Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Plánované písemné práce

 

 

Prima

Český jazyk - pravopisné cvičení - zájmena - úterý 7.3.2020 - 9:05 - 9:15

Matematika - 6.4. 2020, podle rozvrhu, úhly

AJ - 8.4. - středa, dr. Šimon, MiniTest - Weather, Present Tenses; dle rozvrhu 10:00 -10:30

Sekunda

ČJ – gramatické kategorie sloves – úterý 7. 4. 2020 od 12.00 do 13.00

AJ - MiniTest - Appearance, Adjectives - Comparatives, Superlatives; středa 8.4;  dle rozvrhu 12:00-12:30

Tercie

Pondělí 30. března, čj - písemka na druhy VV (časový limit od 9:00 do 17:00)

Čtvrtek 2.4. 2020, NJ - zkoušení přes videochat Messenger/ WhatsApp - 8 lekce, skupina A2 - 10:10-10:55. skupina A1 - 11:05 - 11:50

Pondělí 6. dubna, zeměpis, Severní Evropa, 10.10 - 10.55

Úterý 7 dubna - zkoušení přes videochat Messenger/ WhatsApp - 8 lekce, skupina A1- 8:10 - 8:55. skupina A2 - 9:05 - 9:50

Úterý 7. dubna, AJ (dr. Šimon) - Online Test (od 12:00 do 12:30) - Past Tenses (Simple/Cont.) + Vocabulary

Středa 8. dubna, chemie - písemná práce, téma uhlovodíky (od 12:00 do 13:00)

 

Pátek 3.4 2020, Fyzika - písemná práce, téma Zvuk ( od 10:10 )

 

Kvarta

Český jazyk  -  test - klasicismus a realismus  - úterý 7.4. 2020 - 10:10 - 10:45

Němčina - lekce 15 - zkoušení přes videochat  - úterý 7.4. 2020 - skupina A2: 11:00 - 12:30, skupina A1: 12:30 - 14:00

Český jazyk - pravopisné cvičení: - středa 8.4.2020 - 10:10 - 10: 20

Občanská výchova - trestní právo - pátek 3.4.2020 - 12:00 - 12:30

Chemie - anorganické názvosloví - písemná práce - středa 8.4.2020 - 13:45 - 14:30

Matematika - Goniometrické funkce - úterý 14. 4. 2020 - 9:00 - 10:15

 

1.A

Zeměpis; 31. března, 10.10-10.55; opakování Kanady

Biologie - Květ, květenství, plody - čtvrtek 2.4.2020, 11,15 - 11,45hod

Matematika - 7.4.2020,podle rozvrhu, opakování P. a T. věta

Kvinta

Zeměpis; 1. dubna, 10.10-10.55; opakování Kanady

Biologie - úterý 7. dubna  9,00 - 9,30 - Vegetativní a generativní orgány rostlin

Matematika - Lomené výrazy - středa 8. 4. 2020 - 12:00 - 13:15

 

2.A

Český jazyk a literatura - J.K. Tyl: Strakonický dudák, interpretace textu - pondělí 30. 3. 2020 od 10:00 do 12:00

Český jazyk a literatura - Nauka o zvukové stránce jazyka - čtvrtek 2. 4. 2020 od 12:00 do 14:00

Matematika - Mocninné funkce - v pátek 3. 4. 2020 od 12:00 do 14:00

Fyzika - Elektrický proud - pondělí 6. 4. 2020 - zaslat vyučujícímu na jeho e-mail řešení zadaných úkolů

Němčina A2 - lekce 19 - zkoušení přes videochat - pondělí 6.4.2020 od 12:00 - 13:30

ZSV - právo - 7. 4. 2020 od 12:00 do 13:00 (JUDr. Irena Tůmová)

Zeměpis - středa 8. 4., 8.10 - 8.50; Německo

Dějepis – VFR, napoleonské války – středa 8. 4. od 10.00

Biologie - Ptáci - v pátek 17.4.2020, 9 - 9,30hod

Sexta

 Aj - Essay, úterý 31.3, 08:00- 10:00

Zeměpis - pondělí 6. 4., 15.10 - 15.50; Německo

ZSV - právo - 7. 4. 2020 od 13:00 do 14:00 (JUDr. Irena Tůmová)

Dějepis – VFR, napoleonské války – středa 8. 4. od 10.00

Konverzace NJ - středa 8.4. 2020 14:00 - 15:30, videochat - zkoušení Móda

Biologie - čtvrtek 16.4.2020 - 10,15 - 10,45hod, třída - Ptáci

3. A

Český jazyk - První světová válka ve světové literatuře - pondělí 6. 4. 2020  od 10,00 do 10,30

Dějepis – Fašismus ve Španělsku a Německu, druhá republika – středa 1. 4. 2020, 12 hod. – 13 hod.

SAJ - Literature Test,  Čtvrtek 2.4, Online, 13:00 - 14:30.

Seminář z biologie a chemie - Fylogeneze nervové a smyslové soustavy - pátek 17.4.2020, 12,30 - 13,15hod

Biologie - úterý 7. dubna  11,00 - 11,30 - Nervová soustava

Septima

Matematika - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika - v pondělí 30. 3. 2020 od 13:00 do 15:00 

Fyzika - Elektromagnetické kmitání a vlnění - v pátek 2. 4. 2020, 11.00 - 11.45

Seminář z biologie a chemie - Fylogeneze nervové, hormonální a smyslové soustavy - pátek 3.4.2020, 12.30 - 13,30hod

Matematika - Souřadnice a vektory - ve středu 8. 4. 2020 od 11:00 do 13:00