.
Na vypracování programu máte opět celý týden - do 9.4.2020 zašlete hotový program na obvyklý mail.

Pátek 27.3.2020 - naprogramujte ve Scratchi https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted jednoduchou hru, kdy program vygeneruje dvě náhodná celá čísla z intervalu od -10 do 10, zobrazí jejich součet a rozdíl a uživatel má uhodnout nebo vypočítat, jaká dvě čísla to jsou (pozor, kvůli odčítání záleží na pořadí), když zná jejich součet a rozdíl.
Ovládání, vzhled a volba počtu příkladů je na vás, jen skryjte ty proměnné, ve kterých se generují náhodná čísla (program je evidentně určený pro předvádění celé třídě učitelem, protože řešení je k nalezení ve skrytých proměnných)
Program zašlete do půlnoci 2.4.2020 na mail kubat@gch.cz
 

Pátek 20.3.2020 - Vzpomínáte si, jak jsme hledali pythagorejské trojice čísel tak, že jsme nechali program vytvořený ve VisualBasicu, C++ nebo Scratchi zkoušet náhodná čísla? Metoda se osvědčila, takže nyní ve Scratchi https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted (nebo v jiném vámi vybraném programovacím jazyku) napište program, který bude hledat celočíselná řešení rovnice
x2 - Ny2 = 1
kde N je 3. Čísla x a y nechť jsou třeba z intervalu -1000 až 1000.
Objevená řešení může například "říkat kočka", nebo se mohou třeba zaznamenávat do seznamu.
Až vám bude program fungovat a nacházet řešení, vyzkoušejte ho postupně i pro N = 1, 2, 4, 5 atd.
Program zašlete do půlnoci 22.3.2020 na mail kubat@gch.cz, pokud použijete jiný programovací jazyk (Visual Basic, C++, JavaScript,...), tak stačí poslat jen zdrojový kód jako prostý text.