Exkurze primy do přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy

V úterý ráno, dne 19. 9., jsme se sešli na nádraží v Chotěboři a vlakem jsme se přepravili do stanice Bílek. Tam začalo naše putování do Údolí řeky Doubravy.
Exkurze primy do přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy

Jakmile jsme se ocitli v lese, uviděli jsme řeku Doubravu, jak si pomalu i rychle teče svým korytem a překonává při tom kameny i kmeny spadlých stromů. Paní profesorka nám řekla, že kdo chce, může cestou podél toku řeky sbírat odpadky a pomoct tím přírodě.

V průběhu exkurze jsme se několikrát zastavili a vyprávěli si a zahráli pověsti, které jsme si po skupinkách připravili v hodinách českého jazyka. Všechny se vázaly k řece Doubravě. Vyslechli jsme např. pověsti: Mikšova jáma, Čertův stolek, Točitý vír, O Sokolohradu.

Cestou jsme míjeli různá zákoutí řeky Doubravy. Na závěr naší výpravy jsme došli k Hornímu Mlýnu, kde jsme si zapálili oheň a opekli buřty. Pak už nás čekala jen pěší cesta zpět do Chotěboře. Výlet jsme zakončili před budovou Chotěbořského kina.

Exkurzi jsme si moc užili, byla to prima zábava. Děkujeme oběma paním profesorkám za krásný a užitečný den.

Tereza Jindrová, Kateřina Ondráková 

 

Fotografie z exkurze najdete ve fotogalerii

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)