Chemie

Metoda CLIL na Gymnáziu Chotěboř

Tematické okruhy pro profilovou část maturitní zkoušky z chemie – 2023/2024

třídy: 4.A a oktáva

 1. Složení, struktura atomu a první termochemický zákon
 2. Vztah periodického zákona ke struktuře a vlastnostem látek, manganometrie
 3. Chemická vazba a srážecí reakce
 4. Chemická kinetika a přepočet různých způsobů vyjádření složení roztoků
 5. Chemická rovnováha a zřeďovací rovnice
 6. Chemické reakce a změna pH při ředění kyseliny
 7. Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku a vazebná energie
 8. Acidobazické děje a chemická rovnováha                                            
 9. Redoxní děje a gravimetrie
 10. Halogeny a roztoky
 11. Chalkogeny a výpočty s použitím stavové rovnice plynů
 12. Prvky skupiny dusíku a neutralizační titrace
 13. p1, p2-prvky a určení empirického vzorce
 14. s-prvky a heterogenní chemická rovnováha
 15. d-prvky a závislost reakční rychlosti na teplotě
 16. Alkany, cykloalkany a reakční slučovací teplo
 17. Alkeny, alkyny a Avogadrův zákon
 18. Aromatické uhlovodíky a relativní hmotnosti atomů a molekul
 19. Halogenové deriváty uhlovodíků a základní veličiny v chemii
 20. Dusíkaté deriváty uhlovodíků a disociační konstanta kyselin a zásad
 21. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků a řešení redox rovnic
 22. Karbonylové sloučeniny a výpočet molekulového vzorce
 23. Karboxylové kyseliny a stechiometrický výpočet
 24. Deriváty karboxylových kyselin a stechiometrický výpočet
 25. Lipidy a stechiometrický výpočet s použitím w a c
 26. Sacharidy a rovnovážná konstanta
 27. Bílkoviny a nukleové kyseliny a druhý termochemický zákon
 28. Chemie makromolekulárních látek a hydrolýza solí
 29. Chemický děj v živých soustavách a elektrochemie
 30. Enzymy, hormony, vitaminy a rychlost chemické reakce

Vypracovala: Ing. J. Kubátová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)