Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii

Petr Chalupa, 18.9.2015 | Kategorie: Studium

 

V rámci projektu Čteme a poznáváme – Gymnázium Chotěboř Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost absolvuje 21 studentů třídy 3.A a 22 studentů septimy týdenní jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii. Kriteriem pro účast je průměrný prospěch ve druhém pololetí školního roku 2014/2015, v případě rovnosti průměrný prospěch v prvním pololetí téhož školního roku. Pět studentů s nejhoršími studijními výsledky bude v obou třídách připraveno v roli náhradníků zastoupit ty, kteří se pobytu nebudou moci ze zdravotních či jiných důvodů zúčastnit.

Jazykově vzdělávací pobyt se uskuteční od neděle 11. 10. do soboty 17. 10. 2015, jeho součástí bude 9 hodin výuky anglického jazyka v Olivet English Language School Ltd v Brightonu a řada aktivit vedoucích k seznámení všech účastníků s reáliemi Velké Británie. Účastníci budou ubytováni v hostitelských rodinách, kde jim bude poskytnuta snídaně, oběd - obědový balíček, večeře a pitný režim. Budou mít zajištěno komplexní cestovní pojištění, služby průvodce a placené vstupy v hodnotě minimálně 40 GBP.

Předběžný program pobytu:

  • 11. 10.:       V dopoledních hodinách odjezd z Chotěboře klimatizovaným zájezdovým autobusem vybaveným mikrofonem, DVD přehrávačem a WC. V autobusu jsou k dispozici studené a teplé nápoje. Následuje non-stop cesta přes Německo do francouzského přístavu Calais, kde se autobus nalodí na trajekt. Součástí cesty autobusem jsou zdravotní zastávky, většinou na čerpací stanici s možností zakoupení občerstvení a WC.

  • 12. 10.:       V ranních hodinách přejezd kanálu La Manche do Anglie. Dopoledne vylodění v Doveru, pokračování v cestě do Brightonu v jižní Anglii, zastávka v městečku Rye (typická středověká tudorovská architektura, domky s doškovými střechami, místní hrad). Kolem poledne příjezd do Brightonu. Odpoledne možnost seznámení s městem. Brighton je město, které okouzlí své návštěvníky vyhlášenými plážemi, indickým palácem, nebo kouzelnými zahradami. Za návštěvu kromě jiného určitě stojí královský pavilon, který připomíná indický Taj Mahal. Nejvíce zábavy si užijete na Brighton Pier, je to vyhlášené molo plné atrakcí, barů, restaurací a dokonce zde nechybí ani horská dráha. Ochutnat můžete tradiční fish and chips a jiné místní speciality. V podvečer ubytování v konkrétních  hostitelských rodinách. Večeře a nocleh  hostitelských rodinách.

  • 13. 10.:       Ráno po snídani dopolední návštěva kurzů angličtiny od 9 do 12 hodin. Odpoledne je na programu výlet do známého Arundel Castle, jedná se o zrekonstruovaný středověký hrad v západním Sussexu, který byl poškozen v anglické občanské válce a pak znovu obnoven v 18. a 19. Století. Od 11. století pak sloužil jako sídlo rodiny vévody z Norfolku na více než 400 let. Za vidění stojí také nádherný interiér hradu, dochovaný nábytek, tapiserie a vzácné sbírky obrazů. Architektura Arundel Castle je právem považována za jedno z nejvýznamnějších děl viktoriánské Anglie. Večeře a nocleh v hostitelských rodinách.

  • 14. 10.:        Ráno po snídani dopolední návštěva kurzů angličtiny od 9 do 12 hodin.Odpoledne výlet do města Portsmouth, které je rodištěm známého spisovatele Charlese Dickense. Město Portsmouth je známé především pro svůj významný námořní přístav, ve kterém kotví i mnoho slavných lodí. Nejslavnější je loď HMS Victory, která je v současnosti nejstarší a nejznámější válečnou lodí. Případně možnost návštěvy námořního muzea. Večeře a nocleh v hostitelských rodinách.

  • 15. 10.:        Ráno po snídani dopolední návštěva kurzů angličtiny od 9 do 12 hodin.Během odpoledne výlet do přímořského města Hastings, nacházejícího se na pobřeží jižní Anglie, necelých 100 km od Londýna. Město je známé především slavnou bitvou u Hastings, která se zde odehrála 14. října 1066 a významně zasáhla do dějin Velké Británie. Možnost nákupů. Večeře a nocleh v hostitelských rodinách.

  • 16. 10.:        Ráno po snídani odjezd z Brightonu do Londýna. V Londýně máte možnost zhlédnout mimo jiné Westminster Abbey, Parlament, světoznámý Big Ben - hodinová věž, která je součástí Westminsterského paláce, Trafalgar Square, Whitehall, Horse Guards, National Gallery a British Museum. Ve večerních hodinách trajektem přejezd kanálu La Manche zpět do Francie. Následuje noční přejezd do ČR. Součástí cesty jsou zdravotní zastávky, většinou na čerpací stanici s možností zakoupení občerstvení a WC.

  • 17. 10.:   V odpoledních hodinách příjezd zpět do Chotěboře.

 

Díky dotaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude účast na jazykově vzdělávacím pobytu hrazena z prostředků projektu. Bližší informace podají Petr Chalupa (manažer projektu) nebo Danuše Caltová (vedoucí pobytu).