Německo

Mezinárodní projekty německého jazyka s partnerskou školou

Naše gymnázium má od roku 2008 partnerskou školu Carl-von-Ossietzky Oberschule ve Werder/Havel ve Spolkové republice Německo. Od tohoto roku se snažíme pravidelným podáváním žádostí na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v rámci programu Comenius o pokrytí finančních nákladů potřebných k uskutečnění našich projektů. Žadatelů je však více než finančních prostředků, proto nejsme v tomto snažení úspěšní každý rok. Toto úsilí bylo ale již několikrát odměněno zdařilými projekty, ve kterých naši studenti úspěšně reprezentovali naši školu, našli nové kamarády a poznávali život u našich sousedů. Všechny výměnné pobyty byly hrazeny v rámci celoživotního vzdělávání z programu Comenius. Šlo o projekty multilaterální nebo bilaterální např. „Fotos über Deutschland“, „Achtung und Toleranz“ nebo "Vorhang auf für "Romeo und Julia" im neuen Europa" s naší partnerskou školou Carl-von-Ossietzky Oberschule ve Werder/Havel ve Spolkové republice Německo. Od roku 2015 je aktuální program Erasmus+, do kterého jsme se také zapojili. Přehled projektů s krátkou charakteristikou najdete v jednotlivých odkazech.

Projekt 2019 - 2021: Andere Länder - andere Sitten? - ein interkultureller Austausch der Traditionen

Erasmus

Projekt 2017 - 2019: Unsere Heimat, unser Leben, unsere Zukunft (Naše vlast, náš život, naše budoucnost)

Projekt 2013 - 2015 Vorhang auf für "Romeo und Julia" im neuen Europa (Oponu pro "Romea a Jůlii" v nové Evropě)

Projekty 2009 - 2012 Achtung und Toleranz

Projekty 1997 - 2008 Fotos über Deutschland

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)