Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Volitelné předměty na školní rok 2020/21

Mgr. Michal Jakeš, zástupce ředitele, 15.4.2020 | Kategorie: Studium

Vážené studentky, vážení studenti,

nastal čas, kdy je potřeba, abyste si vybrali volitelné předměty na školní rok 2020/21. Přečtěte si pozorně níže uvedenou nabídku. Najdete ji také na webových stránkách školy (gch – studium – učební plány – nabídka volitelných předmětů).

Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Pokud si nejste jisti, jaké předměty si máte vybrat v souladu s Vaším směřováním dalšího studia na VŠ, obraťte se na výchovnou poradkyni PaedDr. Marcelu Chalupovou (chalupova@gch.cz).

Pokud by se Vám nezdařilo vyplnění ankety, přes kterou se budete přihlašovat (týká se studentů 2. A a sexty), obraťte se na PhDr. Oldřicha Šimona (simono@gch.cz).

Jakékoli další dotazy (k pravidlům volby, k výběru atd.) směřujte nejlépe na adresu jakes.gch@seznam.cz.

 

Pravidla pro nepovinné a volitelné předměty:

Nepovinné předměty nebudou v novém školním roce zaváděny.  Pokud se bude nějaký žák účastnit výuky volitelného předmětu nad rámec volby volitelných předmětů, bude v kompetenci vyučujícího, aby mu to umožnil nebo zakázal (docházka se nebude evidovat, známky se nebudou uvádět v „Bakalářích“ ani na vysvědčení). Výuka FCE (First Certificate in English) a ZD (Zertifikat Deutsch), což je vlastně příprava na standardizované zkoušky, bude realizována formou „kroužků“.

Volitelné předměty: Minimální počet žáků pro zavedení volitelného předmětu je 5. Pokud bude počet přihlášek menší než 5, budou dotyční studenti zpětně osloveni, aby si vybrali jiný předmět. Z volitelného předmětu není možné se odhlásit, žák si předmět volí na celý školní rok (platí pro třídy 4. A a oktáva), popř. na 2 roky (platí pro třídy 3. A a septima), to zn. nelze se po roce odhlásit. Po 1. září 2020 NEBUDE možné měnit volitelné předměty.

 

Nabídka volitelných předmětů: 3. A a septima ve školním roce 2020/21

Volitelný předmět 1, Volitelný předmět 2 – dvouleté semináře

ŽÁK VOLÍ DVA PŘEDMĚTY Z NABÍDKY: 

 • Seminář z anglického jazyka (zkratka SAj),
 • Seminář z německého jazyka (SNj),
 • Ruský jazyk (Rj),
 • Historický seminář (HS),
 • Vybrané kapitoly z matematiky (VKM),
 • Společenské vědy (SV),
 • Seminář z biologie a chemie (SBCh; v maturitním ročníku se rozdělí na 2 semináře, ale je možno pokračovat jen v jednom z nich)

 

Nabídka volitelných předmětů: 4. A a oktáva ve školním roce 2020/21:

Volitelný předmět 3, Volitelný předmět 4, Volitelný předmět 5 – jednoleté semináře    

ŽÁK VOLÍ TŘI PŘEDMĚTY Z NABÍDKY:

 • Seminář z matematiky (zkratka SM; příprava na společnou část maturitní zkoušky),
 • Seminář z matematiky + (SM+; příprava na „Matematiku +“ a na profilovou část maturitní zkoušky)
 • Seminář z fyziky (SF; při dostatečném zájmu je možno otevřít SF pro maturanty a SF pro medicínské obory)
 • Seminář z biologie (SBi),
 • Seminář z chemie (SCh),
 • Seminář ze zeměpisu (SZ),
 • Seminář z českého jazyka a literatury (SČj),
 • Seminář z dějepisu (SD),
 • Společenskovědní seminář (Svs),
 • Seminář z informatiky (SI),
 • Logika (Lo),
 • Deskriptivní geometrie (Dg),
 • Latina (La)

 

Způsob přihlašování na volitelné předměty:

 

Pokyny pro studenty současných tříd 2. A a sexta:

Vaši volbu uskutečníte přes program Bakaláři. Jak na to?

 • Přihlásíte se do programu přes webovou aplikaci pod svým účtem
 • Vlevo v nabídce zvolíte záložku Ankety/Vyplňování anket
 • Vyberete danou anketu označením ikony tužky vpravo
 • Vyplníte anketu označením právě dvou předmětů z nabídky
 • Pokud byla anketa řádně vyplněna, uvidíte ikonku „odškrtnuto“ („fajfka“ v rámečku)

Anketa bude otevřena ve dnech od 15. dubna do 24. dubna 2020.

 

Pokyny pro studenty současných tříd 3. A a septima:

K Vašim současným dvěma volitelným předmětům si vyberete další tři. Vaši volbu odešlete jednoduše emailem na adresu: jakes.gch@seznam.cz.  V emailu uvedete jméno a příjmení, současnou třídu a pět volitelných předmětů:

Např.:

Richard Chotěbořský             3. A                 SAj       VKM    SM      SF       Lo

Tuto volbu proveďte do 24. 4. 2020.

 

Pro výběr volitelných předmětů teď máte dost času, tak tomu prosím věnujte velkou pozornost!

Chotěboř, 15. 4. 2020                                                           Mgr. Michal Jakeš, zástupce ředitele