Dvě naše práce Středoškolské odborné činnosti z historie zvítězily v krajském kole

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 se konalo krajské kolo SOČ v Třebíči. Naši školu reprezentovaly dvě práce z oboru historie. Lucie Netolická z 2. A se svojí prací Životopis Josefa Daniela, neobyčejného puškaře, zvítězila a postupuje do národního kola. Celostátní přehlídka SOČ se bude konat ve dnech 16. – 18. června v Plzni. Simona Málková ze 3. A se svojí prací Historie a vývoj vesnických sídel na příkladu zámku v Libici nad Doubravou vybojovala druhé místo a byla odbornou porotou navržena do národního kola. Musíme tedy počkat, zda se bude moci národního kola zúčastnit, nebo ne.

Lucie Netolická vytvořila práci Životopis Josefa Daniela, neobyčejného puškaře. Zabývá se osudy svého pradědečka, který žil v Hlinsku a vedl zde svoji netradiční živnost. V práci autorka seznamuje čtenáře s mládím Josefa Daniela, s tím, jak se vyučil, jak si otevřel vlastní dílnu, s jeho těžkými osudy během okupace českých zemí nacistickým Německem, i s tím, jak mu byla dílna uzavřena po roce 1948 a on se svému koníčku věnoval tajně. Dozvíme se také, jak vnuci pana Daniela vyzvedli ze studny zbraně, které tam ukryl v průběhu druhé světové války.  

Simona Málková ze 3. A napsala práci Historie a vývoj vesnických sídel na příkladu zámku v Libici nad Doubravou. Věnuje se stavbě zámku, jeho majitelům, přestavbám, ale i současným osudům zámku. V neposlední řadě se zabývá třemi podobnými venkovskými sídly, jedná se o Štěpánov, Filipov a Kroměšín. Mapuje jejich osudy a u prvních dvou i současné využití.

Obě práce odborně vedl Mgr. Michal Kamp, vedoucí Městského muzea Chotěboř, který už čtvrtým rokem působí u nás ve škole jako odborník ve výuce v semináři z dějepisu. Pomáhá studentům rozvíjet kritické myšlení a orientovat se v důležitých historických událostech moderních dějin. Jeho velký přínos spatřuji i v tom, jak dějiny vztahuje k dnešní politické situaci a dává vše vzájemně do souvislostí. V neposlední řadě se také ve velké míře věnuje regionálním dějinám.

Mgr. Michal Kamp vede již další dvě práce. Jednu píše Vendula Pipková ze 2. A a týká se kolektivizace v obci Veselá. Druhou zpracovává Richard Hadač (také ze 2. A) a věnuje se staviteli Františku Krumlovi a vilám, které v Chotěboři postavil. Práce by měly být hotové v příštím školním roce.

Ráda bych poděkovala Lucii Netolické a Simoně Málkové za vzornou reprezentaci naší školy a Mgr. Michalu Kampovi za odbornou spolupráci, které si velmi vážím. Dále děkuji všem výše zmíněným studentům za jejich práci, píli a lásku k historii.

Mgr. Ivona Pavlíčková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)