Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Gymnázium Chotěboř

Gymnázium ChotěbořŠkola poskytuje úplné střední vzdělání a úspěšným ukončením studia získá absolvent maturitu. Cílem vzdělávací koncepce školy je vytváření profilu absolventa všeobecně vzdělaného s individuálním zaměřením na předměty, které bude uplatňovat při studiu na vysoké škole, nebo při jiné formě dalšího vzdělávání. Individuální zájem žáků je zajišťován volbou volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia.

Nejbližší události

Další události »

Aktuální články

Týden Kraje Vysočina na Gymnáziu Chotěboř

RNDr. Marie Jobová, 18.9.2020

Cíl projektu: pomoci studentům naší školy k lepšímu poznání a širším znalostem o našem regionu, připomenutí 20 let existence našeho kraje  Vedoucí projektu: RNDr. Marie Jobová a další pedagogové gymnázia, studentky 4. A – Lenka Krovová a… Celý článek »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2021

Vladislav Smejkal, 2.9.2020

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve… Celý článek »

Adaptační kurz třídy 1.A

Žáci 1.A, 1.9.2020

            V pátek 28. 8. 2020 jsme vyrazili na adaptační kurz do rekreačního střediska Štíří důl. Celým kurzem nás provázeli naše třídní učitelka Danuše Caltová, výchovná poradkyně Marcela Chalupová a lektoři Ríša a Marťa z Českých Budějovic… Celý článek »

Organizace výuky na Gymnáziu Chotěboř od 1. 9. 2020

Vladislav Smejkal, 31.8.2020

(opatření navazující na metodický pokyn MŠMT covid-19) Závazný materiál MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19,“ který byl vydán 24. 8. 2020, aplikujeme na výuku v Gymnáziu Chotěboř následujícím… Celý článek »

Archiv článků »