Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

(Nejen) Haškova Lipnice s kvintou

Marie Sabolová, 24.10.2018 | Kategorie: Studium

V pátek 5. 10. 2018 se naše třída kvinta sešla v 8 hodin ráno u chotěbořského kina. Programem tohoto dne byla exkurze do Lipnice nad Sázavou a okolí v rámci Týdne Kraje Vysočina. Někteří z nás byli po čtvrtečních tanečních tak moc unavení, že ráno zaspali a museli jsme na ně čekat. Naštěstí se náš plánovaný odjezd moc neopozdil a mohli jsme vyrazit.

 V autobuse nám naše paní profesorka rozdala pracovní list na téma Jaroslav Hašek a tomuto tématu jsme se věnovali celou exkurzi. První zastávka byla přímo ve městečku Lipnice, kde se naše třída rozdělila na dvě skupiny. Ta první šla s paní profesorkou Dostálkovou na místní hřbitov položit pivo na hrob spisovatele Haška.

Vzdáváme hold slavnému spisovateli

Druhou skupinu si vzala paní profesorka Bártová a šli se společně podívat do Památníku Jaroslava Haška. Poté se skupiny vyměnily. Když jsme se zase sešli, náš program pokračoval na hrad Lipnice, kde nás milý průvodce seznámil s historií města a hradu. Po prohlídce nám paní profesorky nechaly několikaminutový rozchod, abychom si mohli hrad prohlédnout sami.

Tak tady vznikal Švejk

Dalším bodem programu byla procházka směřována k uměleckým artefaktům sochaře Radomíra Dvořáka. Jeho díla jsou Oči, Uši a Ústa a jsou vytesána do skal blízkých lomů. U jednoho z nich jsme si také udělali oheň a opekli buřty. Po cestě zpět jsme se zastavili na louce, kde jsme společně prošli pracovní listy a debatovali o životě již řečeného spisovatele. Cesta domů utekla rychle a kolem čtvrté hodiny jsme přijeli opět autobusem ke kinu. Exkurze nás moc bavila, protože to bylo něco jiného, než na co jsme byli zvyklí.

 

Za třídu kvinta Marie Sabolová